oil-tank car

  • Обща политехника
  • автомобил-цистерна за течни горива
200 допълнителни резултата:
политех.accumulator carелектрокар
политех.additive-type oilмасло с прибавки
политех.adulterated oilзамърсено масло
политех.aerator tankаерационен резервоар
политех.ail-season oilвсесезонно автомобилно масло
политех.air tankрезервоар за въздух
политех.air-dump carвагонетка с пневматичен обръщач
тех.air-oilмасловъздушен
тех.air-separating tankобезвъздушител
воен.airborne tankвъздушнодесантен танк'
политех.allspice oilпиментово масло
политех.almond oilбадемово масло
политех.alpha oilалфа-масло
политех.amphibian carамфибия
воен.amphibian tankтанк-амфибия
хим.amyl acetate, banana oilамилацетат
политех.angelica oilангеликово масло
политех.animal oilживотински мазнина
aniseed oilанасоново масло
политех.annealing oilмасло за закаляване
воен.antiaircraft tankзенитен танк
политех.antifreezing oilнезамръзващо масло
изк.application of drying oilолифление
политех.artificial mustard oilалилсинапено масло
политех.asphalt-free oilдеасфалтирано масло
политех.asphaltum oilгудрон
политех.automatic drop-bottom carвагонетка с автоматично разтоварване през дъното
политех.baby carсвръхмалолитражен автомобил
политех.baggage carвагон за багаж
политех.baggage-and-mail carбагажно-пощенски вагон
политех.balance tankизравнителен резервоар
политех.ballast carвагон за баласт
политех.bank of oilнефтено находище
тех.bath tankелектролизьор
тех.bath tankелектролизер
ел.-хим.bath tankелектролизерен
авто.battery carелектромобил
политех.bean oilсоево масло
политех.bearing oilмасло за лагери
политех.benne oilсусамово масло
политех.bitter-almond oilмасло от горчиви бадеми
политех.bitter-almond oil camphorбензоин
black oilмазутен
политех.black oilтъмно нефтено масло
политех.black oilмазут
политех.black-mineral oilмазут
политех.blast tankвъздушна камера
политех.blasting oilнитроглицерин
политех.blended oilмасло с прибабки
политех.blow-off tankпродухвателен съд
политех.blue oilсиньо масло
политех.blue oilпарафинов дестилат
политех.bodied oilполимеризирано масло
изк.boiled drying oilалифа
изк.boiled drying oilолифа
политех.boiled oilбезир
политех.boiled oilварено масло
политех.boiler oilтечно гориво за котли
политех.boiler oilмазут
тех.boiling tankводогрейка
политех.boleg oilокислено минерално масло
хим.bone oilкостно масло
геол.boring for oilсондиране на нефт
политех.bottom-dump carвагон разтоварващ се през дъното
политех.bottom-dumping carвагон разтоварващ се през дъното
воен.bridge-laying tankмостов танк
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
политех.bulk-oil breakerмногомаслен прекъсвач
политех.bulk-oil-volume breakerмногомаслен прекъсвач
политех.burning oilкеросин
политех.burning oilгаз
политех.cable oilсмазка за въжета
политех.capahyba oilкопалски балсам
carкола, автомобил
carвагон
carтрамвай
carкола
carкабина
лит.carколесница
авто.carавтокъща
авто.car accessoryавтоаксесоар
авто.car accidentавтопроизшествие
мин.car arresterловител на руднични вагонетки
мин.car arrestorловител на руднични вагонетки
жп.car bodyкош на вагон
авто.car body finisherавтобояджия
авто.car body finisherавтобояджийски
авто.car body finishingавтобояджийство
авто.car breakersавтоморга
мор.car carrierавтовоз
авто.car carrier trailerавтовоз
елн.car cassette tape recorderавтокасетофон
мин.car changeобмен на вагонетки
политех.car changeманеврени работи
мин.car changerустройство за замяна на пълните вагонетки с празни
авто.car cosmeticавтокозметичен
авто.car cosmeticsавтокозметика
жп.car couplerспряг
жп.car couplingспряг на вагон
жп.car couplingспряг
политех.car couplingскачване на вагон
авто.car crashавтокатастрофа
разг.car dealerавтокъщаджия
ик.car dealershipавтоборса
жп.car deckпод на вагон
политех.car deckавтомобилна палуба на ферибот
авто.car diagnosticавтодиагностичен
авто.car diagnosticsавтодиагностика
авто.car expertавтоексперт
политех.car ferryферибот за автомобили
авто.car fleetавтопарк
политех.car frameшаси на автомобил
авто.car haulerавтовоз
политех.car jackвагонен крик
авто.car manufacturerавтомобилостроител
авто.car manufacturerавтопроизводител
авто.car manufacturingавтомобилостроителен
авто.car mix-upавтомеле
ам.car paradeавтошествие
политех.car parkпаркинг за автомобили
мин.car passприспособление за обмен на вагонетки
авто.car pell-mellавтомеле
авто.car poolавтопарк
car processionавтошествие
политех.car radioавтомобилен радиоприемник
авто.car radio cassette recorderавторадиокасетофон
политех.car receiverавтомобилен приемник
авто.car repair shopавтосервиз
авто.car repair shopавтосервизен
жп.car retarderвагонозадържател
политех.car safetyуловител
мин.car safety dogловител на вагонетки
политех.car shedвагонно депо
авто.car simulatorавтосимулатор
политех.car springавтомобилен ресор
car theftавтокражба
car thiefавтокрадец
разг.car thiefавтоджамбазин
разг.car thiefавтоапаш
жп.car transporterавтовоз
авто.car transporter truckавтовоз
авто.car tuningавтотунинг
политех.car unloaderмашина за разтоварване на вагони
авто.car washавтомивка
авто.car-carrying trailerавтовоз
жп.car-handling timeвреме за обработване на вагони
car-parkпаркинг
жп.car-repair shopвагоноремонтна работилница
политех.car-repair shopавторемонтна работилница
политех.car-repair trackвагоноремонтен коловоз
авто.car-washавтомивка
кораб.cargo tankрезервоар на танкер
castor oilрициново масло
политех.catch tankпреливник
политех.catch tankуловител
политех.cattle carавтомобил за превозване на добитък
политех.cedar oilкедрово масло
политех.charging tankсъд за зареждане
политех.churning of oilразпенване на масло
политех.cistern carавтомобил-цистерна
политех.clarifying tankутаителен резервоар
обог.classifier tankкорито на класификатор
политех.closed-top surge tankпневматичен изравнителен съд
политех.coal oilкаменовъглен катран
хим.coal oilкеросин, течен парафин
политех.coal-tar oilкаменовъглен катран
cod liver oilрибено масло
политех.coleseed oilрапично масло
политех.collecting tankколектор
политех.colza oilрапично масло
политех.compartimented tankцистерна с отсеци
политех.compartment carпътнически вагон
политех.compound oilмасло с прибабки
политех.compound surge tankдвукамерен изравнителен съд
политех.compounded oilмасло с прибабки
политех.compressed-air surge tankпневматичен изравнителен съд
тех.condensate gathering tankкондензатосборник
тех.condensate tankкондензатосборник
политех.condensate tankкондензов резервоар
политех.condensed oilнефтен остатък, продухай с въздух
политех.condenser oilтрансформаторно масло
обог.conditioning tankсъд за подготовка на пулп
политех.consolidated oilвтвърдено масло
политех.constant-head tankрезервоар с постоянно ниво
жп.container carвагон контейнеровоз
трансп.container carконтейнеровоз
воен.convertible tankколесно-гъсеничен танк
политех.cooling oilохлаждащо-мажеща течност за режещи инструменти
политех.cooling tankохладителен резервоар
ядр.core tankрезервоар на активната зона
кул.cottonseed oilпамуково масло
изк.covering with drying oilолифление
политех.crane carвагон с монтиран на него кран
авто.crankcase oilавтомасло
политех.crankcase oilмоторно масло
политех.cross-country carавтомобил с висока проходимост
политех.crude oilсуров нефт
политех.crude oilпетрол
политех.crude-oil engineдвигател, работещ с тежко течно гориво
политех.crystallizer tankкристализатор
добави значение или превод тук