Лексикални и тестoве с преводи на думи


Тествай твоите езикови умения, виж резултата на всеки тест, повтори и подобри резултата.

Тестове с преводи на думи

Учи преводите на английски и български думи с тестове. Думите в тестовете са ръчно подбрани, преведени и разделени по трудност. Тестът "Easy" се състои от популярни думи от ежедневието и начално езиково ниво. Тестът "Medium" съдържа думи от масово говоримия английски език, термини от популярни професии и житейски ситуации. Тестът "Hard" съдържа английски думи за много напреднали, като езиковото ниво е подобно на за тестовете SAT, GRE и Toefl.

easy medium hard

Лексикални тестове

Лексикалните тестове покриват уменията на много напреднал ангийско говорящ. Думите, термините и правилните дефиниции са внимателно избрани и организирани в тематични групи. Тестът "SAT" има съдържание подобно по смисъл и трудност на лексикалните секции използвани в изпита SAT.

SAT