tank ship

  • Обща политехника
  • танкер
200 допълнителни резултата:
мор.about-shipманевриране на кораб с промяна на ъгъла на платното
политех.aerator tankаерационен резервоар
политех.air tankрезервоар за въздух
тех.air-separating tankобезвъздушител
воен.airborne tankвъздушнодесантен танк'
воен.amphibian tankтанк-амфибия
воен.antiaircraft tankзенитен танк
политех.atomic shipатомен кораб
политех.auxiliary shipспомагателен кораб
политех.balance tankизравнителен резервоар
тех.bath tankелектролизер
тех.bath tankелектролизьор
ел.-хим.bath tankелектролизерен
политех.battle shipлинеен кораб
политех.blast tankвъздушна камера
политех.blow-off tankпродухвателен съд
тех.boiling tankводогрейка
воен.bridge-laying tankмостов танк
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
политех.bulk-cargo shipкораб за насипни товари
политех.bulk-carrier shipкораб за насипни товари
политех.capital shipлинеен кораб
политех.cargo shipтоварен кораб
кораб.cargo tankрезервоар на танкер
политех.catch tankпреливник
политех.catch tankуловител
политех.charging tankсъд за зареждане
политех.clarifying tankутаителен резервоар
обог.classifier tankкорито на класификатор
политех.closed-top surge tankпневматичен изравнителен съд
политех.coal-supply shipкораб за доставка на въглища
политех.collecting tankколектор
политех.combat shipбоен кораб
политех.compartimented tankцистерна с отсеци
политех.compound surge tankдвукамерен изравнителен съд
политех.compressed-air surge tankпневматичен изравнителен съд
тех.condensate gathering tankкондензатосборник
тех.condensate tankкондензатосборник
политех.condensate tankкондензов резервоар
обог.conditioning tankсъд за подготовка на пулп
политех.constant-head tankрезервоар с постоянно ниво
политех.container shipкораб-контейнеровоз
трансп.container shipконтейнеровоз
воен.convertible tankколесно-гъсеничен танк
политех.cooling tankохладителен резервоар
ядр.core tankрезервоар на активната зона
политех.crane shipплаващ кран
политех.crystallizer tankкристализатор
хран.culture tankзаквасочник
политех.depositing tankутаителен резервоар
политех.depot shipплаваща база
кино.developing tankсъд за проявяване
политех.dewatering tankутаителен резервоар
политех.dewatering tankрезервоар за пречистване чрез утаяване
политех.differential surge tankдиференциален изравнителен съд
политех.digestion tankсептична яма
политех.dip tankсъд за потапяване
политех.dipping tankсъд за потапяване
кораб.dirty shipтанкер
политех.dosing tankдозиращ съд (резервоар)
ист.dragon shipдракар
политех.drill shipучебен кораб
политех.drip tankсъд за събиране ма изтичащо масло
воен.drone tankрадиоуправляем танк
политех.dry-cargo shipсухотоварен кораб
политех.dump tankсборен резервоар
тех.electrolytic tankелектролизер
тех.electrolytic tankелектролизьор
политех.electrolytic tankелектролитна вана
ел.-хим.electrolytic tankелектролизерен
политех.elevated tankводнонапорна кула
политех.emergency supply tankрезервен резервоар за аварийно
политех.engine oil tankмаслен резервоар на двигател
ел.expansion tankразширител
политех.expansion tankразширителен съд
политех.factory shipпромишлен кораб
политех.fast shipбързоходен кораб
политех.feed tankзахранващ резервоар
политех.feedwater tankрезервоар за питателна вода
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
политех.flash tankразширителен съд
политех.flat-bottomed shipплоскодънен кораб
политех.flight-deck shipкораб с палуба за излитане и кацане
политех.float tankсъд с поплавков регулатор на нивото
авто.flour transport tankбрашновоз
политех.flowing water tankоттичащ се боден басейн
политех.fuel gravity tankрезервоар за гравитационно подаване на течно гориво
политех.fuel tankрезервоар за течно гориво
политех.full-scantling shipпълнонаборен кораб
политех.gathering tankколектор
политех.gauging tankизмервателен съд
политех.gravity feed tankрезервоар за гравитационно подаване
grease removal tankмазниноуловител
grease skimming tankмазниноуловител
grease-removal tankмазниноуловител
grease-skimming tankмазниноуловител
политех.guided-missile shipкораб-ракетоносец
политех.handy shipманеврен кораб
мор.Hansa shipког
хидр.head tankнапорен съд
политех.heave off a shipспускам кораб на вода
воен.heavy tankтежък танк
авто.highway tank truckавтоцистерна
политех.holding tankсъбирателен резервоар
политех.hospital shipсанитарен кораб
политех.landing shipдесантен кораб
воен.light tankлек танк
политех.liquid tankрезервоар за течности
политех.mail shipпощенски кораб
политех.main tankглавен резервоар
политех.measuring tankизмервателен съд
воен.medium tankсреден танк
политех.merchant shipтърговски кораб
политех.mixing tankсмесителен съд
авто.mobile tankавтоцистерна
политех.motor shipмоторен кораб
политех.nuclear shipатомен кораб
политех.nuclear-powered shipатомен кораб
политех.oceanographic shipокеанографски кораб
политех.oil shipпетролоносач, танкер
политех.oil sump tankсъд за събиране на масло
политех.oil supply tankрезервоар за подаване на масло
политех.oil tankрезервоар за нефт
политех.oil tankсъд за масло
политех.oil-tank carавтомобил-цистерна за течни горива
политех.oil-tank truckавтомобил-цистерна за течни горива
политех.orifice tankизмервателен съд
политех.overhead storage tankнапорен резервоар
политех.paddle shipкораб с гребни колела
политех.paddle-wheel shipкораб с гребни колела
политех.parent shipплаваща база
политех.passenger shipпътнически кораб
политех.petrol tankбензинов резервоар
политех.petroleum tankцистерна за нефт
политех.precipitation tankутаителен резервоар
политех.pressure tankсъд за подаване под налягане
pressurized tankсъд, който е под налягане
политех.quenching tankвана за закаляване
политех.radiator tankрадиаторно казанче
политех.receiver tankсъбирателен резервоар
политех.receiving tankсъбирателен резервоар
воен.recovery tankремонтно-евакуационен танк
политех.refrigerator shipхладилен кораб
политех.regulating tankразпределителен съд
политех.repair shipплаваща работилница
авто.road tank carавтоцистерна
политех.sailing shipветроходен кораб
политех.sand tankбункер за пясък
политех.sea-going shipмореходен кораб
политех.sediment tankутаителен резервоар
политех.self-priming tankсъд с автоматично регулиране нивото на течност
обог.separating tankсепаратор
политех.setting tankутаителен резервоар
политех.settling tankутаителен резервоар
политех.sewage tankутайник за канализационни води
shipставам моряк, постъпвам на служба на кораб, вземам/наемам на служба в кораб
shipкораб, параход, екипаж на кораб
shipизпращам, превозвам (стоки)
shipкорабен, параходен
shipприбирам в кораба/лодката
shipтоваря/натоварвам/качвам (се) на кораб
shipприкрепвам, слагам (мачта и пр.)
трансп.shipконтейнеровоз
мор.ship chandlerшипшандер
мор.ship chandlerшипшандерски
политех.ship craneплаващ кран
политех.ship crewекипаж на кораб
политех.ship lockплавателен шлюз
ship modellingкорабомоделизъм
мор.ship ownerкорабособственик
политех.ship plateкорабна стоманена ламарина
политех.ship plate counterboreконусен зенкер за изработване на легла за глави на нитове
политех.ship stationкорабна радиостанция
политех.ship yardкорабостроителница
политех.ship-chandlerкорабен доставчик
политех.ship-houseхелинг
политех.ship-liftкорабоподемник
политех.simple surge tankизравнителен съд с постоянно сечение
политех.single-screw shipедновинтов кораб
политех.single-tank breakerедноказанен прекъсвач
политех.sister shipеднотипен кораб
политех.slime tankутаител за тиня
политех.slurry tankутаител за тиня
small shipкорабче
политех.solution tankрезервоар за приготвяне на разтвори
space shipкосмически кораб
политех.space shipкосмически летателен апарат
политех.storage tankрезервоар за съхраняване
политех.store shipкораб за доставка на провизии
политех.store tankрезервоар за съхраняване
политех.sump tankутаителен резервоар
политех.supply tankзахранвящ резервоар
политех.surface shipнадводен кораб
политех.surge tankизравнителен съд
политех.surveying shipхидрографски кораб
tankпълня резервоар/цистерна
tankцистерна, резервоар, казан
tankсъхранявам в цистерна
тех.tankбаков
рад.tankтрептящ кръг
добави значение или превод тук