tank street car

  • Обща политехника
  • автомобил-цистерна за течни горива
200 допълнителни резултата:
политех.accumulator carелектрокар
политех.aerator tankаерационен резервоар
политех.air tankрезервоар за въздух
политех.air-dump carвагонетка с пневматичен обръщач
тех.air-separating tankобезвъздушител
воен.airborne tankвъздушнодесантен танк'
политех.amphibian carамфибия
воен.amphibian tankтанк-амфибия
воен.antiaircraft tankзенитен танк
политех.automatic drop-bottom carвагонетка с автоматично разтоварване през дъното
политех.baby carсвръхмалолитражен автомобил
политех.baggage carвагон за багаж
политех.baggage-and-mail carбагажно-пощенски вагон
политех.balance tankизравнителен резервоар
политех.ballast carвагон за баласт
тех.bath tankелектролизер
тех.bath tankелектролизьор
ел.-хим.bath tankелектролизерен
авто.battery carелектромобил
политех.blast tankвъздушна камера
политех.blow-off tankпродухвателен съд
тех.boiling tankводогрейка
политех.bottom-dump carвагон разтоварващ се през дъното
политех.bottom-dumping carвагон разтоварващ се през дъното
воен.bridge-laying tankмостов танк
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
политех.by-streetстранична улица
carвагон
carтрамвай
carкола
carкабина
carкола, автомобил
лит.carколесница
авто.carавтокъща
авто.car accessoryавтоаксесоар
авто.car accidentавтопроизшествие
мин.car arresterловител на руднични вагонетки
мин.car arrestorловител на руднични вагонетки
жп.car bodyкош на вагон
авто.car body finisherавтобояджия
авто.car body finisherавтобояджийски
авто.car body finishingавтобояджийство
авто.car breakersавтоморга
мор.car carrierавтовоз
авто.car carrier trailerавтовоз
елн.car cassette tape recorderавтокасетофон
мин.car changeобмен на вагонетки
политех.car changeманеврени работи
мин.car changerустройство за замяна на пълните вагонетки с празни
авто.car cosmeticавтокозметичен
авто.car cosmeticsавтокозметика
жп.car couplerспряг
жп.car couplingспряг
жп.car couplingспряг на вагон
политех.car couplingскачване на вагон
авто.car crashавтокатастрофа
разг.car dealerавтокъщаджия
ик.car dealershipавтоборса
жп.car deckпод на вагон
политех.car deckавтомобилна палуба на ферибот
авто.car diagnosticавтодиагностичен
авто.car diagnosticsавтодиагностика
авто.car expertавтоексперт
политех.car ferryферибот за автомобили
авто.car fleetавтопарк
политех.car frameшаси на автомобил
авто.car haulerавтовоз
политех.car jackвагонен крик
авто.car manufacturerавтомобилостроител
авто.car manufacturerавтопроизводител
авто.car manufacturingавтомобилостроителен
авто.car mix-upавтомеле
ам.car paradeавтошествие
политех.car parkпаркинг за автомобили
мин.car passприспособление за обмен на вагонетки
авто.car pell-mellавтомеле
авто.car poolавтопарк
car processionавтошествие
политех.car radioавтомобилен радиоприемник
авто.car radio cassette recorderавторадиокасетофон
политех.car receiverавтомобилен приемник
авто.car repair shopавтосервиз
авто.car repair shopавтосервизен
жп.car retarderвагонозадържател
политех.car safetyуловител
мин.car safety dogловител на вагонетки
политех.car shedвагонно депо
авто.car simulatorавтосимулатор
политех.car springавтомобилен ресор
car theftавтокражба
car thiefавтокрадец
разг.car thiefавтоджамбазин
разг.car thiefавтоапаш
жп.car transporterавтовоз
авто.car transporter truckавтовоз
авто.car tuningавтотунинг
политех.car unloaderмашина за разтоварване на вагони
авто.car washавтомивка
авто.car-carrying trailerавтовоз
жп.car-handling timeвреме за обработване на вагони
car-parkпаркинг
жп.car-repair shopвагоноремонтна работилница
политех.car-repair shopавторемонтна работилница
политех.car-repair trackвагоноремонтен коловоз
авто.car-washавтомивка
кораб.cargo tankрезервоар на танкер
политех.catch tankпреливник
политех.catch tankуловител
политех.cattle carавтомобил за превозване на добитък
политех.charging tankсъд за зареждане
политех.cistern carавтомобил-цистерна
политех.clarifying tankутаителен резервоар
обог.classifier tankкорито на класификатор
политех.closed-top surge tankпневматичен изравнителен съд
политех.collecting tankколектор
политех.compartimented tankцистерна с отсеци
политех.compartment carпътнически вагон
политех.compound surge tankдвукамерен изравнителен съд
политех.compressed-air surge tankпневматичен изравнителен съд
тех.condensate gathering tankкондензатосборник
тех.condensate tankкондензатосборник
политех.condensate tankкондензов резервоар
обог.conditioning tankсъд за подготовка на пулп
политех.constant-head tankрезервоар с постоянно ниво
жп.container carвагон контейнеровоз
трансп.container carконтейнеровоз
воен.convertible tankколесно-гъсеничен танк
политех.cooling tankохладителен резервоар
ядр.core tankрезервоар на активната зона
политех.crane carвагон с монтиран на него кран
политех.cross-country carавтомобил с висока проходимост
политех.cross-streetпресечка
политех.cross-streetнапречна улица, странична улица
политех.crystallizer tankкристализатор
хран.culture tankзаквасочник
политех.cycle carмалолитражен автомобил с мотоциклетен двигател
политех.delivery carавтомобил за доставка на стоки
политех.depositing tankутаителен резервоар
политех.derrick carвагон с монтиран на него кран
кино.developing tankсъд за проявяване
политех.dewatering tankутаителен резервоар
политех.dewatering tankрезервоар за пречистване чрез утаяване
политех.differential surge tankдиференциален изравнителен съд
политех.digestion tankсептична яма
политех.dip tankсъд за потапяване
политех.dipping tankсъд за потапяване
политех.dosing tankдозиращ съд (резервоар)
политех.drip tankсъд за събиране ма изтичащо масло
воен.drone tankрадиоуправляем танк
политех.drop-frame carавтомобил с ниска платформа
политех.dummy carсамоходна количка
политех.dump carвагон-самосвал
политех.dump carсаморазтоварващ се вагон
политех.dump carавтомобил-самосвал
политех.dump tankсборен резервоар
авто.electric carелектромобил
политех.electric carелектрокар
политех.electric street railwayелектрически градски жп линия
тех.electrolytic tankелектролизер
тех.electrolytic tankелектролизьор
политех.electrolytic tankелектролитна вана
ел.-хим.electrolytic tankелектролизерен
политех.elevated tankводнонапорна кула
политех.emergency supply tankрезервен резервоар за аварийно
политех.engine oil tankмаслен резервоар на двигател
политех.estate carкомби
авто.estate-carкомби (кола)
ел.expansion tankразширител
политех.expansion tankразширителен съд
политех.feed tankзахранващ резервоар
политех.feedwater tankрезервоар за питателна вода
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
политех.flash tankразширителен съд
политех.flat carтобарен автомобил-платформа
политех.float tankсъд с поплавков регулатор на нивото
авто.flour transport tankбрашновоз
политех.flowing water tankоттичащ се боден басейн
политех.forward-dump carтоварен автомобил с обръщащ се напред кош
жп.four-carчетиривагонен
политех.freight carтобарен автомобил
политех.fuel gravity tankрезервоар за гравитационно подаване на течно гориво
политех.fuel tankрезервоар за течно гориво
политех.gable-bottom carвагонетка с двустранно странично разтоварване през дъното
политех.gathering tankколектор
политех.gauging tankизмервателен съд
политех.gondola carвагон-гондола
авто.Google carгугълмобил
политех.grandy carвагонетка тип гренди
политех.gravel carвагон за баластра
политех.gravity feed tankрезервоар за гравитационно подаване
grease removal tankмазниноуловител
grease skimming tankмазниноуловител
grease-removal tankмазниноуловител
grease-skimming tankмазниноуловител
мин.grip carводеща вагонетка
политех.half-track carполугъсеничен автомобил
хидр.head tankнапорен съд
воен.heavy tankтежък танк
политех.high-capacity carтежкотоварен автомобил
политех.high-sided open carвагон-гондола
добави значение или превод тук