fixed joint

  • Обща политехника
  • твърдо съединение
199 допълнителни резултата:
политех.abutment jointчелно съединение
политех.abutting jointчелно съединение
политех.adhesive jointлепено съединение
политех.adhesive-bonded jointлепено съединение
политех.air-tight jointгазонепроницаемо съединение
angle jointъглово съединение
политех.angle jointъглова муфа, ъглов шарнир
мед.ankle jointглезенна става
политех.articulated jointшарнирно съединение
политех.articulated jointкардан
политех.asymmetric jointасиметрично съединение
политех.ball jointсферичен шарнир
политех.ball-and-socket jointсферично шарнирно съединение
политех.ball-and-socket joint viceшарнирно менгеме
политех.ball-and-socket joint viseшарнирно менгеме
политех.bayonet jointбайонетно съединение
политех.bell-and-spigot jointтръбно чашкообразно съединение с препокриване
политех.belt jointремъчно съединение
политех.bevelled jointсъединение със скосени краища
тех.blind jointзаглушка
политех.blown jointспойка с помощта на поялна лампа
политех.bolt jointболтово съединение
политех.bolted jointболтово съединение
политех.box jointсъединение с муфа
политех.branch jointмуфа с разклонения
политех.brazed jointсъединение, споено с твърд припой
политех.brick jointнож за фугиране
ел.bridge jointмостова схема
политех.bridge jointсъединение по мостова схема
политех.bridge jointчелно съединение с планка
политех.butt-jointчелно съединение
политех.butt-jointсъдинявам челно
политех.cable jointсъединител за въжета
политех.cardan jointсферично шарнирно съединение
политех.cash jointзагладен шев
политех.caulked jointзачеканено съединение
политех.cemented jointлепено съединение
политех.chain jointсъединително звено на верига
политех.chamfer red jointсъединение със скосени краища
политех.choke jointдроселно съединение
политех.clasp jointсъединение със скоба
политех.close jointсъединение без междина
политех.closed butt jointчелно съединение без междина
политех.closed jointсъединение без междина
стр.cog-jointвръзка със зъбци
политех.compensating-socket jointсъединение с плъзгаща муфа
политех.compensation jointкомпенсационен шев
политех.compensation jointтемпературна фуга
политех.composite jointкомбинирано съединение
политех.concealed jointскрит шев
политех.conduit jointсъединение на тръбопроводи
политех.construction jointконструктивно съединение
политех.contact jointчелно снаждане
политех.contraction jointкомпенсационен шев
политех.contraction jointтемпературна фуга
политех.coped jointпокрито съединение
политех.corner jointъглово съединение
политех.cotter jointклиново съединение
политех.crown jointшев на горната част на свод
политех.crown jointшев в ключа
политех.cruciform jointкръстообразно съединение
политех.curb jointфуга на бордюрни камъни
политех.dead jointнеразглобяемо съединение
политех.dead jointглухо съединение
политех.detachable jointразглобяемо съединение
политех.double rivet jointдвуредна нитова връзка
политех.double-bevel jointсъединение с к-образно скосяване
политех.double-lap jointсъединение с двойно препокриване
политех.double-row rivet jointдвуредна нитова връзка
политех.double-strap butt jointчелно съединение с две планки
политех.double-strap jointнитова връзка с две планки
политех.double-universal jointдвоен шарнир
политех.double-universal jointдвоен кардан
политех.dovetail jointсъединение лястовича опашка
политех.dowel jointсглобка на шип
политех.dry jointстудена спойка
политех.dummy jointлъжлив шев
политех.edge jointкантово съединение
политех.edge joint weldбортов заваръчен шев
политех.elbow jointъглово съединение
политех.erection jointмонтажно съединение
тех.expansion jointдилатационна фуга
политех.expansion jointкомпенсационен шев
политех.expansion jointтемпературна фуга
политех.eye jointшарнирно съединение
политех.faucet jointсферично шарнирно съединение
политех.field jointмонтажен шев
политех.fillet jointъглово заваръчно съединение
политех.firm-joint dividersпергел без хлабина в шарнира
политех.fish jointрелсово челно съединение с планка
fixedпостоянен, твърд (за цени), определен, установен, неизменен
fixedпредварително уговорен, нагласен
fixedнеподвижен, устойчив, стабилен, закован
тех.fixedнеразглобяем
тех.fixedнеснемаем
политех.fixedстационарен, фиксиран
хим.fixedнелетлив
мин.fixed airвъглероден двуокис
политех.fixed archбезставна дъга
воен.fixed armamentнеподвижно въоръжение
фин.fixed assetдълготраен актив
политех.fixed asterнеподвижно небесно светило
авто.fixed axleподдържащ мост
политех.fixed beamдвустранно запъната греда
политех.fixed bearingнеподвижен лагер
политех.fixed bearingнеподвижна опора
политех.fixed bedнеподвижен слой
политех.fixed biasфиксирано преднапрежение
политех.fixed bladeнеподвижна лопатка
политех.fixed bridgeнеподвижен мост
жп.fixed bufferограничителен буфер
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
ик.fixed capitalосновен капитал
политех.fixed carbonсвързан въглерод
политех.fixed cavityрезонатор с постоянна настройка
политех.fixed centreнеподвижен център
политех.fixed clipнеподвижно захващащ механизъм
политех.fixed contactнеподвижен контакт
политех.fixed costsпостоянни разходи
политех.fixed couplingнеподвижен съединител
политех.fixed craneнеподвижен кран
fixed datumреперен
геод.fixed datumрепер
политех.fixed dieнеподвижна полуформа
политех.fixed drumбарабан, заклинен на вал
политех.fixed echoотразен сигнал от неподвижни предмети
политех.fixed edgeзапънат край
политех.fixed electronsвътрешни електрони
рлк.fixed elevationфиксиран наклон
политех.fixed elevationрепер
политех.fixed engineстационарен двигател
политех.fixed equipmentнеразглобяеми съоръжения
политех.fixed errorпостоянна гершка
тех.fixed flangeзаглушка
политех.fixed flangeнеподвижен фланец
политех.fixed frequencyфиксирана честота
политех.fixed gateфиксиран стробимпулс
политех.fixed gate generatorгенератор на фиксирани стробиращи импулси
политех.fixed guide vaneнеподвижна направляваща лопатка
политех.fixed imageпостоянен образ
политех.fixed indexнеподвижен визьор
политех.fixed inductanceпостоянна индуктивност
политех.fixed jibнеподвижна стрела
изч.fixed length blockблок с фиксирана дължина
политех.fixed levelпостоянно ниво
политех.fixed lightпостоянно осветление
политех.fixed linkнеподвижно звено
политех.fixed loadсобствено тегло
политех.fixed mandrelнеподвижен дорник
политех.fixed nozzleдюза с постоянно сечение
политех.fixed nozzleнеподвижна дюза
политех.fixed ordinateопределена ордината
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
политех.fixed partнеразглобяем детайл
политех.fixed partнеподвижна част
политех.fixed periodпостоянен период
политех.fixed pointфиксирана точка
политех.fixed positionопорна точка
политех.fixed positionнеподвижно положение
политех.fixed pulleyработна шайба
изч.fixed radix notationзапис на число с фиксирана основа
политех.fixed radix notationсистема за представяне с фиксирана основа
политех.fixed ratioпостоянно отношение
политех.fixed ratioпостоянна пропорция
политех.fixed resistorпостоянен резистор
fixed routeмаршрутен
разг.fixed route taxiмаршрутка
разг.fixed route taxi driverмаршруткаджия
политех.fixed satelliteгеостационарен спътник
политех.fixed scaleнеподвижна скала
мат.fixed signзнакоопределен
политех.fixed spanнеподвижна връхна конструкция
политех.fixed spark gapискров отвод с постоянна междина
политех.fixed starнеподвижна звезда
политех.fixed stayнеподвижен люнет
политех.fixed storageпостоянна памет
политех.fixed supportзапъната опора
ав.fixed tailнеуправляем стабилизатор
рлк.fixed targetнеподвижна цел
двиг.fixed timingзапалване с постоянно изпреварване
политех.fixed transmitterстационарен предавател
политех.fixed vesselутаителен съд
fixed way of lifeотседналост
политех.fixed windowнеотбарящ се прозорец
изч.fixed word lengthфиксирана дължина на дума
политех.fixed-area nozzleнерегулируема дюза
политех.fixed-bar stokerогнище с неподбижна скара
политех.fixed-bed processкаталитичен процес с неподвижен слой от катализатор
политех.fixed-blade turbineосова турбина с неподвижни лопатки
политех.fixed-boom craneкран с неподвижна стрела
политех.fixed-course detectorиндикатор на постоянен курс
политех.fixed-crest spillwayпреливник без затвори
политех.fixed-cycle operationоперация с постоянен по продължителност цикъл
авт.fixed-feature controlапаратна система за цифрово програмно управление
ел.fixed-frequency generatorгенератор със стабилна честота
политех.fixed-frequency transmitterрадиопредавател с фиксирана честота
политех.fixed-handle breakerавтоматичен прекъсвач с механизъм за свободно отцепване
политех.fixed-length recordзапис с фиксирана дължина
политех.fixed-loop antennaантена с неподвижна рамка
добави значение или превод тук