cutting oil

  • Обща политехника
  • охлаждащо-мажеща течност за режещи инструменти
199 допълнителни резултата:
политех.abrasive cuttingотрязване с абразивен инструмент
политех.abrasive cutting machineмашина за рязане с абразивен инструмент
политех.abrasive cutting-off machineмашина за рязане с абразивен инструмент
политех.additive-type oilмасло с прибавки
политех.adulterated oilзамърсено масло
политех.ail-season oilвсесезонно автомобилно масло
тех.air-oilмасловъздушен
политех.allspice oilпиментово масло
политех.almond oilбадемово масло
политех.alpha oilалфа-масло
хим.amyl acetate, banana oilамилацетат
политех.angelica oilангеликово масло
политех.animal oilживотински мазнина
aniseed oilанасоново масло
политех.annealing oilмасло за закаляване
политех.antifreezing oilнезамръзващо масло
изк.application of drying oilолифление
зав.arc cuttingелектродово рязане
политех.artificial mustard oilалилсинапено масло
политех.asphalt-free oilдеасфалтирано масло
политех.asphaltum oilгудрон
политех.automatic gas-cutting machineавтомат за газокислородно рязане
политех.bank of oilнефтено находище
политех.bar-cutting machineмашина за отрязване на прътов материал
политех.bean oilсоево масло
политех.bearing oilмасло за лагери
политех.benne oilсусамово масло
политех.bit cutting angleъгъл на заточване
политех.bitter-almond oilмасло от горчиви бадеми
политех.bitter-almond oil camphorбензоин
black oilмазутен
политех.black oilмазут
политех.black oilтъмно нефтено масло
политех.black-mineral oilмазут
политех.blasting oilнитроглицерин
политех.blended oilмасло с прибабки
политех.blue oilсиньо масло
политех.blue oilпарафинов дестилат
политех.bodied oilполимеризирано масло
изк.boiled drying oilалифа
изк.boiled drying oilолифа
политех.boiled oilварено масло
политех.boiled oilбезир
политех.boiler oilтечно гориво за котли
политех.boiler oilмазут
политех.boleg oilокислено минерално масло
хим.bone oilкостно масло
геол.boring for oilсондиране на нефт
тех.briquette-cuttingбрикетнорезачен
политех.bulb-cutting machineмашина за обрязване на колби
политех.bulk cuttingрязане в пакет
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
политех.bulk-oil breakerмногомаслен прекъсвач
политех.bulk-oil-volume breakerмногомаслен прекъсвач
политех.burning oilгаз
политех.burning oilкеросин
политех.cable oilсмазка за въжета
политех.capahyba oilкопалски балсам
политех.carbide cutting insertтвърдосплавна режеща пластинка
castor oilрициново масло
политех.cedar oilкедрово масло
политех.churning of oilразпенване на масло
политех.circle-cutting attachmentприспособление за изрязване
маш.climb-cuttingеднопосочно фрезоване
политех.coal oilкаменовъглен катран
хим.coal oilкеросин, течен парафин
мин.coal-cutting machineподкопна машина
политех.coal-tar oilкаменовъглен катран
cod liver oilрибено масло
политех.coleseed oilрапично масло
политех.colza oilрапично масло
политех.compound oilмасло с прибабки
политех.compounded oilмасло с прибабки
политех.condensed oilнефтен остатък, продухай с въздух
политех.condenser oilтрансформаторно масло
политех.consolidated oilвтвърдено масло
политех.cooling oilохлаждащо-мажеща течност за режещи инструменти
кул.cottonseed oilпамуково масло
изк.covering with drying oilолифление
авто.crankcase oilавтомасло
политех.crankcase oilмоторно масло
политех.crude oilсуров нефт
политех.crude oilпетрол
политех.crude-oil engineдвигател, работещ с тежко течно гориво
политех.curved cuttingобработване на криволейни повърхности
политех.cut oilемулгирано масло
политех.cutter oilразтворител от дестилационен продукт
cuttingизрезки, стружки
cuttingязвителен, остър, рязък
cuttingрязане, разрязване, сечене, разсичане, дялане
cuttingсрязване
cuttingпрорез, изкоп, просека
cuttingразрезен
cuttingкроене, кройка
геол.cuttingврез
полигр.cuttingгравиране
ел.cuttingизключване
с. с.cuttingрезник
с. с.cuttingрезница
политех.cuttingсрязване, разрязване, прерязване, фрезоване, изкопаване, прокопаване
политех.cuttingрежеш
бот.cuttingрезник, калем
мед.cuttingпрорезен
cuttingредактиране, изрязване на излишни части (на филм, запис и пр.)
cuttingпронизващ, остър (за вятър и пр.)
cuttingизрезка (от вестник и пр.), отрязък, парче
кино.cuttingмонтаж
политех.cutting abilityрежеща способност
политех.cutting actionрежещо действие
геол.cutting agentизносващ материал
политех.cutting alloyсплав за металорежещи инструменти
политех.cutting angleъгъл на рязане
мин.cutting bitзъб на режеща верига
политех.cutting bladeрежещ нож
политех.cutting blockнаковалня за насичане на пили
зав.cutting blowpipeгорелка за рязане
политех.cutting camработна гърбица
политех.cutting camработна част на гърбица
маш.cutting capacityрежеща способност
политех.cutting clearanceзаден ъгъл
политех.cutting compoundмажещо-охлаждаша течност
политех.cutting current valueрежеща способност
политех.cutting depthдълбочина на рязане
политех.cutting dieщанца за изрязване
политех.cutting diskотрезен абразивен диск
тех.cutting edgeрежещ ръб
прен.cutting edgeнай-нов, иновативен
политех.cutting effortрежеща сила
политех.cutting electrodeелектрод за рязане
политех.cutting emulsionохлаждащо-мажеща течност за режещи инструменти
политех.cutting endрежещ край
политех.cutting faceпредна повърхнина
политех.cutting feedработно подаване
политех.cutting feedскорост на работното подаване
политех.cutting flameрежещ пламък
политех.cutting flameподгряващ пламък
политех.cutting fluidохлаждащо-мажеща течност
политех.cutting fly tool'летяща' фреза
политех.cutting forceсила на рязане
политех.cutting heightвисочина на копаене
зав.cutting jetрежеща струя
политех.cutting lipрежещ ръб
политех.cutting lubricantохлаждащо-мажеща течност
текст.cutting machineкроячна машина
политех.cutting machineметалорежеща машина
политех.cutting metalтвърда сплав за обработка на метали чрез рязане
политех.cutting metalметал за изработване на режещи инструменти
политех.cutting motionработно движение на металорежеща машина
ак.cutting needleрезец на рекордер
политех.cutting nippersклещи за рязане на тел
политех.cutting nozzleдюза за газокислороден резач
текст.cutting outразкройка
текст.cutting outразкрой
текст.cutting outразкрояване
политех.cutting performanceпараметри на процеса на рязане
политех.cutting planeравнина на сечение
политех.cutting pliersклещи за рязане
политех.cutting powerсила на рязане
политех.cutting powerтрайност на режещ инструмент
политех.cutting pressureсила на рязане
политех.cutting propertyрежеща способност
политех.cutting propertyобработваемост чрез рязане
политех.cutting punchпоансон за отрязване
политех.cutting qualityрежеща способност
политех.cutting resistanceсъпротивление при рязане
политех.cutting ringизсичащ пръстен
политех.cutting slideподвижен супорт на щанца за изрязване
политех.cutting speedскорост на рязане
политех.cutting strokeработен ход на стъргателна машина
политех.cutting tableсекционна маса за газокислородно рязане
мет.cutting the gatesръчно оформяне на питателите
политех.cutting timeмашинно време при обработване чрез рязане
политех.cutting tipрежеща част на инструмент
политех.cutting tipнакрайник на оксижен
политех.cutting toolрежещ инструмент
политех.cutting torchгорелка за газокислородно рязане
политех.cutting trayкорито за събиране на стружки
маш.cutting upразкрояване
маш.cutting upразкройка
маш.cutting upразкрой
политех.cutting wasteобрезки
политех.cutting wasteостатъци, отпадъци при щанцоване
политех.cutting widthширочина на стружка
cutting-downподсечка
политех.cutting-downснижаване
политех.cutting-downнамаляване
политех.cutting-edge side rakeпреден ъгъл
геол.cutting-inврез
политех.cutting-jet orificeвътрешна дюза на резач
политех.cutting-offотрязване
политех.cutting-offотсичане, изключване, прекратяване
маш.cutting-off bushingпръстеновидна изрязваща матрица
политех.cutting-off latheотрезен струг
политех.cutting-off machineмашина за отрязване
политех.cutting-off toolот резен нож, нож за отрязване
политех.cutting-off wheelабразивен кръг за отрязване
политех.cutting-outизрязване
политех.cutting-outизключване, разединяване
политех.cutting-upразкрояване
добави значение или превод тук