fixed pulley

  • Обща политехника
  • работна шайба
199 допълнителни резултата:
политех.adjustable pulleyрегулируема шайба за клинов ремък
политех.angle pulleyнаправляваща ролка
тех.assembly pulleyполиспаст
политех.assembly pulleyсистема от повдигателни макари
политех.band pulleyшайба за плосък ремък
политех.belt pulleyремъчна шайба
политех.belt-pulley flywheelремъчна шайба-маховик
политех.belt-tensioning pulleyопъваща шайба
политех.belt-tightening pulleyопъваща шайба
мин.brae pulleyбремсберг
политех.brake pulleyспирачен барабан
политех.brake pulleyспирачна шайба
политех.cable pulleyвъжена шайба
политех.chain pulleyверижно колело
под.-тр.chain-pulley blockверижна макара
политех.change pulleyсменяема шайба
политех.change pulleyсменяемо колело
тех.compound pulleyполиспаст
политех.compound pulleyсистема от макари
политех.cone pulleyконусна шайба
политех.cone-pulley driveпредавка със стъпална ремъчна шайба
политех.cord pulleyролка за кръгъл ремък
политех.crane pulleyмакара на кран
под.-тр.crane-pulley blockкранова макара
политех.dead pulleyсвободна шайба
политех.deflector pulleyотклоняваща ролка
политех.differential pulleyдиференциална макара
политех.double pulleyдвойна ролка
политех.double pulleyдвустъпална шайба
политех.drive pulleyзадвижваща шайба
политех.driven pulleyзадвижвана шайба
политех.driving pulleyзадвижваща шайба
политех.end pulleyконзолна ролка
политех.fast pulleyработна шайба
fixedпостоянен, твърд (за цени), определен, установен, неизменен
fixedпредварително уговорен, нагласен
fixedнеподвижен, устойчив, стабилен, закован
тех.fixedнеразглобяем
тех.fixedнеснемаем
политех.fixedстационарен, фиксиран
хим.fixedнелетлив
мин.fixed airвъглероден двуокис
политех.fixed archбезставна дъга
воен.fixed armamentнеподвижно въоръжение
фин.fixed assetдълготраен актив
политех.fixed asterнеподвижно небесно светило
авто.fixed axleподдържащ мост
политех.fixed beamдвустранно запъната греда
политех.fixed bearingнеподвижен лагер
политех.fixed bearingнеподвижна опора
политех.fixed bedнеподвижен слой
политех.fixed biasфиксирано преднапрежение
политех.fixed bladeнеподвижна лопатка
политех.fixed bridgeнеподвижен мост
жп.fixed bufferограничителен буфер
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
ик.fixed capitalосновен капитал
политех.fixed carbonсвързан въглерод
политех.fixed cavityрезонатор с постоянна настройка
политех.fixed centreнеподвижен център
политех.fixed clipнеподвижно захващащ механизъм
политех.fixed contactнеподвижен контакт
политех.fixed costsпостоянни разходи
политех.fixed couplingнеподвижен съединител
политех.fixed craneнеподвижен кран
fixed datumреперен
геод.fixed datumрепер
политех.fixed dieнеподвижна полуформа
политех.fixed drumбарабан, заклинен на вал
политех.fixed echoотразен сигнал от неподвижни предмети
политех.fixed edgeзапънат край
политех.fixed electronsвътрешни електрони
рлк.fixed elevationфиксиран наклон
политех.fixed elevationрепер
политех.fixed engineстационарен двигател
политех.fixed equipmentнеразглобяеми съоръжения
политех.fixed errorпостоянна гершка
тех.fixed flangeзаглушка
политех.fixed flangeнеподвижен фланец
политех.fixed frequencyфиксирана честота
политех.fixed gateфиксиран стробимпулс
политех.fixed gate generatorгенератор на фиксирани стробиращи импулси
политех.fixed guide vaneнеподвижна направляваща лопатка
политех.fixed imageпостоянен образ
политех.fixed indexнеподвижен визьор
политех.fixed inductanceпостоянна индуктивност
политех.fixed jibнеподвижна стрела
политех.fixed jointтвърдо съединение
изч.fixed length blockблок с фиксирана дължина
политех.fixed levelпостоянно ниво
политех.fixed lightпостоянно осветление
политех.fixed linkнеподвижно звено
политех.fixed loadсобствено тегло
политех.fixed mandrelнеподвижен дорник
политех.fixed nozzleнеподвижна дюза
политех.fixed nozzleдюза с постоянно сечение
политех.fixed ordinateопределена ордината
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
политех.fixed partнеразглобяем детайл
политех.fixed partнеподвижна част
политех.fixed periodпостоянен период
политех.fixed pointфиксирана точка
политех.fixed positionнеподвижно положение
политех.fixed positionопорна точка
изч.fixed radix notationзапис на число с фиксирана основа
политех.fixed radix notationсистема за представяне с фиксирана основа
политех.fixed ratioпостоянно отношение
политех.fixed ratioпостоянна пропорция
политех.fixed resistorпостоянен резистор
fixed routeмаршрутен
разг.fixed route taxiмаршрутка
разг.fixed route taxi driverмаршруткаджия
политех.fixed satelliteгеостационарен спътник
политех.fixed scaleнеподвижна скала
мат.fixed signзнакоопределен
политех.fixed spanнеподвижна връхна конструкция
политех.fixed spark gapискров отвод с постоянна междина
политех.fixed starнеподвижна звезда
политех.fixed stayнеподвижен люнет
политех.fixed storageпостоянна памет
политех.fixed supportзапъната опора
ав.fixed tailнеуправляем стабилизатор
рлк.fixed targetнеподвижна цел
двиг.fixed timingзапалване с постоянно изпреварване
политех.fixed transmitterстационарен предавател
политех.fixed vesselутаителен съд
fixed way of lifeотседналост
политех.fixed windowнеотбарящ се прозорец
изч.fixed word lengthфиксирана дължина на дума
политех.fixed-area nozzleнерегулируема дюза
политех.fixed-bar stokerогнище с неподбижна скара
политех.fixed-bed processкаталитичен процес с неподвижен слой от катализатор
политех.fixed-blade turbineосова турбина с неподвижни лопатки
политех.fixed-boom craneкран с неподвижна стрела
политех.fixed-course detectorиндикатор на постоянен курс
политех.fixed-crest spillwayпреливник без затвори
политех.fixed-cycle operationоперация с постоянен по продължителност цикъл
авт.fixed-feature controlапаратна система за цифрово програмно управление
ел.fixed-frequency generatorгенератор със стабилна честота
политех.fixed-frequency transmitterрадиопредавател с фиксирана честота
политех.fixed-handle breakerавтоматичен прекъсвач с механизъм за свободно отцепване
политех.fixed-length recordзапис с фиксирана дължина
политех.fixed-loop antennaантена с неподвижна рамка
политех.fixed-pillar craneнеподвижен въртящ се кран с неподвижна колона
политех.fixed-pitch airscrewвъздушно витло с постоянна стъпка
политех.fixed-platform truckплатформен кар без повдигателно устройство
политех.fixed-point arithmeticизчисляване с фиксирана запетая
политех.fixed-point calculationизчисленче с фиксирана запетая
политех.fixed-point computationизчисляванес фиксирана запетая
изч.fixed-point notationпредставяне на числа с фиксирана запетая
изч.fixed-point numberчисло с фиксирана запетая
политех.fixed-point representationпредставяне с фиксирана запетая
политех.fixed-programme computerкомпютър с постоянна
изч.fixed-radix number systemбройна система с постоянна основа
политех.fixed-rate flowпостоянен разход
политех.fixed-rate royaltyроялти с фиксирана величина
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
рлк.fixed-target rejection filterфилтър за подтискане на отраженията от неподвижни обекти
политех.fixed-time callтелефонен разговор в определено време
изч.fixed-time operationработа с фиксирана продължителност
политех.fixed-time traffic signalсигнал за регулиране на уличното движение
политех.fixed-tuned amplifierусилвател с фксирана настройка
политех.flange pulleyшайба с реборд
политех.flanged pulleyшайба с реборд
политех.flat-face pulleyцилиндрична шайба
политех.flat-faced pulleyцилиндрична шайба
политех.flywheel pulleyшайба-маховик
политех.free pulleyсвободна шайба
политех.friction pulleyтриеща ролка
политех.grooved pulleyшайба с канали
политех.guide pulleyнаправляваща шайба
политех.idle-pulleyводеща макара на скрипец
политех.idle-pulleyсвободна шайба
политех.idle-pulleyопъваща шайба
авто.idler pulleyобтяжна ролка
политех.jockey pulleyопъваща ролка
политех.jockey pulleyнаправляваща шайба
политех.load pulleyтоварна ролка
load pulley blockполиспаст
политех.loose pulleyсвободна шайба
мех.non-fixedнезапънат
политех.power pulley assemblyкомплект от вал и ремъчна шайба
pulleyролка (на лентов транспортьор)
pulleyскрипец, макара, рудан
политех.pulleyвдигам с макара
политех.pulleyскрипец, рудан, шайба, ролка, барабан
тех.pulley blockполиспаст
политех.pulley blockмакара, скрипец
политех.pulley diskклиноремъчна шайба за един ремък
политех.pulley forkвилка на ролка
политех.pulley gearпредавка с помощта на шайби
политех.pulley liftполиспаст
политех.pulley rimвенец на шайба
политех.pulley separatorбарабанен магнитен сепаратор
политех.pulley systemполиспаст
тех.pulley tackleполиспаст
политех.pulley yokeскоба на ролков блок
политех.rope pulleyшайба за въжена предавка
политех.rope-pulley flywheelвъжена шайба-маховик
добави значение или превод тук