fixed die

  • Обща политехника
  • неподвижна полуформа
199 допълнителни резултата:
политех.annular dieпръстеновидна дюза
политех.assembling dieсъставна щампа
политех.axial dieосова плашка
тех.beading dieролщанца
политех.beading dieщампа за подгъване на ръбове
политех.bed dieдолна щампа
политех.bending dieщампа за огъване
политех.blanking dieщанца за изрязване
политех.bolt dieщампа за коване на болтове
политех.bolt dieвинтонарезна плашка
политех.bottom dieдолна щампа
политех.bottoming dieщампа за машина с твърд ход
политех.bulging dieщампа за изработване на глави
политех.burnishing dieкалибровъчна щампа
политех.button dieплашка за окончателна обработка
политех.case-reducing dieсвиваща матрица
политех.casting dieкокила за леене
политех.caulking dieщампа за чеканене
политех.chaser dieплашка за окончателна обработка
мет.chill die castingотливка, получена в кокила
политех.circular dieкръгла плашка
политех.closed dieзакрита щампа
политех.cold-working die steelстомана за направа на щампи
политех.comb dieщанца за изсичане на зъби
политех.combination dieкомбинирана щанца
политех.compound blanking-and-drawing dieкомбинирана отрезна и изтегляща матрица
политех.compound dieкомбинирана щампа
политех.compound piercing dieкомбинирана пробивна щанца за едновременно пробиване от няколко страни
полигр.contre-dieматрица
политех.counter dieдолна щампа
политех.counter dieматрица
политех.crimping dieщампа за изтегляне краищата на чашковидни детайли
политех.cropping dieщанца за изсичане
политех.cupping dieщампа за дълбоко изтегляне
тех.curling dieролщанца
политех.curling dieщампа за подгъване на ръбове
политех.cut-off dieщанца за отрязване
политех.cutting dieщанца за изрязване
политех.diamond dieдиамантена дюза за изтегляне
dieумирам, загивам
dieматричен
тех.dieпресформа
политех.dieщанца
политех.dieматрица
политех.die bedлегло на матрица
политех.die blockщампа, фасонна наковалня
политех.die blockосновна плоча на матрица
политех.die cavityкухина на кокила
политех.die cavityкухина на матрица
политех.die chaserплашка
политех.die chuckпатронник за плашки
политех.die cuttingизрязване с щанца
елн.die fitточност на позициониране на чипова структура
политех.die forgingщамповане
политех.die forgingковане в щампа
политех.die hammerщамповъчен чук
политех.die hardeningпресово закаляване
политех.die headвинтонарезна глава
политех.die holderвинтонарезна глава
политех.die landформоващ канал в екструзионна глава
политех.die lineразделителна линия на кокцла
политех.die lipпрофилираща устна на широка вкструзионна глава
тех.die makerматричар
политех.die orificeотвор на дюза
ел.die padконтактна зона на чип
елн.die patternструктура на чип
политех.die plateдържач на матрица, винторезна дъска
политех.die plateизтеглячна дъска
политех.die pressпреса за щамповане
политех.die pressingгорещо пресоване
политех.die pressingковане в щампи
политех.die ringизсичащ пръстен
политех.die setблок-щампа
политех.die setкомплектна щампа
политех.die setматричен блок
политех.die settingнастройване на матрица
политех.die shankдорникна щампа
тех.die sinkerматричар
политех.die sinkerрифелова пила, работник-матричар
политех.die sinkerкопирна фрезмашина
политех.die sinkingобразуване на кухина на пресформа чрез пресоване
политех.die sinkingфрезобане на пресформа
политех.die stampingщамповане
политех.die stampingчеканене
политех.die stockматериал за студено обработване под налягане
политех.die stockвинторезна дъска
политех.die tapплашков метчик
политех.die workковане в щампи
политех.die workгорещо щамповане
политех.die-and-mould grinding machineмашина за шлифоване на щампи
политех.die-away curveкрива на спадане
политех.die-bolt cutterплашкова болтонарезна машина
мет.die-casting machineмашина за леене под налягане
политех.die-making machineпреса за изработване на кухината на матрици чрез пресоване
биол.die-offизмиране
политех.die-sinking cutterматрична фреза
политех.die-sinking machineпреса за изработване на кухината на матрици чрез пресоване
политех.die-sinking milling machineтрикоординатна копирна фрезмашина
политех.double-action dieдвойнодействуваща преса за щанцоване
политех.drawing dieматрица за дълбоко изтегляне
политех.drop dieковашка матрица
политех.ejector dieщампа с избутвач
политех.embossing dieщампа за чеканене
политех.evacuated-die castingвакуумно леене
политех.expanding dieхидравлична щампа
политех.extrusion dieинструмент за екструдиране
политех.female dieматрица
fixedпостоянен, твърд (за цени), определен, установен, неизменен
fixedпредварително уговорен, нагласен
fixedнеподвижен, устойчив, стабилен, закован
тех.fixedнеразглобяем
тех.fixedнеснемаем
политех.fixedстационарен, фиксиран
хим.fixedнелетлив
мин.fixed airвъглероден двуокис
политех.fixed archбезставна дъга
воен.fixed armamentнеподвижно въоръжение
фин.fixed assetдълготраен актив
политех.fixed asterнеподвижно небесно светило
авто.fixed axleподдържащ мост
политех.fixed beamдвустранно запъната греда
политех.fixed bearingнеподвижен лагер
политех.fixed bearingнеподвижна опора
политех.fixed bedнеподвижен слой
политех.fixed biasфиксирано преднапрежение
политех.fixed bladeнеподвижна лопатка
политех.fixed bridgeнеподвижен мост
жп.fixed bufferограничителен буфер
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
ик.fixed capitalосновен капитал
политех.fixed carbonсвързан въглерод
политех.fixed cavityрезонатор с постоянна настройка
политех.fixed centreнеподвижен център
политех.fixed clipнеподвижно захващащ механизъм
политех.fixed contactнеподвижен контакт
политех.fixed costsпостоянни разходи
политех.fixed couplingнеподвижен съединител
политех.fixed craneнеподвижен кран
fixed datumреперен
геод.fixed datumрепер
политех.fixed drumбарабан, заклинен на вал
политех.fixed echoотразен сигнал от неподвижни предмети
политех.fixed edgeзапънат край
политех.fixed electronsвътрешни електрони
рлк.fixed elevationфиксиран наклон
политех.fixed elevationрепер
политех.fixed engineстационарен двигател
политех.fixed equipmentнеразглобяеми съоръжения
политех.fixed errorпостоянна гершка
тех.fixed flangeзаглушка
политех.fixed flangeнеподвижен фланец
политех.fixed frequencyфиксирана честота
политех.fixed gateфиксиран стробимпулс
политех.fixed gate generatorгенератор на фиксирани стробиращи импулси
политех.fixed guide vaneнеподвижна направляваща лопатка
политех.fixed imageпостоянен образ
политех.fixed indexнеподвижен визьор
политех.fixed inductanceпостоянна индуктивност
политех.fixed jibнеподвижна стрела
политех.fixed jointтвърдо съединение
изч.fixed length blockблок с фиксирана дължина
политех.fixed levelпостоянно ниво
политех.fixed lightпостоянно осветление
политех.fixed linkнеподвижно звено
политех.fixed loadсобствено тегло
политех.fixed mandrelнеподвижен дорник
политех.fixed nozzleдюза с постоянно сечение
политех.fixed nozzleнеподвижна дюза
политех.fixed ordinateопределена ордината
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
политех.fixed partнеразглобяем детайл
политех.fixed partнеподвижна част
политех.fixed periodпостоянен период
политех.fixed pointфиксирана точка
политех.fixed positionопорна точка
политех.fixed positionнеподвижно положение
политех.fixed pulleyработна шайба
изч.fixed radix notationзапис на число с фиксирана основа
политех.fixed radix notationсистема за представяне с фиксирана основа
политех.fixed ratioпостоянно отношение
политех.fixed ratioпостоянна пропорция
политех.fixed resistorпостоянен резистор
fixed routeмаршрутен
разг.fixed route taxiмаршрутка
разг.fixed route taxi driverмаршруткаджия
политех.fixed satelliteгеостационарен спътник
политех.fixed scaleнеподвижна скала
мат.fixed signзнакоопределен
политех.fixed spanнеподвижна връхна конструкция
политех.fixed spark gapискров отвод с постоянна междина
политех.fixed starнеподвижна звезда
политех.fixed stayнеподвижен люнет
политех.fixed storageпостоянна памет
политех.fixed supportзапъната опора
ав.fixed tailнеуправляем стабилизатор
рлк.fixed targetнеподвижна цел
двиг.fixed timingзапалване с постоянно изпреварване
политех.fixed transmitterстационарен предавател
политех.fixed vesselутаителен съд
добави значение или превод тук