condenser oil

  • Обща политехника
  • трансформаторно масло
199 допълнителни резултата:
политех.absorption condenserабсорбционен кондензатор
политех.additive-type oilмасло с прибавки
опт.adjusting condenserрегулируем кондензатор
политех.adulterated oilзамърсено масло
политех.ail-season oilвсесезонно автомобилно масло
политех.air-cooled condenserкондензатор с въздушно охлаждане
тех.air-oilмасловъздушен
политех.allspice oilпиментово масло
политех.almond oilбадемово масло
политех.alpha oilалфа-масло
хим.amyl acetate, banana oilамилацетат
политех.angelica oilангеликово масло
политех.animal oilживотински мазнина
aniseed oilанасоново масло
политех.annealing oilмасло за закаляване
политех.antenna condenserантенен кондензатор
политех.antenna-coupling condenserкондензатор за връзка с антена
политех.antenna-tuning condenserантенен настройващ кондензатор
политех.antifreezing oilнезамръзващо масло
изк.application of drying oilолифление
ел.armature of condenserарматура на кондензатор
политех.artificial mustard oilалилсинапено масло
политех.asphalt-free oilдеасфалтирано масло
политех.asphaltum oilгудрон
политех.atmospheric condenserатмосферен кондензатор
политех.bank of oilнефтено находище
политех.barometric condenserбарометричен кондензатор
политех.bean oilсоево масло
политех.bearing oilмасло за лагери
политех.benne oilсусамово масло
политех.bitter-almond oilмасло от горчиви бадеми
политех.bitter-almond oil camphorбензоин
black oilмазутен
политех.black oilтъмно нефтено масло
политех.black oilмазут
политех.black-mineral oilмазут
политех.blasting oilнитроглицерин
политех.blended oilмасло с прибабки
политех.blue oilсиньо масло
политех.blue oilпарафинов дестилат
политех.bodied oilполимеризирано масло
изк.boiled drying oilолифа
изк.boiled drying oilалифа
политех.boiled oilбезир
политех.boiled oilварено масло
политех.boiler oilтечно гориво за котли
политех.boiler oilмазут
политех.boleg oilокислено минерално масло
хим.bone oilкостно масло
геол.boring for oilсондиране на нефт
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
политех.bulk-oil breakerмногомаслен прекъсвач
политех.bulk-oil-volume breakerмногомаслен прекъсвач
политех.burning oilкеросин
политех.burning oilгаз
политех.cable oilсмазка за въжета
политех.capahyba oilкопалски балсам
castor oilрициново масло
политех.cedar oilкедрово масло
политех.chemical condenserелектролитен кондензатор
политех.churning of oilразпенване на масло
политех.coal oilкаменовъглен катран
хим.coal oilкеросин, течен парафин
политех.coal-tar oilкаменовъглен катран
cod liver oilрибено масло
политех.coefficient of condenser couplingкоефициент на капацитивна връзка
политех.coil-condenser circuitрезонансен кръг
политех.coil-condenser circuitверига с индуктивност и капацитет
политех.coleseed oilрапично масло
политех.colza oilрапично масло
политех.compound oilмасло с прибабки
политех.compounded oilмасло с прибабки
политех.condensed oilнефтен остатък, продухай с въздух
condenserкондензор
condenserкондензаторен
ел.condenserкондензатор
политех.condenserвтечнител
политех.condenserтопл
хим.condenserхладник
condenserкондензатор (и ел.), (газо) охладител
политех.condenser boxмагазин от кондензатори
политех.condenser coatingарматура на кондензатор
политех.condenser coilохладителна спирала
политех.condenser coilкондензатона бобина
политех.condenser coilспирален кондензатор
мин.condenser discharge blasterкондензаторна взривна машина
политех.condenser electroscopeелектроскоп с кондензатор
ядр.condenser ionization chamberинтегрираща йонизационна камера
политех.condenser leatherтехническа кожа
политех.condenser loudspeakerелектростатичен високоговорител
политех.condenser microphoneелектростатичен микрофон
политех.condenser pumpпомпа за кондензат
политех.condenser reactanceкапацитивно съпротивление
политех.condenser resistanceактивно съпротивление на кондензатор
политех.condenser spindleос на кондензатор
ел.condenser tissue paperкондензаторна хартия от ленени парцали
политех.condenser yarnотпадъци от прежда
политех.condenser-typeкондензаторен
политех.condenser-type bushingвходен кондензаторен изолатор
политех.consolidated oilвтвърдено масло
политех.constant-capacity condenserкондензатор с постоянен капацитет
политех.contact condenserсмесителен кондензатор
политех.cooling oilохлаждащо-мажеща течност за режещи инструменти
кул.cottonseed oilпамуково масло
политех.counter-current-flow condenserпротивотоков кондензатор
изк.covering with drying oilолифление
авто.crankcase oilавтомасло
политех.crankcase oilмоторно масло
политех.crude oilсуров нефт
политех.crude oilпетрол
политех.crude-oil engineдвигател, работещ с тежко течно гориво
политех.cut oilемулгирано масло
политех.cutter oilразтворител от дестилационен продукт
политех.cutting oilохлаждащо-мажеща течност за режещи инструменти
политех.cylinder oilцилиндрово масло
политех.dead oilтежко масло
политех.denuded oilдесорбирано масло
политех.detergent oilдетергентно масло
авто.diesel oilдизелово гориво, нафта
политех.discharge of condenserразреждане на кондензатор
политех.discharge of condenser capacitorразреждане на кондензатор
политех.doped oilмасло с прибавки
политех.drip condenserоросителен кондензатор
политех.dry oilбързосъхнещо масло
политех.dry oilмаслен лак
изк.drying oilалифа
изк.drying oilолифа
мет.drying oilбезир
мет.drying oilленено масло, безир
политех.drying oilбързосъхнещо масло
политех.drying oilмаслен лак
нефт.earth oilземно масло
политех.ejector condenserструен кондензатор
политех.electrion oilмазилно масло с голям вискозитет
политех.electrion oilмасло, получено чрез волтолизация
политех.engine oilмашинно масло
политех.engine oil tankмаслен резервоар на двигател
политех.enriched oilмасло, обогатено с бензинови пари
политех.essential oilетерично масло
политех.ester oilсинтетично естерно масло
политех.evaporative condenserизпарителен кондензатор
воен.explosive oilнитроглицерин
политех.extended oilмасло, прибавяно като пълнител
политех.extreme-pressure oilмасло за високо налягане
политех.fast-bodying oilбързо сгъстяваше се масло
политех.fat oilнаситено абсорбционно масло
политех.fatty oilмазнина от животински произход
политех.fennel oilфенолово масло
изк.flax-seed oil varnishалифа
изк.flax-seed oil varnishолифа
политех.fluid oilтечливо масло
политех.flushing oilмасло за промиване
политех.flux oilполугудрон
политех.flux oilомекотяващ гудрон
политех.foam oilкеросин, използуван в хартиеното производство
политех.forced-feed oil systemсистема за мазане под налягане
обог.frothing oilпенообразувател
политех.frothing oilпенообразувашо масло
fuel oilмазутен
политех.fuel oilтечно тежко гориво
политех.fuel oilмазут
тех.fuel oil pipelineмазутопровод
хим.fusel oilфузелово масло
тех.gas-fuel oilгазо-мазутен
политех.gearing oilредукторно масло
политех.graphite oilграфитно масло
политех.graphited oilграфитно масло
политех.gravity oil systemгравитационна мазилна уредба
политех.grease oilгрес
политех.green oilсурово масло
политех.grinding oilохлаждащо-мажеща течност
политех.gummy oilмасло с високо съдържание на смоли
политех.gun oilоръжейно масло
политех.hard oilконсистентно мазилно вещество
политех.hardening oilмасло за закаляване
политех.heat-transfer oilмасло-топлоносител
политех.heavy oilтежко масло
политех.heavy oilтежко дизелово гориво
политех.heavy-bodied oilсилно вискозно масло
политех.heavy-duty oilмасло за работа при тежки експлоатационни условия
политех.heavy-oil engineдвигател, работещ с тежко гориво
hemseed oilконопено масло
политех.hydrocarbon oilминерално масло
политех.hydrogenated oilхидрогенирано масло
политех.illumination oilкеросин
политех.injector condenserструен кондензатор
политех.jet condenserструен кондензатор
политех.kerosene oilкеросин
политех.knock down the oilотделяне на нефт от вода
политех.lather oilкомпаундирано масло
политех.lean oilдесорбционно масло
политех.liebig condenserлибигов хладник
политех.light oilбензин
политех.light oilлеко масло
linseed oilленено масло
етн.linseed oil producerшарланджия
етн.linseed oil producerшарлаганджия
политех.linseed-oil puttyбезирен маджун
изк.linseed-oil varnishалифа
добави значение или превод тук