heavy tank

  • Военен термин
  • тежък танк
199 допълнителни резултата:
политех.aerator tankаерационен резервоар
политех.air tankрезервоар за въздух
тех.air-separating tankобезвъздушител
воен.airborne tankвъздушнодесантен танк'
воен.amphibian tankтанк-амфибия
воен.antiaircraft tankзенитен танк
политех.balance tankизравнителен резервоар
тех.bath tankелектролизер
тех.bath tankелектролизьор
ел.-хим.bath tankелектролизерен
политех.blast tankвъздушна камера
политех.blow-off tankпродухвателен съд
тех.boiling tankводогрейка
воен.bridge-laying tankмостов танк
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
кораб.cargo tankрезервоар на танкер
политех.catch tankпреливник
политех.catch tankуловител
политех.charging tankсъд за зареждане
политех.clarifying tankутаителен резервоар
обог.classifier tankкорито на класификатор
политех.closed-top surge tankпневматичен изравнителен съд
политех.collecting tankколектор
политех.compartimented tankцистерна с отсеци
политех.compound surge tankдвукамерен изравнителен съд
политех.compressed-air surge tankпневматичен изравнителен съд
тех.condensate gathering tankкондензатосборник
тех.condensate tankкондензатосборник
политех.condensate tankкондензов резервоар
обог.conditioning tankсъд за подготовка на пулп
политех.constant-head tankрезервоар с постоянно ниво
воен.convertible tankколесно-гъсеничен танк
политех.cooling tankохладителен резервоар
ядр.core tankрезервоар на активната зона
политех.crystallizer tankкристализатор
хран.culture tankзаквасочник
политех.depositing tankутаителен резервоар
кино.developing tankсъд за проявяване
политех.dewatering tankрезервоар за пречистване чрез утаяване
политех.dewatering tankутаителен резервоар
политех.differential surge tankдиференциален изравнителен съд
политех.digestion tankсептична яма
политех.dip tankсъд за потапяване
политех.dipping tankсъд за потапяване
политех.dosing tankдозиращ съд (резервоар)
политех.drip tankсъд за събиране ма изтичащо масло
воен.drone tankрадиоуправляем танк
политех.dump tankсборен резервоар
тех.electrolytic tankелектролизьор
тех.electrolytic tankелектролизер
политех.electrolytic tankелектролитна вана
ел.-хим.electrolytic tankелектролизерен
политех.elevated tankводнонапорна кула
политех.emergency supply tankрезервен резервоар за аварийно
политех.engine oil tankмаслен резервоар на двигател
ел.expansion tankразширител
политех.expansion tankразширителен съд
политех.extra-heavyсвръхмощен
политех.extra-heavyсвръхтежък
политех.feed tankзахранващ резервоар
политех.feedwater tankрезервоар за питателна вода
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
политех.flash tankразширителен съд
политех.float tankсъд с поплавков регулатор на нивото
авто.flour transport tankбрашновоз
политех.flowing water tankоттичащ се боден басейн
политех.fuel gravity tankрезервоар за гравитационно подаване на течно гориво
политех.fuel tankрезервоар за течно гориво
политех.gathering tankколектор
политех.gauging tankизмервателен съд
политех.gravity feed tankрезервоар за гравитационно подаване
grease removal tankмазниноуловител
grease skimming tankмазниноуловител
grease-removal tankмазниноуловител
grease-skimming tankмазниноуловител
хидр.head tankнапорен съд
heavyвисок (за цени, налягане)
heavyголям, усилен
heavyгруб, недодялан
heavyтежък, мъчителен, труден, изморителен
heavyтъжен (и за новина), потиснат, мрачен
heavyтежък, тромав, непохватен, несръчен
heavyнелек (тежък)
heavyбурен (за море), облачен, мрачен
heavyтежък, сериозен (за провинение)
heavyтежък
heavyсънен, унесен, упоен
heavyнатежал
heavyдраматична/трагична роля
heavyтежкообработваем, сбит, глинест (за почва), разкалян (за път), клисав (за хляб), лепкав (за тесто)
heavyбогат, (из) обилен (за реколта)
heavyбременна
heavyдраматичен, трагичен (за роля)
heavyдълбок (за сън, тишина, глас)
heavyтеатр, актьор, изпълняващ роля на отрицателен герой
полигр.heavyполучерен (за шрифт)
политех.heavyмасивен, едър, голям, мощен, силен, вискозен, гъст, плътен, дебел, изобилен, бурен
хим.heavyтежък (за елемент)
воен.heavyтежкокалибрен, тежко въоражение
муз.heavyхеви
heavyтежък (за артилерия, индустрия и пр.)
heavyсилен (за питие, простуда и пр.)
heavyтежък, труден, скучен (за стил и пр.), сериозен (за списание и пр.)
heavyтежък, силен (за дъжд и пр.), гъст (за мъгла)
разг.heavyедрогабаритен
политех.heavy aggregateтежък запълнител
политех.heavy airсгъстен въздух
политех.heavy anodeмасивен анод
политех.heavy asphaltлеплив битум
политех.heavy atomтежък атом
политех.heavy bomberтежък бомбардировач
мин.heavy burdenтежка шихта
мет.heavy caseцементационен слой с голяма дебелина
политех.heavy chargeтежък остатък
политех.heavy chipsголеми стружки
политех.heavy concreteтежък бетон
политех.heavy currentсилно течение
политех.heavy currentсилнотоков
политех.heavy currentсилен ток
политех.heavy cutсилово рязане
политех.heavy cutрязане с голяма дълбочина
политех.heavy dampedсилно заглушен
тех.heavy dutyсвръхмощен
геол.heavy earthбарит
политех.heavy endтежка фракция
политех.heavy forgingголяма изковка
политех.heavy fractionтежка фракция
политех.heavy fuelтежко гориво
политех.heavy gradientстръмен наклон
политех.heavy hydrogenтежък водород
политех.heavy hydrogenдеутерий
ядр.heavy iceтежък лед
политех.heavy iceморски лед, трудно разбиващ се от ледореза на кораб
политех.heavy industryтежка промишленост
политех.heavy isotopeтежък изотоп
политех.heavy joistбичен дървен материал
политех.heavy lineдебела линия
обог.heavy liquidтежка течност
политех.heavy mesonтежък мезон
муз.heavy metalхевиметал
муз.heavy metalхевиметъл
политех.heavy nucleiтежко ядро
политех.heavy nucleusтежко ядро
политех.heavy oilтежко масло
политех.heavy oilтежко дизелово гориво
ядр.heavy particleтежка частица
политех.heavy pressureвисоко налягане
политех.heavy quantumмезон
политех.heavy quantumтежък квант
политех.heavy rainпроливен дъжд
политех.heavy rainfallпроливен дъжд
политех.heavy repairосновен ремонт
политех.heavy roadтруднопроходим път
политех.heavy sectionдебела стена
политех.heavy sodaсодена стопилка
политех.heavy sparбарит
политех.heavy staticsсилен атмосферни смущение
политех.heavy trackследа от силно йонизираща частица
политех.heavy trafficинтензивно движение
политех.heavy trafficнапрегнат трафик
политех.heavy typeчерен шрифт
политех.heavy waterтежка вода
политех.heavy water reactorреактор с тежка вода
геол.heavy-beddedдебелопластов
политех.heavy-bodiedгъст
политех.heavy-bodiedвискозен
политех.heavy-bodied oilсилно вискозно масло
политех.heavy-chuck jawчелюст на патронник за затягане на тежки изделия
политех.heavy-coated electrodeдебело обмазан електрод
политех.heavy-covered electrodeдебело обмазан електрод
политех.heavy-current engineeringсилнотокова електротехника
политех.heavy-drive fitпресова сглобка
политех.heavy-dutyтежък режим на работа
политех.heavy-dutyпредназначен за тежък режим на работа
политех.heavy-dutyмощен, свръхмощен, високопроизводителен
зав.heavy-duty acetylene generatorацетиленов генератор с голяма производителност
политех.heavy-duty driveпредавка на голяма мощност
политех.heavy-duty machineмашина с голяма производителност
политех.heavy-duty machineмощна машина
политех.heavy-duty oilмасло за работа при тежки експлоатационни условия
политех.heavy-duty runwayписта за тежки самолети
политех.heavy-duty serviceтежки условия на работа
политех.heavy-duty threadрезба за работа при твжък режим
политех.heavy-duty toolмашина за тежък режим на работа, мощна металорежеща машина
политех.heavy-duty toolнож за груба обработка
политех.heavy-duty truckтоварен автомобил с голяма товароносимост
политех.heavy-forced fitпресова сглобка
политех.heavy-gaugeс голямо сечение
политех.heavy-gauge weldingзаваряване на дебели ламарини
политех.heavy-keying fitглуха сглобка
политех.heavy-oil engineдвигател, работещ с тежко гориво
политех.heavy-plate millагрегат за валцоване на дебели плочи
мет.heavy-section castingдебелостенна отливка
политех.heavy-starting dutyтежки условия за пускане
политех.heavy-textured soilтежка почва
жп.heavy-travelled lineлиния с голям трафик
политех.heavy-wall pipeдебелостенна тръба
политех.heavy-walledдебелостенен
политех.heavy-water moderatorзабавител с тежка вода
добави значение или превод тук