cylinder oil

  • Обща политехника
  • цилиндрово масло
199 допълнителни резултата:
политех.accumulating cylinderакумулиращ цилиндър
политех.actuating cylinderизпълнителен цилиндър
политех.additive-type oilмасло с прибавки
политех.adulterated oilзамърсено масло
политех.ail-season oilвсесезонно автомобилно масло
политех.air cylinderвъздушен цилиндър
тех.air-oilмасловъздушен
политех.allspice oilпиментово масло
политех.almond oilбадемово масло
политех.alpha oilалфа-масло
хим.amyl acetate, banana oilамилацетат
политех.angelica oilангеликово масло
политех.animal oilживотински мазнина
aniseed oilанасоново масло
политех.annealing oilмасло за закаляване
политех.antifreezing oilнезамръзващо масло
изк.application of drying oilолифление
политех.artificial mustard oilалилсинапено масло
политех.asphalt-free oilдеасфалтирано масло
политех.asphaltum oilгудрон
политех.bank of oilнефтено находище
политех.base cylinderосновен цилиндър
политех.bean oilсоево масло
политех.bearing oilмасло за лагери
политех.benne oilсусамово масло
политех.bitter-almond oilмасло от горчиви бадеми
политех.bitter-almond oil camphorбензоин
black oilмазутен
политех.black oilтъмно нефтено масло
политех.black oilмазут
политех.black-mineral oilмазут
политех.blasting oilнитроглицерин
политех.blended oilмасло с прибабки
политех.blind-end cylinderцилиндър, изработен изцяло с главата
политех.blue oilсиньо масло
политех.blue oilпарафинов дестилат
политех.bodied oilполимеризирано масло
изк.boiled drying oilолифа
изк.boiled drying oilалифа
политех.boiled oilбезир
политех.boiled oilварено масло
политех.boiler oilтечно гориво за котли
политех.boiler oilмазут
политех.boleg oilокислено минерално масло
хим.bone oilкостно масло
геол.boring for oilсондиране на нефт
политех.brake cylinderспирачен цилиндър
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
политех.bulk-oil breakerмногомаслен прекъсвач
политех.bulk-oil-volume breakerмногомаслен прекъсвач
политех.burning oilкеросин
политех.burning oilгаз
политех.cable oilсмазка за въжета
политех.capahyba oilкопалски балсам
castor oilрициново масло
политех.cedar oilкедрово масло
политех.churning of oilразпенване на масло
политех.coal oilкаменовъглен катран
хим.coal oilкеросин, течен парафин
политех.coal-tar oilкаменовъглен катран
с. с.cockle cylinderтриор
cod liver oilрибено масло
политех.coleseed oilрапично масло
политех.colza oilрапично масло
текст.combing cylinderрежещ валяк
политех.compound oilмасло с прибабки
политех.compounded oilмасло с прибабки
политех.concentration cylinderфокусиращ цилиндър
политех.condensed oilнефтен остатък, продухай с въздух
политех.condenser oilтрансформаторно масло
политех.consolidated oilвтвърдено масло
политех.cooling oilохлаждащо-мажеща течност за режещи инструменти
кул.cottonseed oilпамуково масло
изк.covering with drying oilолифление
авто.crankcase oilавтомасло
политех.crankcase oilмоторно масло
политех.crude oilпетрол
политех.crude oilсуров нефт
политех.crude-oil engineдвигател, работещ с тежко течно гориво
политех.crushing cylinderцилиндър на трошачка
политех.cushion cylinderбуферен цилиндър
политех.cut oilемулгирано масло
политех.cutter oilразтворител от дестилационен продукт
политех.cutting oilохлаждащо-мажеща течност за режещи инструменти
политех.cylinder arrangementразположение на цилиндрите на двигател
политех.cylinder blockцилиндров блок
воен.cylinder boreкалибър
политех.cylinder bore gaugeуред за проверяване диаметъра и формата на цилиндрите на бутален двигател
политех.cylinder camгърбичен барабан
политех.cylinder capacityработен обем на цклиндър на двигател
политех.cylinder clearanceхлабина между бутало и цилиндър
мин.cylinder cutправ подкоп
политех.cylinder cutцилиндричен подкоп
политех.cylinder displacementработен обем на цилиндър
политех.cylinder endдъно на цилиндър
политех.cylinder faceработна повърхнина на цилиндър
политех.cylinder flangeфланец на цилиндър
политех.cylinder furnaceцилиндрична пещ
политех.cylinder gasketуплътнителна гарнитура
политех.cylinder gaugeуред за проверяване диаметъра и формата на цилиндрите на бутален двигател
политех.cylinder grinderшлифовъчна машина за цилиндри
политех.cylinder grinding wheelшлифовъчен кръг-гривна
политех.cylinder headдъно на цилиндър
политех.cylinder headцилиндрова глава
политех.cylinder jacketцилиндрова риза
двиг.cylinder laggingкожух на цилиндър
политех.cylinder linerцилиндрова втулка
политех.cylinder operatorбутален серводвигател
полигр.cylinder pressплоскопечатна преса
политех.cylinder ratioотношение между вътрешния диаметър на цилиндър и хода на бутало
тех.cylinder sawборкорона
политех.cylinder sleeveцилиндрична втулка
политех.cylinder stockнепречистено цилиндрово масло
политех.cylinder truckколичка за превозване на бутилки за газ
политех.cylinder volumeработен обем на цилиндър
политех.cylinder washerпромивен барабан
политех.cylinder-bore diameterдиаметър на цилиндър
политех.cylinder-boring machineмашина за разстъргване на цилиндри
политех.cylinder-grinding machineмашина за шлифоване на цилиндри
политех.cylinder-head gasketуплътнителна гарнитура
политех.cylinder-honing machineмашина за хонинговане на цилиндри
политех.cylinder-polishing machineмашина за полиране на цилиндри
политех.cylinder-relief cockдекомпресор
политех.dead oilтежко масло
политех.denuded oilдесорбирано масло
политех.detergent oilдетергентно масло
авто.diesel oilдизелово гориво, нафта
политех.doped oilмасло с прибавки
политех.double-acting cylinderцилцндър с двойно действие
политех.double-cylinder dobbyдвуиздигаща двуредна нищелкова машина
политех.dry oilбързосъхнещо масло
политех.dry oilмаслен лак
политех.drying cylinderсушилен барабан
изк.drying oilалифа
изк.drying oilолифа
мет.drying oilбезир
мет.drying oilленено масло, безир
политех.drying oilбързосъхнещо масло
политех.drying oilмаслен лак
нефт.earth oilземно масло
авто.eight-cylinderосемцилиндров
тех.electric cylinderелектроцилиндър
тех.electrical cylinderелектроцилиндър
политех.electrion oilмазилно масло с голям вискозитет
политех.electrion oilмасло, получено чрез волтолизация
политех.engine oilмашинно масло
политех.engine oil tankмаслен резервоар на двигател
политех.enriched oilмасло, обогатено с бензинови пари
политех.essential oilетерично масло
политех.ester oilсинтетично естерно масло
воен.explosive oilнитроглицерин
политех.extended oilмасло, прибавяно като пълнител
политех.extreme-pressure oilмасло за високо налягане
политех.fast-bodying oilбързо сгъстяваше се масло
политех.fat oilнаситено абсорбционно масло
политех.fatty oilмазнина от животински произход
политех.fennel oilфенолово масло
политех.finned cylinderоребрен цилиндър
полигр.flat-bed cylinder pressплоскоцилиндрова машина
изк.flax-seed oil varnishалифа
изк.flax-seed oil varnishолифа
политех.fluid oilтечливо масло
политех.flushing oilмасло за промиване
политех.flux oilполугудрон
политех.flux oilомекотяващ гудрон
политех.foam oilкеросин, използуван в хартиеното производство
политех.focussing cylinderфокусиращ цилиндър
политех.forced-feed oil systemсистема за мазане под налягане
авто.four-cylinderчетирицилиндров
обог.frothing oilпенообразувател
политех.frothing oilпенообразувашо масло
fuel oilмазутен
политех.fuel oilтечно тежко гориво
политех.fuel oilмазут
тех.fuel oil pipelineмазутопровод
хим.fusel oilфузелово масло
тех.gas-fuel oilгазо-мазутен
политех.gearing oilредукторно масло
политех.graphite oilграфитно масло
политех.graphited oilграфитно масло
политех.gravity oil systemгравитационна мазилна уредба
политех.grease oilгрес
политех.green oilсурово масло
политех.grinding cylinderшлифовъчен барабан
политех.grinding oilохлаждащо-мажеща течност
политех.gummy oilмасло с високо съдържание на смоли
политех.gun oilоръжейно масло
геом.half-cylinderполуцилиндър
политех.hard oilконсистентно мазилно вещество
политех.hardening oilмасло за закаляване
политех.heat-transfer oilмасло-топлоносител
политех.heavy oilтежко масло
политех.heavy oilтежко дизелово гориво
политех.heavy-bodied oilсилно вискозно масло
политех.heavy-duty oilмасло за работа при тежки експлоатационни условия
политех.heavy-oil engineдвигател, работещ с тежко гориво
hemseed oilконопено масло
политех.high-pressure cylinderцилиндър за високо налягане
hydraulic cylinderхидравличен цилиндър
добави значение или превод тук