cable joint

  • Обща политехника
  • съединител за въжета
199 допълнителни резултата:
политех.abutment jointчелно съединение
политех.abutting jointчелно съединение
политех.adhesive jointлепено съединение
политех.adhesive-bonded jointлепено съединение
политех.aerial cableвъздушен кабел
политех.air-core cableкабел за хартиено-въздушна изолация
политех.air-space cableкабел за хартиено-въздушна изолация
политех.air-tight jointгазонепроницаемо съединение
angle jointъглово съединение
политех.angle jointъглова муфа, ъглов шарнир
мед.ankle jointглезенна става
политех.antenna cableантенен кабел
мин.approved cableвзривобезопасен кабел
ел.armature of cableкабелна броня
политех.articulated jointшарнирно съединение
политех.articulated jointкардан
политех.asymmetric jointасиметрично съединение
политех.audio cableтончестотен кабел
мин.back-haul cableзаднотягово въже
политех.back-haul cableбалансиращо въже
мин.balance cableзаднотягово въже
политех.balance cableвалансиращо въже
политех.balanced cableсиметричен кабел
политех.balanced cableносещо въже с постоянно натягане
политех.balanced cable craneкабелен кран с постоянно натоварени носещи въжета
политех.ball jointсферичен шарнир
политех.ball-and-socket jointсферично шарнирно съединение
политех.ball-and-socket joint viceшарнирно менгеме
политех.ball-and-socket joint viseшарнирно менгеме
политех.bare cableнеизолиран проводник
политех.bayonet jointбайонетно съединение
политех.beaded cableкабел с изолационни мъниста
политех.bearer cableносещо въже
политех.bell-and-spigot jointтръбно чашкообразно съединение с препокриване
политех.belt jointремъчно съединение
политех.belted cableкабел с поясна изолация
политех.bevelled jointсъединение със скосени краища
политех.binched cableмногожилен кабел с неусукани жила
политех.bitumen cableкабел с битумна изолация
политех.black cableкабел с черна импрегнация
мин.blasting cableвзривен кабел
тех.blind jointзаглушка
политех.blown jointспойка с помощта на поялна лампа
политех.bolt jointболтово съединение
политех.bolted jointболтово съединение
политех.bowden cableжило
политех.box jointсъединение с муфа
политех.braided cableкабел с текстилна оплетка
политех.brake cableспирачно въже
политех.branch jointмуфа с разклонения
политех.brazed jointсъединение, споено с твърд припой
политех.breakdown cableавариен кабел
политех.brick jointнож за фугиране
ел.bridge jointмостова схема
политех.bridge jointчелно съединение с планка
политех.bridge jointсъединение по мостова схема
политех.buried cableкабел, положен в земята
политех.butt-jointсъдинявам челно
политех.butt-jointчелно съединение
политех.cab-tyre cableшлангов кабел
cableверига на котва
cableпривързвам с кабел/въже
cableтелеграфен кабел
cableтелеграфирам, уведомявам с телеграма
cableграма
cableкаблограма, телеграма
cableкабел, жица, дебело въже
арх.cableусукан като въже орнамент
арх.cableусукан орнамент
ел.cableокабелявам
ел.cableкабелирам
диал.cableканат
кауч.cableнишка на корда
елн.cable amplifierкабелен усилвател
политех.cable bentпровисване на въже
ел.cable bondкабелен съединител
политех.cable bondсвързване на въжета
политех.cable boxкабелна муфа
изм.cable bridgeпреходен кабелен мост
политех.cable buoyбуй за означаване на мястото на котвата
политех.cable buoyбуй показващ мястото на кабелната муфа
политех.cable chainкотвена верига
политех.cable chuteкабелна шахта
политех.cable clampскоба за затягане въже
политех.cable clipsкабелни куки
политех.cable codeтелеграфен код
политех.cable compoundкабелна маса
ел.cable compression glandщуцер
ел.cable containmentкабелопровод
политех.cable craneкабелен кран
политех.cable drillingвъжено пробиване
политех.cable drumбарабан за навиване на въже
политех.cable ductкабелен канал
политех.cable faultпробив на кабел
съобщ.cable fillстепен на използуване на кабел
политех.cable fillerнадлъжен пълнеж от хартия между жилата кабели
политех.cable fittingsкабелна арматура
политех.cable gearустройство за полагане и вдигане на подводни кабели
ел.cable glandщуцерен
ел.cable glandщуцер
политех.cable gripжабка за изтегляне на кабели
cable guyжичкаджийски
разг.cable guyжичкаджия
политех.cable hangerкабелни окачалки
политех.cable headкабелна глава
политех.cable hoistлебедка
политех.cable inletвходно кабелно съединение
кораб.cable lengthкабел
cable lineкабелна линия
политех.cable linkкабелна линия
тех.cable listкабелен журнал
политех.cable oilсмазка за въжета
политех.cable pulleyвъжена шайба
cable rackкабелна лавица
политех.cable rackкабелна конзола
политех.cable railwayвъжен линия
политех.cable railwayфуникулер
политех.cable scraperвъжен скрепер
ел.cable shackleкабелна скоба
политех.cable shaftгъвкав вал
политех.cable sheathзащитна кабелна обвивка
ел.cable sheath bondсъединител на кабелна арматура
ел.cable sheathingшлаух
политех.cable sheathingзащитна кабелна обвивка
политех.cable shelfкабелна лавица
политех.cable shelfкабелна конзола
политех.cable shieldвходна втулка в кабелен канал
политех.cable shoeкабелен накрайник
политех.cable sleeveкабелна съединителна муфа
политех.cable slingг-образна кука
политех.cable spliceсвързване на кабел
политех.cable splicingсвързване на кабел
кораб.cable stockшпил
политех.cable subwayтунел за кабели
политех.cable suspenderкабелна окачалка
политех.cable systemкабелна мрежа
политех.cable televisionкабелна телевизия
политех.cable television systemкабелна телевизионна система
политех.cable terminalкабелна глава
политех.cable terminalкрайна кабелна муфа
ел.cable terminationкабелна кутия
политех.cable tractionвъжена тяга
политех.cable tractionтеглене с въже
политех.cable trench diggerмашина за копане на канал за по
политех.cable waysкабелен кран
политех.cable waysвъжена линия
политех.cable wheelколело на въжена предавка
политех.cable winchвъжена лебедка
политех.cable wireтел за въжета
политех.cable-belt conveyorвъжено-лентов транспортьор
политех.cable-charging gearуред за постепенно повишаване напрежението на кабел с голяма мощност
политех.cable-distribution headкабелна разпределителна кутия
политех.cable-fault indicatorуказател на мястото на повредата на кабел
ел.cable-likeкабелоподобен
политех.cable-operated brakeмеханична спирачка задействаща се с телено важе
политех.cable-rope driveвъжено задвижване
политех.cable-rope driveвъжена предавка
политех.calibrating cableкалибровъчен кабел
политех.cardan jointсферично шарнирно съединение
политех.carrying cableносещо въже
политех.cash jointзагладен шев
политех.caulked jointзачеканено съединение
политех.cemented jointлепено съединение
кораб.chain cableкотвена верига
политех.chain jointсъединително звено на верига
политех.chamfer red jointсъединение със скосени краища
политех.choke jointдроселно съединение
политех.clasp jointсъединение със скоба
политех.close jointсъединение без междина
политех.closed butt jointчелно съединение без междина
политех.closed jointсъединение без междина
политех.coaxial cableкоаксиален кабел
стр.cog-jointвръзка със зъбци
тлф.coil-loaded cableкабел с пупинови индуктивни бобини
политех.compensating cableуравновесяващо въже
политех.compensating-socket jointсъединение с плъзгаща муфа
политех.compensation jointтемпературна фуга
политех.compensation jointкомпенсационен шев
политех.composite cableкомбиниран кабел
политех.composite jointкомбинирано съединение
политех.compound cableмногожилен кабел с двойки с различно сечение
политех.concealed jointскрит шев
политех.concentric cableконцентричен кабел
политех.concentric-lay cableконцентрично усукан проводник
политех.conduit jointсъединение на тръбопроводи
ел.connecting cableрекордоман
политех.construction jointконструктивно съединение
политех.contact jointчелно снаждане
тлф.continuously-loaded cableкрарупизиран кабел
политех.contraction jointкомпенсационен шев
политех.contraction jointтемпературна фуга
политех.control cableкабел за управление
политех.coped jointпокрито съединение
политех.corner jointъглово съединение
политех.cotter jointклиново съединение
политех.cotton-covered cableкабел с памучна изолация
политех.coupling cableсъединителен кабел
политех.crane cableкраново въже
политех.crown jointшев на горната част на свод
добави значение или превод тук