fixed-boom crane

  • Обща политехника
  • кран с неподвижна стрела
200 допълнителни резултата:
политех.angle craneкран с ъглови подпори
политех.angle craneтринога
политех.angle of boomъгъл на завъртане на стрелата
политех.arm craneконзолен кран
политех.arm of craneобсег на кран
политех.arm of craneстрела на кран
дем.baby boomбейби бум
политех.balance craneкран с противотежест
политех.balanced cable craneкабелен кран с постоянно натоварени носещи въжета
политех.bar-iron craneкран за претоварване на прътова стомана
авто.basket craneавтовишка
авто.basket craneвишка
мор.boomгик
мор.boomбон
тех.boomподкос
ик.boomвъзход
кораб.boomрангоут
мин.boomзаден транспортьор
политех.boomразцвет
политех.boomрежеща ръка
политех.boomбоново заграйдение, плаващ бараж
под.-тр.boomстрела
стр.boomпояс
кораб.boom absorbingбон-поглътител
политех.boom angleъгъл на завъртане на стрелата
политех.boom braceшпрингелна система за стрелата на дериккран
политех.boom guyобтяжка на стълб
политех.boom hoistлебедка за изменяне наклона на стрелата на багер
авто.boom liftавтовишка
авто.boom liftвишка
политех.boom pointкрай на стрела на кран
политех.boom seatпета на стрела
политех.boom swinging gearзавъртащ механизъм на стрела
политех.boom tackleполиспаст за издигане стрелата на дериккран
мин.boom upпоставям подхват
политех.boom upподхващам отдолу
политех.boom-outмаксимален обсег на действие на стрела на кран
политех.bracing boomгреда с голяма здравина
политех.bracket craneконзолен кран
политех.break-down craneавариен кран
политех.bridge craneмостов кран
политех.bucket craneкран с кофа
политех.building craneстроителен кран
политех.cable craneкабелен кран
кино.camera craneоператорски кран
политех.cantilever craneконзолен кран
политех.cargo boomтоварна стрела
политех.casting craneлеярски кран
политех.caterpillar craneкран с гъсеничен ход
политех.charging craneкран за пълнене
политех.column craneкулов кран
политех.container craneконтейнерен кран
политех.container travelling gantry craneконтейнерен кран
craneсифонна тръба, сифон (за доставяне вода в локомотив)
craneкранов
craneпротягам/проточвам врат
тех.craneповдигам с кран
тех.craneтовароподемен кран
политех.craneсифон, сифонна тръба
зоол.craneжерав (Grus cinerea)
craneжелязна подпора за котли и пр. в огнище, пиростия
политех.crane attendantкрановик
политех.crane baseопора на кран
под.-тр.crane beamподкранова греда
политех.crane boomстрела на кран
под.-тр.crane bridgeкранов мост
политех.crane cableкраново въже
политех.crane carвагон с монтиран на него кран
политех.crane carriageкранова количка
политех.crane chainкранова верига
политех.crane crabкранова количка
политех.crane crabкранова лебедка
политех.crane driverкрановик
политех.crane electromagnetкранов електромагнит
политех.crane girderкранова греда
политех.crane girderподкранова греда
политех.crane helicopterвертолет летящ кран
политех.crane hookкука на кран
политех.crane loadнатоварване на кран
политех.crane magnetкранов електромагнит
политех.crane manмашинист на кран
политех.crane menмашинист на кран
политех.crane operatorкранист
политех.crane pillarвъртящ се стълб на кран
политех.crane pulleyмакара на кран
политех.crane radiusобсег на кран
политех.crane railрелса за кран
политех.crane railкранов релса
политех.crane ratingноминална товароподемност на кран
под.-тр.crane riggerсапанджия
стр.crane runwayподкранов път
стр.crane runway beamподкранова греда
стр.crane runway girderподкранов
политех.crane shipплаващ кран
политех.crane supportопора на кран
стр.crane trackподкранов път
стр.crane track beamподкранова греда
стр.crane track girderподкранов
политех.crane travelling gearходов механизъм на кран
политех.crane trolleyколичка на кран
политех.crane trolleyкранова количка
жп.crane truckкран
политех.crane truckколесен кран, автокран
политех.crane truckходова част на кран
под.-тр.crane-pulley blockкранова макара
политех.crawler craneкран с гъсеничен ход
политех.curb-ring craneвъртящ се кран
политех.derrick craneдерик-кран
политех.discharge boomразтоварна конзола
политех.ditcher boomстрела на траншеен багер
политех.dock craneдоков кран
политех.elevator boomстрела на товароподемник
политех.elevator-discharge boomстрела на претоварач
политех.errecting craneмонтажен кран
fixedпредварително уговорен, нагласен
fixedнеподвижен, устойчив, стабилен, закован
fixedпостоянен, твърд (за цени), определен, установен, неизменен
тех.fixedнеснемаем
тех.fixedнеразглобяем
политех.fixedстационарен, фиксиран
хим.fixedнелетлив
мин.fixed airвъглероден двуокис
политех.fixed archбезставна дъга
воен.fixed armamentнеподвижно въоръжение
фин.fixed assetдълготраен актив
политех.fixed asterнеподвижно небесно светило
авто.fixed axleподдържащ мост
политех.fixed beamдвустранно запъната греда
политех.fixed bearingнеподвижна опора
политех.fixed bearingнеподвижен лагер
политех.fixed bedнеподвижен слой
политех.fixed biasфиксирано преднапрежение
политех.fixed bladeнеподвижна лопатка
политех.fixed bridgeнеподвижен мост
жп.fixed bufferограничителен буфер
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
ик.fixed capitalосновен капитал
политех.fixed carbonсвързан въглерод
политех.fixed cavityрезонатор с постоянна настройка
политех.fixed centreнеподвижен център
политех.fixed clipнеподвижно захващащ механизъм
политех.fixed contactнеподвижен контакт
политех.fixed costsпостоянни разходи
политех.fixed couplingнеподвижен съединител
политех.fixed craneнеподвижен кран
fixed datumреперен
геод.fixed datumрепер
политех.fixed dieнеподвижна полуформа
политех.fixed drumбарабан, заклинен на вал
политех.fixed echoотразен сигнал от неподвижни предмети
политех.fixed edgeзапънат край
политех.fixed electronsвътрешни електрони
рлк.fixed elevationфиксиран наклон
политех.fixed elevationрепер
политех.fixed engineстационарен двигател
политех.fixed equipmentнеразглобяеми съоръжения
политех.fixed errorпостоянна гершка
тех.fixed flangeзаглушка
политех.fixed flangeнеподвижен фланец
политех.fixed frequencyфиксирана честота
политех.fixed gateфиксиран стробимпулс
политех.fixed gate generatorгенератор на фиксирани стробиращи импулси
политех.fixed guide vaneнеподвижна направляваща лопатка
политех.fixed imageпостоянен образ
политех.fixed indexнеподвижен визьор
политех.fixed inductanceпостоянна индуктивност
политех.fixed jibнеподвижна стрела
политех.fixed jointтвърдо съединение
изч.fixed length blockблок с фиксирана дължина
политех.fixed levelпостоянно ниво
политех.fixed lightпостоянно осветление
политех.fixed linkнеподвижно звено
политех.fixed loadсобствено тегло
политех.fixed mandrelнеподвижен дорник
политех.fixed nozzleнеподвижна дюза
политех.fixed nozzleдюза с постоянно сечение
политех.fixed ordinateопределена ордината
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
политех.fixed partнеподвижна част
политех.fixed partнеразглобяем детайл
политех.fixed periodпостоянен период
политех.fixed pointфиксирана точка
политех.fixed positionнеподвижно положение
политех.fixed positionопорна точка
политех.fixed pulleyработна шайба
изч.fixed radix notationзапис на число с фиксирана основа
политех.fixed radix notationсистема за представяне с фиксирана основа
политех.fixed ratioпостоянно отношение
политех.fixed ratioпостоянна пропорция
политех.fixed resistorпостоянен резистор
fixed routeмаршрутен
разг.fixed route taxiмаршрутка
разг.fixed route taxi driverмаршруткаджия
политех.fixed satelliteгеостационарен спътник
политех.fixed scaleнеподвижна скала
мат.fixed signзнакоопределен
политех.fixed spanнеподвижна връхна конструкция
политех.fixed spark gapискров отвод с постоянна междина
политех.fixed starнеподвижна звезда
политех.fixed stayнеподвижен люнет
добави значение или превод тук