Условия за ползване

I. Права

Всички права запазени. Този сайт и неговото съдържание не могат да бъдат възпроизвеждани или разпространявани, изцяло или отчасти, под никаква форма и по никакъв начин, по електронен или механичен път, чрез фотокопия или записки, без предварителното писмено разрешение от екипа на Ezikov. За информация относно получаването на разрешение за разпечатки и цитиране, използвайте данните за контакти.

Чужди права, където има такива, са изрично отбелязани и е предоставена информация за автор, произход и/или условията за ползване.

II. Съдържание на речниците и тестовете

1. Съдържание на речниците

Речниковата база съдържа собствени речници на екипа на Ezikov, речници създадени от външни преводачи, речници със свободен достъп, преводи изпратени от потребители на www.ezikov.com и други, създадени в резултат на сътрудничество с трети лица. При добавяне на нови речници и преводи от външни лица, тези лица предоставят на интернет сайта www.ezikov.com и неговите услуги право на безплатно и неограничено във времето ползване на речниците и преводите.

2. Съдържание на тестове с преводи на думи и изрази

Съдържанието на тестовете с преводи на думи и изрази е създадено от и е собственост на Ezikov.com. Съдържанието на тестовете с преводи на думи и изрази е авторско, със запазени права и не може да бъде възпроизвеждано или разпространявано, изцяло или отчасти, под никаква форма и по никакъв начин

3. Съдържание на лексикални тестове

Съдържанието на лексикалните тестове е изработено от екипа на Ezikov. Част от дефинициите са създадени от екипа на Ezikov, а друга част са от проекта WordNet. Прочетете за лиценза на WordNet по-долу.

Princeton University "About WordNet." WordNet. Princeton University. 2010. http://wordnet.princeton.edu

WordNet License
WordNet 3.0 Copyright 2006 by Princeton University. All rights reserved. THIS SOFTWARE AND DATABASE IS PROVIDED "AS IS" AND PRINCETON UNIVERSITY MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED. BY WAY OF EXAMPLE, BUT NOT LIMITATION, PRINCETON UNIVERSITY MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF MERCHANT- ABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE OR THAT THE USE OF THE LICENSED SOFTWARE, DATABASE OR DOCUMENTATION WILL NOT INFRINGE ANY THIRD PARTY PATENTS, COPYRIGHTS, TRADEMARKS OR OTHER RIGHTS. The name of Princeton University or Princeton may not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software and/or database. Title to copyright in this software, database and any associated documentation shall at all times remain with Princeton University and LICENSEE agrees to preserve same.

III. Отговорности

Информацията в този сайт се разпространява във вида в който е, без гаранция. Въпреки че при разработката на този сайт са взети всички предпазни мерки, Ezikov.com не носи отговорност пред лица или дружества във връзка със загуби или щети, реални или предполагаеми, пряко или косвено причинени от обясненията или информацията, съдържащи се в този сайт, както и продуктите, описани в него.

IV. Бисквитки и потребителска информация

Сайтът (www.ezikov.com) не записва бисквитки и не записва информация за посетителите.
Имейл адресите въведени с предложенията за превод/корекция в речниците се изтриват при обработката на съответното предложение. Тези имейл адреси се използват единствено за известяване, когато предложението е обработено.

Сайтът използва услуги от Google Inc. за отчитане на трафик (Google Analytics) и за показване на реклами (Google Adsense), които запазват свои собствени бисквитки. Повече информация за това как Google използва тези бисквитките може да намерите на този адрес.

V. Промени

Ezikov.com си запазва правото да извършва промени в настоящите общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.