oil-paper

  • Обща политехника
  • восъчна хартия
200 допълнителни резултата:
политех.abrasive paperхартиена шкурка
политех.absorbent paperпопивателна хартия
политех.absorption paperабсорбционна хартия
политех.additive-type oilмасло с прибавки
политех.adulterated oilзамърсено масло
политех.ail-season oilвсесезонно автомобилно масло
тех.air-oilмасловъздушен
политех.alexandria paperалександрийска хартия
политех.all-rag paperхартия от текстилни отпадъци
политех.allspice oilпиментово масло
политех.almond oilбадемово масло
политех.alpha oilалфа-масло
политех.aluminium-coated paperхартия с алуминиево покритие
хим.amyl acetate, banana oilамилацетат
политех.angelica oilангеликово масло
политех.animal oilживотински мазнина
aniseed oilанасоново масло
политех.annealing oilмасло за закаляване
политех.antifreezing oilнезамръзващо масло
изк.application of drying oilолифление
политех.apricot paperтънка розова копринена хартия
политех.arithmetic paperхартия за чертане на диаграми в аритметичен мащаб
политех.art paperхартия за художествен печат
политех.artificial mustard oilалилсинапено масло
политех.asphalt paperпокривна мушама
политех.asphalt-free oilдеасфалтирано масло
политех.asphaltum oilгудрон
полигр.autographic printing paperавтографска хартия
политех.bank of oilнефтено находище
политех.banknote paperемисионна харптия
политех.bean oilсоево масло
политех.bearing oilмасло за лагери
политех.benne oilсусамово масло
политех.bitter-almond oilмасло от горчиви бадеми
политех.bitter-almond oil camphorбензоин
black oilмазутен
политех.black oilтъмно нефтено масло
политех.black oilмазут
политех.black-mineral oilмазут
политех.blasting oilнитроглицерин
политех.blended oilмасло с прибабки
политех.blotting paperпопивателна хартия
политех.blue oilпарафинов дестилат
политех.blue oilсиньо масло
политех.blueprint paperхелиографна хартия
политех.bodied oilполимеризирано масло
харт.bogus paperшренц
изк.boiled drying oilолифа
изк.boiled drying oilалифа
политех.boiled oilбезир
политех.boiled oilварено масло
политех.boiler oilмазут
политех.boiler oilтечно гориво за котли
политех.boleg oilокислено минерално масло
политех.bond paperдокументна хартия
хим.bone oilкостно масло
политех.book-binding paperкниговезка хартия
геол.boring for oilсондиране на нефт
политех.bowl paperхартия за каландърни валци
политех.building paperстроителен картон
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
политех.bulk-oil breakerмногомаслен прекъсвач
политех.bulk-oil-volume breakerмногомаслен прекъсвач
политех.burning oilкеросин
политех.burning oilгаз
политех.burnt paperпресушена хартия
политех.cable oilсмазка за въжета
ел.capacitor paperкондензаторна хартия
политех.capahyba oilкопалски балсам
политех.carbon paperиндиго
carbon-paperиндиго
castor oilрициново масло
политех.cedar oilкедрово масло
политех.chalk overlay paperкредова хйртия
политех.churning of oilразпенване на масло
политех.cigarette paperцигарена хартия
политех.coal oilкаменовъглен катран
хим.coal oilкеросин, течен парафин
политех.coal-tar oilкаменовъглен катран
cod liver oilрибено масло
политех.coleseed oilрапично масло
политех.colza oilрапично масло
политех.compound oilмасло с прибабки
политех.compounded oilмасло с прибабки
политех.condensed oilнефтен остатък, продухай с въздух
политех.condenser oilтрансформаторно масло
ел.condenser tissue paperкондензаторна хартия от ленени парцали
политех.consolidated oilвтвърдено масло
политех.cooling oilохлаждащо-мажеща течност за режещи инструменти
политех.coordinate paperмилиметрова хартия
политех.copy paperиндиго
политех.copying paperиндиго
ел.core-disk paperхартия за облепване листовете на магнитопровод
политех.corn raw paperхартиена основа
кул.cottonseed oilпамуково масло
политех.cover paperхартия за корици
изк.covering with drying oilолифление
авто.crankcase oilавтомасло
политех.crankcase oilмоторно масло
политех.crepe paperкрепирана хартия
политех.cross-section paperмилиметрова хартия
политех.crude oilсуров нефт
политех.crude oilпетрол
политех.crude-oil engineдвигател, работещ с тежко течно гориво
политех.curcuma paperкуркумова хартия
политех.cut oilемулгирано масло
политех.cutter oilразтворител от дестилационен продукт
политех.cutting oilохлаждащо-мажеща течност за режещи инструменти
политех.cylinder oilцилиндрово масло
политех.dead oilтежко масло
политех.deadening-paper boardзвукоизолационен картон
политех.denuded oilдесорбирано масло
политех.design paperчертожна хартия
политех.design paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.detergent oilдетергентно масло
политех.diazotype paperхелиографска хартия
авто.diesel oilдизелово гориво, нафта
политех.doped oilмасло с прибавки
политех.double-log paperдвойнологаритмична хартия
политех.draughting paperчертожна хартия
политех.draughting paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.drawing paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.drawing paperчертожна хартия
политех.dry oilмаслен лак
политех.dry oilбързосъхнещо масло
изк.drying oilолифа
изк.drying oilалифа
мет.drying oilбезир
мет.drying oilленено масло, безир
политех.drying oilбързосъхнещо масло
политех.drying oilмаслен лак
политех.duplex paperдвуслойна хартия
политех.duplex paperдвуцветна хартия
политех.duplicating paperиндиго
нефт.earth oilземно масло
политех.electrion oilмазилно масло с голям вискозитет
политех.electrion oilмасло, получено чрез волтолизация
политех.emery paperхартиена шкурка с абразив естествен корунд
полигр.end paperфорзац
политех.engine oilмашинно масло
политех.engine oil tankмаслен резервоар на двигател
политех.enriched oilмасло, обогатено с бензинови пари
политех.envelope paperхартия за пликове
политех.essential oilетерично масло
политех.ester oilсинтетично естерно масло
воен.explosive oilнитроглицерин
политех.extended oilмасло, прибавяно като пълнител
политех.extra-strong paperкрафт-хартия
политех.extreme-pressure oilмасло за високо налягане
политех.facing paperлицева хартия
политех.facing paperхартия за тапети
политех.fast-bodying oilбързо сгъстяваше се масло
политех.fat oilнаситено абсорбционно масло
политех.fatty oilмазнина от животински произход
политех.featherweight paperмалограмажна хартия
политех.felt paperсплъстена хартия за изолационни цели
политех.fennel oilфенолово масло
политех.filter paperфилтърна хартия
политех.fish paperхартия за електротехнически цели
изк.flax-seed oil varnishалифа
изк.flax-seed oil varnishолифа
политех.flint paperхартиена шкурка с абразив кварц
политех.fluid oilтечливо масло
политех.flushing oilмасло за промиване
политех.fluted filter paperнагъната филтърна хартця
политех.flux oilполугудрон
политех.flux oilомекотяващ гудрон
политех.foam oilкеросин, използуван в хартиеното производство
политех.foil paperметализирана хартия
политех.forced-feed oil systemсистема за мазане под налягане
обог.frothing oilпенообразувател
политех.frothing oilпенообразувашо масло
fuel oilмазутен
политех.fuel oilтечно тежко гориво
политех.fuel oilмазут
тех.fuel oil pipelineмазутопровод
хим.fusel oilфузелово масло
политех.garnet paperшкурка
тех.gas-fuel oilгазо-мазутен
политех.gearing oilредукторно масло
политех.glassine paperпергаментова хартия
политех.graph paperмилиметрова хартия
политех.graphite oilграфитно масло
политех.graphited oilграфитно масло
политех.gravity oil systemгравитационна мазилна уредба
политех.grease oilгрес
политех.green oilсурово масло
политех.grinding oilохлаждащо-мажеща течност
политех.ground paperгрунтова хартия
политех.gummy oilмасло с високо съдържание на смоли
политех.gun oilоръжейно масло
политех.hard oilконсистентно мазилно вещество
ел.hardened paperгетинакс
политех.hardening oilмасло за закаляване
политех.heat-transfer oilмасло-топлоносител
политех.heavy oilтежко масло
политех.heavy oilтежко дизелово гориво
политех.heavy-bodied oilсилно вискозно масло
политех.heavy-duty oilмасло за работа при тежки експлоатационни условия
политех.heavy-oil engineдвигател, работещ с тежко гориво
добави значение или превод тук