gun oil

  • Обща политехника
  • оръжейно масло
199 допълнителни резултата:
разг.ack-ack gunзенитка
политех.additive-type oilмасло с прибавки
политех.adulterated oilзамърсено масло
политех.ail-season oilвсесезонно автомобилно масло
тех.air gunизхвърляч
политех.air gunпневматичен чук за нитоване
политех.air gunпулверизатор
тех.air-oilмасловъздушен
политех.allspice oilпиментово масло
политех.almond oilбадемово масло
политех.alpha oilалфа-масло
хим.amyl acetate, banana oilамилацетат
политех.angelica oilангеликово масло
политех.animal oilживотински мазнина
aniseed oilанасоново масло
политех.annealing oilмасло за закаляване
разг.anti-aircraft gunзенитка
политех.antiaircraft gunзенитно оръдие
политех.antifreezing oilнезамръзващо масло
изк.application of drying oilолифление
политех.artificial mustard oilалилсинапено масло
политех.asphalt-free oilдеасфалтирано масло
политех.asphaltum oilгудрон
политех.assault gunавтомат, щурмово оръдие
политех.assault gunкартечен пистолет
политех.bank of oilнефтено находище
политех.bean oilсоево масло
политех.bearing oilмасло за лагери
политех.benne oilсусамово масло
политех.bent gunогънат прожектор
политех.bitter-almond oilмасло от горчиви бадеми
политех.bitter-almond oil camphorбензоин
black oilмазутен
политех.black oilтъмно нефтено масло
политех.black oilмазут
политех.black-mineral oilмазут
политех.blasting oilнитроглицерин
политех.blended oilмасло с прибабки
тлв.blue gunсин прожектор
политех.blue oilсиньо масло
политех.blue oilпарафинов дестилат
политех.bodied oilполимеризирано масло
изк.boiled drying oilалифа
изк.boiled drying oilолифа
политех.boiled oilбезир
политех.boiled oilварено масло
политех.boiler oilтечно гориво за котли
политех.boiler oilмазут
политех.boleg oilокислено минерално масло
хим.bone oilкостно масло
геол.boring for oilсондиране на нефт
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
политех.bulk-oil breakerмногомаслен прекъсвач
политех.bulk-oil-volume breakerмногомаслен прекъсвач
политех.burning oilгаз
политех.burning oilкеросин
политех.cable oilсмазка за въжета
политех.capahyba oilкопалски балсам
castor oilрициново масло
политех.cedar oilкедрово масло
политех.cement gunпистолет за торкретиранес циментов разтвор
политех.churning of oilразпенване на масло
политех.coal oilкаменовъглен катран
хим.coal oilкеросин, течен парафин
политех.coal-tar oilкаменовъглен катран
cod liver oilрибено масло
политех.coleseed oilрапично масло
политех.colza oilрапично масло
политех.compound oilмасло с прибабки
политех.compounded oilмасло с прибабки
политех.concrete gunпистолет за торкретиранес циментов разтвор
политех.condensed oilнефтен остатък, продухай с въздух
политех.condenser oilтрансформаторно масло
политех.consolidated oilвтвърдено масло
политех.cooling oilохлаждащо-мажеща течност за режещи инструменти
кул.cottonseed oilпамуково масло
изк.covering with drying oilолифление
авто.crankcase oilавтомасло
политех.crankcase oilмоторно масло
политех.crude oilсуров нефт
политех.crude oilпетрол
политех.crude-oil engineдвигател, работещ с тежко течно гориво
политех.cut oilемулгирано масло
политех.cutter oilразтворител от дестилационен продукт
политех.cutting oilохлаждащо-мажеща течност за режещи инструменти
политех.cylinder oilцилиндрово масло
политех.dead oilтежко масло
политех.decentered aperture gunпрожектор с децентрирани отвори на диафрагмите
политех.denuded oilдесорбирано масло
политех.detergent oilдетергентно масло
авто.diesel oilдизелово гориво, нафта
политех.doped oilмасло с прибавки
политех.dry oilбързосъхнещо масло
политех.dry oilмаслен лак
изк.drying oilалифа
изк.drying oilолифа
мет.drying oilбезир
мет.drying oilленено масло, безир
политех.drying oilмаслен лак
политех.drying oilбързосъхнещо масло
нефт.earth oilземно масло
политех.electrion oilмазилно масло с голям вискозитет
политех.electrion oilмасло, получено чрез волтолизация
политех.electron gunелектронно оръдие
политех.electron gunелектронен прожектор
политех.electrostatic electron gunелектростатичен електронен прожектор
политех.engine oilмашинно масло
политех.engine oil tankмаслен резервоар на двигател
политех.enriched oilмасло, обогатено с бензинови пари
политех.essential oilетерично масло
политех.ester oilсинтетично естерно масло
воен.explosive oilнитроглицерин
политех.extended oilмасло, прибавяно като пълнител
политех.extreme-pressure oilмасло за високо налягане
политех.fast-bodying oilбързо сгъстяваше се масло
политех.fat oilнаситено абсорбционно масло
политех.fatty oilмазнина от животински произход
политех.fennel oilфенолово масло
политех.flame spray gunпистолет за пламъчно шприцоване
политех.flare gunсигнален ракетен пистолет
изк.flax-seed oil varnishалифа
изк.flax-seed oil varnishолифа
политех.flow gunпистолет за заливане под налягане
политех.fluid oilтечливо масло
политех.flushing oilмасло за промиване
политех.flux oilполугудрон
политех.flux oilомекотяващ гудрон
политех.foam oilкеросин, използуван в хартиеното производство
политех.forced-feed oil systemсистема за мазане под налягане
обог.frothing oilпенообразувател
политех.frothing oilпенообразувашо масло
fuel oilмазутен
политех.fuel oilтечно тежко гориво
политех.fuel oilмазут
тех.fuel oil pipelineмазутопровод
хим.fusel oilфузелово масло
тех.gas-fuel oilгазо-мазутен
политех.gearing oilредукторно масло
политех.graphite oilграфитно масло
политех.graphited oilграфитно масло
политех.gravity oil systemгравитационна мазилна уредба
тех.grease gunтакаламит
политех.grease gunпреса за консистентни мазилни вещества
политех.grease oilгрес
тлв.green gunзелен прожектор
политех.green oilсурово масло
политех.grenade gunгранатомет
политех.grinding oilохлаждащо-мажеща течност
политех.gummy oilмасло с високо съдържание на смоли
gunпистолет
тех.gunфорсунка
мин.gunотказала взривна дупка
рад.gunпрожектор
политех.gun actionмеханизъм на затвор
политех.gun arcъгломер на оръдие
воен.gun armamentоръдейно въоръжение
кораб.gun boatканонерка
мин.gun boatвагонетка с обръщащ се кош
политех.gun boatобръщаща се вагонетка
политех.gun bronzeоръдеен бронз
политех.gun cameraкинофотокартечна камера
политех.gun carriageлафет на оръдие
политех.gun drillоръдейно свредло
воен.gun fireоръдеен огън
политех.gun latheоръдеен струг
политех.gun lockзатвор на огнестрелно оръжие
политех.gun metalоръдеен бронз
политех.gun mountоръдеен лафет
политех.gun sightsустройство за прицелване на оръдие
политех.gun steelоръдейна стомана
политех.gun stickшомпъл
политех.gun stuckшомпъл
политех.gun tackleеднократен полиспаст
политех.gun tapметчик със спирални канали
политех.gun welderелектродъгов заваръчен полуавтомат
политех.gun weldingточково заваряване с пистолет
политех.gun welding headпистолет за точково заваряване
политех.gun-barrel drillоръдейно свредло
политех.gun-boring drillоръдейно свредло
политех.gun-boring machineпробивна машина за оръдейни дула
ик.gun-makingтюфекчийство
политех.gun-rifling machineмашина за нарязване каналите на дула
политех.gun-welding machineмашина за точково заваряване с пистолет
политех.hard oilконсистентно мазилно вещество
политех.hardening oilмасло за закаляване
политех.heat gunуред за сушене със струя горещ въздух
политех.heat-transfer oilмасло-топлоносител
политех.heavy oilтежко дизелово гориво
политех.heavy oilтежко масло
политех.heavy-bodied oilсилно вискозно масло
политех.heavy-duty oilмасло за работа при тежки експлоатационни условия
политех.heavy-oil engineдвигател, работещ с тежко гориво
hemseed oilконопено масло
политех.hydrocarbon oilминерално масло
политех.hydrogenated oilхидрогенирано масло
политех.illumination oilкеросин
политех.ion gunйонно оръдие
политех.ion gunйонен прожектор
тех.jet gunхидроелеватор
добави значение или превод тук