fixed edge

  • Обща политехника
  • запънат край
199 допълнителни резултата:
политех.absorption edgeграница на поглъщане
мин.basset edgeизлаз на пласт
политех.basset edgeнеработен борт на открит рудник
политех.beaded edgeудебелен край
политех.beaded edgeподгънат край, тесен фланец
политех.bearing edgeострие на призматична опора
политех.bearing edgeносещ край
политех.bevel edgeскосен край
политех.bevel edgeфаска
политех.beveled edgeскосен край
политех.beveled edgeфаска
политех.blade edgeръб на работна лопатка
политех.book-edge trimmingобрязване на книжно тяло
политех.built-in edgeзапънат край
политех.built-up edgeнаслойка
изч.card leading edgeводеш край на перфокарта
изч.card trailing edgeзаден край на перфокарта
политех.chamfer edgeскосен ръб
политех.chamfered edgeскосен ръб
политех.chisel edgeнапречен ръб
политех.crystal edgeръб на кристал
политех.cube-on-edge textureреброва текстура
тех.cutting edgeрежещ ръб
прен.cutting edgeнай-нов, иновативен
политех.cutting-edge side rakeпреден ъгъл
политех.digging edgeрежещ ръб
изч.document reference edgeводеща страна на документ
политех.double-vee edgeдвойно скосен край
политех.duct-edge shieldвходна втулка в кабелен канал
edgeръбен
edgeкраеви
edgeточа, наточвам, изострям, наострям
edgeръб
edgeострие
edgeокантовам
edgeзаграждам, ограждам, минавам/раста край
edgeострота, въздействие, ефект, проницателност
edgeрез
edgeкраев
edge) on EDGE изострен (за нерви), настръхнал, нервен
политех.edgeзаострям
политех.edgeрежещ ръб
мед.edgeлимб
политех.edge absorptionкраево поглъщане
политех.edge acuityострота на контурите
политех.edge angleъгъл на клин
стр.edge beamрандбалка
политех.edge camдискова гърбица
политех.edge dislocationлинейна дислокация
тлв.edge flareотблясък по-края на изображението
политех.edge fogзатъмнение в краищата
политех.edge interferenceзацепване по ръба
политех.edge jointкантово съединение
политех.edge joint weldбортов заваръчен шев
политех.edge of pavementръб на пътна настилка
политех.edge of polyhedronръб на полиедър
политех.edge of rimреборд
политех.edge of saturationграница на насищане
политех.edge preparationподготовка на краища
политех.edge runnerротор на колерганг
ел.edge steepnessстръмност на фронта
политех.edge steepnessчелна стръмност
политех.edge stressнапрежение по контур
политех.edge toolсекач
маш.edge tracerконтурно следящо устройство
изч.edge triggeringимпулсно задействуване
политех.edge weldingбортово заваряване
мет.edge-runner millколерганг
политех.edge-runner mixerколерганг
политех.edge-triggered flip-flopпреобръщащ се по време на фронта тригер
политех.end cutting edgeспомагателен режещ ръб
политех.entering edgeпреден ръб
политех.feather-edge brickпрофилна тухла
политех.feather-edge fileножова пила
политех.feather-edge fileпила с остри ръбове
израз.fine edgeострие
fixedпредварително уговорен, нагласен
fixedнеподвижен, устойчив, стабилен, закован
fixedпостоянен, твърд (за цени), определен, установен, неизменен
тех.fixedнеразглобяем
тех.fixedнеснемаем
политех.fixedстационарен, фиксиран
хим.fixedнелетлив
мин.fixed airвъглероден двуокис
политех.fixed archбезставна дъга
воен.fixed armamentнеподвижно въоръжение
фин.fixed assetдълготраен актив
политех.fixed asterнеподвижно небесно светило
авто.fixed axleподдържащ мост
политех.fixed beamдвустранно запъната греда
политех.fixed bearingнеподвижна опора
политех.fixed bearingнеподвижен лагер
политех.fixed bedнеподвижен слой
политех.fixed biasфиксирано преднапрежение
политех.fixed bladeнеподвижна лопатка
политех.fixed bridgeнеподвижен мост
жп.fixed bufferограничителен буфер
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
ик.fixed capitalосновен капитал
политех.fixed carbonсвързан въглерод
политех.fixed cavityрезонатор с постоянна настройка
политех.fixed centreнеподвижен център
политех.fixed clipнеподвижно захващащ механизъм
политех.fixed contactнеподвижен контакт
политех.fixed costsпостоянни разходи
политех.fixed couplingнеподвижен съединител
политех.fixed craneнеподвижен кран
fixed datumреперен
геод.fixed datumрепер
политех.fixed dieнеподвижна полуформа
политех.fixed drumбарабан, заклинен на вал
политех.fixed echoотразен сигнал от неподвижни предмети
политех.fixed electronsвътрешни електрони
рлк.fixed elevationфиксиран наклон
политех.fixed elevationрепер
политех.fixed engineстационарен двигател
политех.fixed equipmentнеразглобяеми съоръжения
политех.fixed errorпостоянна гершка
тех.fixed flangeзаглушка
политех.fixed flangeнеподвижен фланец
политех.fixed frequencyфиксирана честота
политех.fixed gateфиксиран стробимпулс
политех.fixed gate generatorгенератор на фиксирани стробиращи импулси
политех.fixed guide vaneнеподвижна направляваща лопатка
политех.fixed imageпостоянен образ
политех.fixed indexнеподвижен визьор
политех.fixed inductanceпостоянна индуктивност
политех.fixed jibнеподвижна стрела
политех.fixed jointтвърдо съединение
изч.fixed length blockблок с фиксирана дължина
политех.fixed levelпостоянно ниво
политех.fixed lightпостоянно осветление
политех.fixed linkнеподвижно звено
политех.fixed loadсобствено тегло
политех.fixed mandrelнеподвижен дорник
политех.fixed nozzleдюза с постоянно сечение
политех.fixed nozzleнеподвижна дюза
политех.fixed ordinateопределена ордината
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
политех.fixed partнеподвижна част
политех.fixed partнеразглобяем детайл
политех.fixed periodпостоянен период
политех.fixed pointфиксирана точка
политех.fixed positionнеподвижно положение
политех.fixed positionопорна точка
политех.fixed pulleyработна шайба
изч.fixed radix notationзапис на число с фиксирана основа
политех.fixed radix notationсистема за представяне с фиксирана основа
политех.fixed ratioпостоянна пропорция
политех.fixed ratioпостоянно отношение
политех.fixed resistorпостоянен резистор
fixed routeмаршрутен
разг.fixed route taxiмаршрутка
разг.fixed route taxi driverмаршруткаджия
политех.fixed satelliteгеостационарен спътник
политех.fixed scaleнеподвижна скала
мат.fixed signзнакоопределен
политех.fixed spanнеподвижна връхна конструкция
политех.fixed spark gapискров отвод с постоянна междина
политех.fixed starнеподвижна звезда
политех.fixed stayнеподвижен люнет
политех.fixed storageпостоянна памет
политех.fixed supportзапъната опора
ав.fixed tailнеуправляем стабилизатор
рлк.fixed targetнеподвижна цел
двиг.fixed timingзапалване с постоянно изпреварване
политех.fixed transmitterстационарен предавател
политех.fixed vesselутаителен съд
fixed way of lifeотседналост
политех.fixed windowнеотбарящ се прозорец
изч.fixed word lengthфиксирана дължина на дума
политех.fixed-area nozzleнерегулируема дюза
политех.fixed-bar stokerогнище с неподбижна скара
политех.fixed-bed processкаталитичен процес с неподвижен слой от катализатор
политех.fixed-blade turbineосова турбина с неподвижни лопатки
политех.fixed-boom craneкран с неподвижна стрела
политех.fixed-course detectorиндикатор на постоянен курс
политех.fixed-crest spillwayпреливник без затвори
политех.fixed-cycle operationоперация с постоянен по продължителност цикъл
авт.fixed-feature controlапаратна система за цифрово програмно управление
ел.fixed-frequency generatorгенератор със стабилна честота
политех.fixed-frequency transmitterрадиопредавател с фиксирана честота
политех.fixed-handle breakerавтоматичен прекъсвач с механизъм за свободно отцепване
политех.fixed-length recordзапис с фиксирана дължина
политех.fixed-loop antennaантена с неподвижна рамка
политех.fixed-pillar craneнеподвижен въртящ се кран с неподвижна колона
политех.fixed-pitch airscrewвъздушно витло с постоянна стъпка
политех.fixed-platform truckплатформен кар без повдигателно устройство
политех.fixed-point arithmeticизчисляване с фиксирана запетая
политех.fixed-point calculationизчисленче с фиксирана запетая
политех.fixed-point computationизчисляванес фиксирана запетая
изч.fixed-point notationпредставяне на числа с фиксирана запетая
изч.fixed-point numberчисло с фиксирана запетая
политех.fixed-point representationпредставяне с фиксирана запетая
политех.fixed-programme computerкомпютър с постоянна
изч.fixed-radix number systemбройна система с постоянна основа
политех.fixed-rate flowпостоянен разход
политех.fixed-rate royaltyроялти с фиксирана величина
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
добави значение или превод тук