heavy oil

  • Обща политехника
  • тежко масло
  • тежко дизелово гориво
199 допълнителни резултата:
политех.additive-type oilмасло с прибавки
политех.adulterated oilзамърсено масло
политех.ail-season oilвсесезонно автомобилно масло
тех.air-oilмасловъздушен
политех.allspice oilпиментово масло
политех.almond oilбадемово масло
политех.alpha oilалфа-масло
хим.amyl acetate, banana oilамилацетат
политех.angelica oilангеликово масло
политех.animal oilживотински мазнина
aniseed oilанасоново масло
политех.annealing oilмасло за закаляване
политех.antifreezing oilнезамръзващо масло
изк.application of drying oilолифление
политех.artificial mustard oilалилсинапено масло
политех.asphalt-free oilдеасфалтирано масло
политех.asphaltum oilгудрон
политех.bank of oilнефтено находище
политех.bean oilсоево масло
политех.bearing oilмасло за лагери
политех.benne oilсусамово масло
политех.bitter-almond oilмасло от горчиви бадеми
политех.bitter-almond oil camphorбензоин
black oilмазутен
политех.black oilтъмно нефтено масло
политех.black oilмазут
политех.black-mineral oilмазут
политех.blasting oilнитроглицерин
политех.blended oilмасло с прибабки
политех.blue oilсиньо масло
политех.blue oilпарафинов дестилат
политех.bodied oilполимеризирано масло
изк.boiled drying oilолифа
изк.boiled drying oilалифа
политех.boiled oilбезир
политех.boiled oilварено масло
политех.boiler oilтечно гориво за котли
политех.boiler oilмазут
политех.boleg oilокислено минерално масло
хим.bone oilкостно масло
геол.boring for oilсондиране на нефт
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
политех.bulk-oil breakerмногомаслен прекъсвач
политех.bulk-oil-volume breakerмногомаслен прекъсвач
политех.burning oilкеросин
политех.burning oilгаз
политех.cable oilсмазка за въжета
политех.capahyba oilкопалски балсам
castor oilрициново масло
политех.cedar oilкедрово масло
политех.churning of oilразпенване на масло
политех.coal oilкаменовъглен катран
хим.coal oilкеросин, течен парафин
политех.coal-tar oilкаменовъглен катран
cod liver oilрибено масло
политех.coleseed oilрапично масло
политех.colza oilрапично масло
политех.compound oilмасло с прибабки
политех.compounded oilмасло с прибабки
политех.condensed oilнефтен остатък, продухай с въздух
политех.condenser oilтрансформаторно масло
политех.consolidated oilвтвърдено масло
политех.cooling oilохлаждащо-мажеща течност за режещи инструменти
кул.cottonseed oilпамуково масло
изк.covering with drying oilолифление
авто.crankcase oilавтомасло
политех.crankcase oilмоторно масло
политех.crude oilпетрол
политех.crude oilсуров нефт
политех.crude-oil engineдвигател, работещ с тежко течно гориво
политех.cut oilемулгирано масло
политех.cutter oilразтворител от дестилационен продукт
политех.cutting oilохлаждащо-мажеща течност за режещи инструменти
политех.cylinder oilцилиндрово масло
политех.dead oilтежко масло
политех.denuded oilдесорбирано масло
политех.detergent oilдетергентно масло
авто.diesel oilдизелово гориво, нафта
политех.doped oilмасло с прибавки
политех.dry oilмаслен лак
политех.dry oilбързосъхнещо масло
изк.drying oilолифа
изк.drying oilалифа
мет.drying oilбезир
мет.drying oilленено масло, безир
политех.drying oilмаслен лак
политех.drying oilбързосъхнещо масло
нефт.earth oilземно масло
политех.electrion oilмасло, получено чрез волтолизация
политех.electrion oilмазилно масло с голям вискозитет
политех.engine oilмашинно масло
политех.engine oil tankмаслен резервоар на двигател
политех.enriched oilмасло, обогатено с бензинови пари
политех.essential oilетерично масло
политех.ester oilсинтетично естерно масло
воен.explosive oilнитроглицерин
политех.extended oilмасло, прибавяно като пълнител
политех.extra-heavyсвръхмощен
политех.extra-heavyсвръхтежък
политех.extreme-pressure oilмасло за високо налягане
политех.fast-bodying oilбързо сгъстяваше се масло
политех.fat oilнаситено абсорбционно масло
политех.fatty oilмазнина от животински произход
политех.fennel oilфенолово масло
изк.flax-seed oil varnishолифа
изк.flax-seed oil varnishалифа
политех.fluid oilтечливо масло
политех.flushing oilмасло за промиване
политех.flux oilомекотяващ гудрон
политех.flux oilполугудрон
политех.foam oilкеросин, използуван в хартиеното производство
политех.forced-feed oil systemсистема за мазане под налягане
обог.frothing oilпенообразувател
политех.frothing oilпенообразувашо масло
fuel oilмазутен
политех.fuel oilтечно тежко гориво
политех.fuel oilмазут
тех.fuel oil pipelineмазутопровод
хим.fusel oilфузелово масло
тех.gas-fuel oilгазо-мазутен
политех.gearing oilредукторно масло
политех.graphite oilграфитно масло
политех.graphited oilграфитно масло
политех.gravity oil systemгравитационна мазилна уредба
политех.grease oilгрес
политех.green oilсурово масло
политех.grinding oilохлаждащо-мажеща течност
политех.gummy oilмасло с високо съдържание на смоли
политех.gun oilоръжейно масло
политех.hard oilконсистентно мазилно вещество
политех.hardening oilмасло за закаляване
политех.heat-transfer oilмасло-топлоносител
heavyтежък, мъчителен, труден, изморителен
heavyтъжен (и за новина), потиснат, мрачен
heavyтежък, тромав, непохватен, несръчен
heavyнелек (тежък)
heavyбурен (за море), облачен, мрачен
heavyтежък, сериозен (за провинение)
heavyтежък
heavyсънен, унесен, упоен
heavyнатежал
heavyдраматична/трагична роля
heavyтежкообработваем, сбит, глинест (за почва), разкалян (за път), клисав (за хляб), лепкав (за тесто)
heavyбогат, (из) обилен (за реколта)
heavyбременна
heavyдраматичен, трагичен (за роля)
heavyдълбок (за сън, тишина, глас)
heavyтеатр, актьор, изпълняващ роля на отрицателен герой
heavyвисок (за цени, налягане)
heavyголям, усилен
heavyгруб, недодялан
полигр.heavyполучерен (за шрифт)
политех.heavyмасивен, едър, голям, мощен, силен, вискозен, гъст, плътен, дебел, изобилен, бурен
хим.heavyтежък (за елемент)
воен.heavyтежкокалибрен, тежко въоражение
муз.heavyхеви
heavyсилен (за питие, простуда и пр.)
heavyтежък, труден, скучен (за стил и пр.), сериозен (за списание и пр.)
heavyтежък, силен (за дъжд и пр.), гъст (за мъгла)
heavyтежък (за артилерия, индустрия и пр.)
разг.heavyедрогабаритен
политех.heavy aggregateтежък запълнител
политех.heavy airсгъстен въздух
политех.heavy anodeмасивен анод
политех.heavy asphaltлеплив битум
политех.heavy atomтежък атом
политех.heavy bomberтежък бомбардировач
мин.heavy burdenтежка шихта
мет.heavy caseцементационен слой с голяма дебелина
политех.heavy chargeтежък остатък
политех.heavy chipsголеми стружки
политех.heavy concreteтежък бетон
политех.heavy currentсилнотоков
политех.heavy currentсилен ток
политех.heavy currentсилно течение
политех.heavy cutсилово рязане
политех.heavy cutрязане с голяма дълбочина
политех.heavy dampedсилно заглушен
тех.heavy dutyсвръхмощен
геол.heavy earthбарит
политех.heavy endтежка фракция
политех.heavy forgingголяма изковка
политех.heavy fractionтежка фракция
политех.heavy fuelтежко гориво
политех.heavy gradientстръмен наклон
политех.heavy hydrogenтежък водород
политех.heavy hydrogenдеутерий
ядр.heavy iceтежък лед
политех.heavy iceморски лед, трудно разбиващ се от ледореза на кораб
политех.heavy industryтежка промишленост
политех.heavy isotopeтежък изотоп
политех.heavy joistбичен дървен материал
политех.heavy lineдебела линия
обог.heavy liquidтежка течност
политех.heavy mesonтежък мезон
муз.heavy metalхевиметал
муз.heavy metalхевиметъл
политех.heavy nucleiтежко ядро
политех.heavy nucleusтежко ядро
добави значение или превод тук