fast-bodying oil

  • Обща политехника
  • бързо сгъстяваше се масло
199 допълнителни резултата:
политех.additive-type oilмасло с прибавки
политех.adulterated oilзамърсено масло
политех.ail-season oilвсесезонно автомобилно масло
тех.air-oilмасловъздушен
политех.allspice oilпиментово масло
политех.almond oilбадемово масло
политех.alpha oilалфа-масло
хим.amyl acetate, banana oilамилацетат
политех.angelica oilангеликово масло
политех.animal oilживотински мазнина
aniseed oilанасоново масло
политех.annealing oilмасло за закаляване
политех.antifreezing oilнезамръзващо масло
изк.application of drying oilолифление
политех.artificial mustard oilалилсинапено масло
политех.asphalt-free oilдеасфалтирано масло
политех.asphaltum oilгудрон
политех.bank of oilнефтено находище
политех.bean oilсоево масло
политех.bearing oilмасло за лагери
политех.benne oilсусамово масло
политех.bitter-almond oilмасло от горчиви бадеми
политех.bitter-almond oil camphorбензоин
black oilмазутен
политех.black oilтъмно нефтено масло
политех.black oilмазут
политех.black-mineral oilмазут
политех.blasting oilнитроглицерин
политех.blended oilмасло с прибабки
политех.blue oilсиньо масло
политех.blue oilпарафинов дестилат
политех.bodied oilполимеризирано масло
политех.bodying agentсгъстител
политех.bodying speedскорост на нарастване на вискозност
изк.boiled drying oilалифа
изк.boiled drying oilолифа
политех.boiled oilбезир
политех.boiled oilварено масло
политех.boiler oilтечно гориво за котли
политех.boiler oilмазут
политех.boleg oilокислено минерално масло
хим.bone oilкостно масло
геол.boring for oilсондиране на нефт
breaking fastоблажване
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
политех.bulk-oil breakerмногомаслен прекъсвач
политех.bulk-oil-volume breakerмногомаслен прекъсвач
политех.burning oilгаз
политех.burning oilкеросин
политех.cable oilсмазка за въжета
политех.capahyba oilкопалски балсам
castor oilрициново масло
политех.cedar oilкедрово масло
политех.churning of oilразпенване на масло
политех.coal oilкаменовъглен катран
хим.coal oilкеросин, течен парафин
политех.coal-tar oilкаменовъглен катран
cod liver oilрибено масло
политех.coleseed oilрапично масло
политех.colour-fastоцветен устойчиво
политех.colza oilрапично масло
политех.compound oilмасло с прибабки
политех.compounded oilмасло с прибабки
политех.condensed oilнефтен остатък, продухай с въздух
политех.condenser oilтрансформаторно масло
политех.consolidated oilвтвърдено масло
политех.cooling oilохлаждащо-мажеща течност за режещи инструменти
кул.cottonseed oilпамуково масло
изк.covering with drying oilолифление
авто.crankcase oilавтомасло
политех.crankcase oilмоторно масло
политех.crude oilсуров нефт
политех.crude oilпетрол
политех.crude-oil engineдвигател, работещ с тежко течно гориво
политех.cut oilемулгирано масло
политех.cutter oilразтворител от дестилационен продукт
политех.cutting oilохлаждащо-мажеща течност за режещи инструменти
политех.cylinder oilцилиндрово масло
политех.dead oilтежко масло
политех.denuded oilдесорбирано масло
политех.detergent oilдетергентно масло
авто.diesel oilдизелово гориво, нафта
политех.doped oilмасло с прибавки
политех.dry oilбързосъхнещо масло
политех.dry oilмаслен лак
изк.drying oilалифа
изк.drying oilолифа
мет.drying oilбезир
мет.drying oilленено масло, безир
политех.drying oilмаслен лак
политех.drying oilбързосъхнещо масло
нефт.earth oilземно масло
политех.electrion oilмазилно масло с голям вискозитет
политех.electrion oilмасло, получено чрез волтолизация
политех.engine oilмашинно масло
политех.engine oil tankмаслен резервоар на двигател
политех.enriched oilмасло, обогатено с бензинови пари
политех.essential oilетерично масло
политех.ester oilсинтетично естерно масло
воен.explosive oilнитроглицерин
политех.extended oilмасло, прибавяно като пълнител
политех.extreme-pressure oilмасло за високо налягане
fastздраво закрепен/вързан, неподвижен, стабилен, твърд, крепък, здрав, як, траен
fastздраво, яко, силно, стегнато, плътно, трайно
fastбърз
fastбързо, силно
fastразпуснат, развратен, леконравен, екстравагантен
fastпостя, говея
рел.fastговея
рел.fastговеене
фот.fastвисокочувствителен
политех.fastбързооборотен
мет.fast acting valveбързодействащ изстрелващ клапан
мет.fast acting valveклапан
политех.fast breederреактор-размножител с бързи неутрони
политех.fast colourсветлоустойчиво багрило
политех.fast couplingнеподвижен съединител
ядр.fast diffusion lengthдължина на дифузия на бързи неутрони
политех.fast dyeтрайно багрило
политех.fast dyeingустойчиво багрене
политех.fast firingскорострелност
политех.fast fissionделене на бързи неутрони
политех.fast fourier transformationбързо преобразуване на фурие
политех.fast greenмалахитово зелено
политех.fast grooveняма бразда с голяма стъпка
политех.fast headнеподвижно седло
политех.fast idlingбързоустановяващ се празен ход
политех.fast landingскоростно кацане
политех.fast neutronбърз неутрон
политех.fast neutron detectorиндикатор на бързи неутрони
политех.fast neutron reactorреактор с бързи неутрони
политех.fast pulleyработна шайба
политех.fast reactionбърза реакция
политех.fast reactorреактор с бързи неутрони
политех.fast redтрайно червено
рлк.fast scanбърза развивка
политех.fast settingбързо втвърдяване
политех.fast settingбързовтвърдяващ се
политех.fast shipбързоходен кораб
политех.fast spiralстръмна спирала
политех.fast spiralбразда с голяма стъпка без запис
политех.fast to lightсветлоустойчив
fast trackпряк и бърз път
fast trackсвързвам пряко
политех.fast trainбърз влак
политех.fast-actingбързодействуващ
политех.fast-bodyingбързосгъстяващ се
политех.fast-curingбързовтвърдяващ се
политех.fast-curing adhesiveбързовтвърдяващо се лепило
политех.fast-fission cross-sectionсечение на деление на бързи неутрони
ядр.fast-fission factorкоефициент на размножение на бързите неутрони
fast-growingбързорастящ
политех.fast-hardeningбързовтвърдяващ се
политех.fast-head stockнеподвижно седло
политех.fast-head stockпредно седло
политех.fast-neutron fissionделене на бързи неутрони
политех.fast-operatingбързодействуващ
fast-pacedдинамичен, бързоразвиващ се
fast-pacedскоростен, с бързи темпове
тех.fast-responseмалоинерционен
тех.fast-responseмалкоинерционен
политех.fast-responseбързодействуващ
политех.fast-responseбезинерционен
политех.fast-responseбързо реагиране
политех.fast-response amplifierбързодействуващ усилвател
политех.fast-response timeкратковреме на задействуване
политех.fast-response timeмалка инерционност
политех.fast-response transducerнискоинерционен датчик
политех.fast-setting concreteбързовтбърдяващ се бетон
политех.fast-speedбързодействуващ
политех.fat oilнаситено абсорбционно масло
политех.fatty oilмазнина от животински произход
политех.fennel oilфенолово масло
изк.flax-seed oil varnishолифа
изк.flax-seed oil varnishалифа
политех.fluid oilтечливо масло
политех.flushing oilмасло за промиване
политех.flux oilполугудрон
политех.flux oilомекотяващ гудрон
политех.foam oilкеросин, използуван в хартиеното производство
политех.forced-feed oil systemсистема за мазане под налягане
обог.frothing oilпенообразувател
политех.frothing oilпенообразувашо масло
fuel oilмазутен
политех.fuel oilмазут
политех.fuel oilтечно тежко гориво
тех.fuel oil pipelineмазутопровод
хим.fusel oilфузелово масло
тех.gas-fuel oilгазо-мазутен
политех.gearing oilредукторно масло
политех.graphite oilграфитно масло
политех.graphited oilграфитно масло
политех.gravity oil systemгравитационна мазилна уредба
политех.grease oilгрес
политех.green oilсурово масло
политех.grinding oilохлаждащо-мажеща течност
политех.gummy oilмасло с високо съдържание на смоли
политех.gun oilоръжейно масло
политех.hard oilконсистентно мазилно вещество
добави значение или превод тук