double rivet joint

  • Обща политехника
  • двуредна нитова връзка
199 допълнителни резултата:
политех.abutment jointчелно съединение
политех.abutting jointчелно съединение
политех.adhesive jointлепено съединение
политех.adhesive-bonded jointлепено съединение
политех.air-tight jointгазонепроницаемо съединение
angle jointъглово съединение
политех.angle jointъглова муфа, ъглов шарнир
мед.ankle jointглезенна става
политех.articulated jointшарнирно съединение
политех.articulated jointкардан
политех.asymmetric jointасиметрично съединение
политех.ball jointсферичен шарнир
политех.ball-and-socket jointсферично шарнирно съединение
политех.ball-and-socket joint viceшарнирно менгеме
политех.ball-and-socket joint viseшарнирно менгеме
политех.barrel-shaped-head rivetнит с лещовидна глава
политех.bayonet jointбайонетно съединение
политех.bell-and-spigot jointтръбно чашкообразно съединение с препокриване
политех.belt jointремъчно съединение
политех.belt rivetнит за ремъци
политех.bevel rivet headнитова глава във вид на пресечен конус
политех.bevel-head rivetнит с конусна глава
политех.bevelled jointсъединение със скосени краища
политех.binding rivetвременен нит
тех.blind jointзаглушка
политех.blind rivetпоп-нит
политех.blind rivetсляп нит, поп-нит
политех.blind rivetсляп нит
политех.blown jointспойка с помощта на поялна лампа
политех.boiler rivetкотлярски нит
политех.bolt jointболтово съединение
политех.bolted jointболтово съединение
политех.box jointсъединение с муфа
политех.branch jointмуфа с разклонения
политех.brazed jointсъединение, споено с твърд припой
политех.brick jointнож за фугиране
ел.bridge jointмостова схема
политех.bridge jointсъединение по мостова схема
политех.bridge jointчелно съединение с планка
политех.buck a rivetподдържам нит при набиване
политех.butt-jointчелно съединение
политех.butt-jointсъдинявам челно
политех.button-head rivetнит с полусферична глава
политех.cable jointсъединител за въжета
политех.cardan jointсферично шарнирно съединение
политех.cash jointзагладен шев
политех.caulked jointзачеканено съединение
политех.cemented jointлепено съединение
политех.chain jointсъединително звено на верига
политех.chamfer red jointсъединение със скосени краища
политех.choke jointдроселно съединение
политех.clasp jointсъединение със скоба
политех.close jointсъединение без междина
политех.close up a rivetразплесквам глава на нит
политех.closed butt jointчелно съединение без междина
политех.closed hollow rivetзатворен кух нит
политех.closed jointсъединение без междина
стр.cog-jointвръзка със зъбци
политех.compensating-socket jointсъединение с плъзгаща муфа
политех.compensation jointкомпенсационен шев
политех.compensation jointтемпературна фуга
политех.composite jointкомбинирано съединение
политех.concealed jointскрит шев
политех.conductor with double insulationпроводник с двойна изолация
политех.conduit jointсъединение на тръбопроводи
политех.cone rivet headглава на нит във вид на пресечен конус
политех.cone-head rivetнит с конусна глава
политех.construction jointконструктивно съединение
политех.contact jointчелно снаждане
политех.contraction jointкомпенсационен шев
политех.contraction jointтемпературна фуга
политех.coped jointпокрито съединение
политех.corner jointъглово съединение
политех.cotter jointклиново съединение
политех.countersunk-head rivetскрит нит
политех.crown jointшев в ключа
политех.crown jointшев на горната част на свод
политех.cruciform jointкръстообразно съединение
политех.cup rivetнит с полусферична глава
политех.curb jointфуга на бордюрни камъни
политех.dead jointнеразглобяемо съединение
политех.dead jointглухо съединение
политех.detachable jointразглобяемо съединение
doubleсвивам, стискам (юмрук), притискам
doubleбърз ход, бегом
doubleконтриране, контра, форсиране (при игра на карти)
doubleпо двама
doubleудвоявам (се), умножавам (се)
doubleсдвоен
doubleдвусмислен, двояк
doubleправя завой (за река)
doubleрязък завой
doubleконтрирам, форсирам (при игра на карти)
doubleнеискрено, лицемерно
doubleдвоен, удвоен, сгънат на две
doubleсгъвам на две, превивам
doubleдвойно залагане (при конни състезания)
doubleдвуличен, лицемерен, лъжлив, подъл
doubleдвижа се бързо/бегом
doubleхитрина, трик
doubleобръщам cе внезапно в друга посока (с back)
doubleдубликат, копие
doubleдвойно количество
doubleдубльор
doubleгънка, дипла
doubleдвойно
doubleизпълнявам двойна служба, служа и като (for)
doubleстая с две легла
doubleсдвоявам
doubleтенис игра на двойки
ист.doubleконтра (за инструмент)
ист.doubleповтарям мелодия една октава по-високо/по-ниско
сп.doubleдве порeдни грешки при сервиране, две последователни победи/поражения
сп.doubleдвоен брой точки
бот.doubleкичест, гъст
опт.double achromatic lensахромат
double agentшпионин, който служи на две страни
политех.double amplitudeудвоена амплитуда
политех.double balanced relayдвойноуравновесено реле
арх.double barrel vaultкръстат свод
политех.double bendп-образна съединителна част
политех.double bendп-образен
политех.double bendдвойно огъване
политех.double beta-ray decayдвойно бета-разпадане
политех.double bevelдвустранно скосяване
под.-тр.double blockдвуролков блок
политех.double bondдвойна връзка
политех.double bottomдвойно дъно
мин.double bracketдвойна скоба
изм.double bridgeдвоен мост
политех.double callipersшублер-вътромер
политех.double callipersкомбиниран островръх пергел
църк.double candlestickдвусвещник
църк.double candlestickдикир
църк.double candlestickдикирий
политех.double clothдвоен плат
политех.double clothдвойна тъкан
политех.double commutator motorдвуколекторен електродвигател за постоянен ток
политех.double compoundдвойна сол
политех.double compoundдвойно съединение
политех.double connectorсъединителна клема
политех.double crownформат хартия 50, 8 х 76, 2 см
политех.double curvatureдвойна кривина
мин.double cutдвоен подкоп
политех.double cutнапречен разрез
мин.double deckersдвуетажна подемна клатка
политех.double diodeдвоен диод
политех.double dookдвукрилна врата
политех.double draw-bridgeдвукрил подвижен мост
политех.double draw-bridgeдвукрилен шарнирен мост
политех.double fabricдвойна тъкан
политех.double flange rail wheelдвуребордно ходово колело
политех.double flangedс фланци в двата края
политех.double flangedс два реборда
политех.double frequencyдвойна честота
с. с.double gang disk harrowдвуредна дискова
стр.double glassстъклопакет
политех.double half-round fileполукръгла пила с двойна насечка
политех.double headersпогрешно предаване
политех.double headersвлак с два теглещи локомотива
тлв.double imageдвойно изображение
политех.double inletдвустранно влизане
политех.double latheдвоен струг
политех.double layerдвоен слой
политех.double lengthдвойна дължина
рад.double limitationдвустранен ограничител
политех.double lineдвойна линия
политех.double linkageдвойна връзка
политех.double modulationдвойна модулация
политех.double objectiveдвулещов обектив
политех.double oscillographдвулъчев осцилограф
политех.double patentingдублиращо патентоване
елн.double pentodeдвден пентод
политех.double pick-up tongsковашки клещи с двоен отвор
политех.double plane ironдвоен нож
биол.double pointдвуточков
политех.double poleдвуполюсен
политех.double poleдвоен стълб
политех.double precisionдвойна точност
политех.double printingкомбиниран печат
политех.double pulleyдвустъпална шайба
политех.double pulleyдвойна ролка
политех.double pulseдвоен импулс
политех.double refractionдвойна рефракция
политех.double roller chainдвуролкава верига
политех.double saltдвойна сол
политех.double scaleдвойна скала
политех.double screwдвоен шнек
политех.double seamдвоен шев
политех.double shaperшепинг машина с два плъзгача
политех.double shearдвойно срязване
политех.double shearдвусрезен
double sheetдвулистов
политех.double skinдвойна обшивка
полигр.double spaceдвоен интервал
политех.double spreadнанасяне от двете страни
политех.double spreadingдвустранно намазване
политех.double squirrel-cage motorелектродвигател с двукафезен ротор
политех.double starдвойна звезда
добави значение или превод тук