green oil

  • Обща политехника
  • сурово масло
199 допълнителни резултата:
политех.additive-type oilмасло с прибавки
политех.adulterated oilзамърсено масло
политех.ail-season oilвсесезонно автомобилно масло
тех.air-oilмасловъздушен
политех.allspice oilпиментово масло
политех.almond oilбадемово масло
политех.alpha oilалфа-масло
хим.amyl acetate, banana oilамилацетат
политех.angelica oilангеликово масло
политех.animal oilживотински мазнина
aniseed oilанасоново масло
политех.annealing oilмасло за закаляване
политех.antifreezing oilнезамръзващо масло
изк.application of drying oilолифление
политех.artificial mustard oilалилсинапено масло
ashy greenпепеливо-зелен
ashy greenпепелявозелен
политех.asphalt-free oilдеасфалтирано масло
политех.asphaltum oilгудрон
зоол.Balkan green lizardивичест гущер
политех.bank of oilнефтено находище
политех.bean oilсоево масло
политех.bearing oilмасло за лагери
политех.benne oilсусамово масло
политех.benzal greenмалахитово зелено
политех.bitter-almond oilмасло от горчиви бадеми
политех.bitter-almond oil camphorбензоин
black oilмазутен
политех.black oilтъмно нефтено масло
политех.black oilмазут
политех.black-mineral oilмазут
blackish greenвъзчерно-зелен
политех.blasting oilнитроглицерин
политех.blended oilмасло с прибабки
политех.blue oilсиньо масло
политех.blue oilпарафинов дестилат
биол.blue-green algaeцианобактерия, синьо-зелено водорасло
биол.blue-green bacteriaцианобактерия, синьо-зелено водорасло
bluish greenсинкаво-зелен
политех.bodied oilполимеризирано масло
изк.boiled drying oilалифа
изк.boiled drying oilолифа
политех.boiled oilварено масло
политех.boiled oilбезир
политех.boiler oilтечно гориво за котли
политех.boiler oilмазут
политех.boleg oilокислено минерално масло
хим.bone oilкостно масло
геол.boring for oilсондиране на нефт
bright greenяркозелен
политех.brilliant greenбрилянтно зелено
brownish greenкафеникаво-зелен
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
политех.bulk-oil breakerмногомаслен прекъсвач
политех.bulk-oil-volume breakerмногомаслен прекъсвач
политех.burning oilкеросин
политех.burning oilгаз
политех.cable oilсмазка за въжета
политех.capahyba oilкопалски балсам
castor oilрициново масло
политех.cedar oilкедрово масло
политех.chrome greenхромово зелено
политех.churning of oilразпенване на масло
политех.coal oilкаменовъглен катран
хим.coal oilкеросин, течен парафин
политех.coal-tar oilкаменовъглен катран
политех.cobalt greenринманово зелено
cod liver oilрибено масло
политех.coleseed oilрапично масло
политех.colza oilрапично масло
политех.compound oilмасло с прибабки
политех.compounded oilмасло с прибабки
политех.condensed oilнефтен остатък, продухай с въздух
политех.condenser oilтрансформаторно масло
политех.consolidated oilвтвърдено масло
политех.cooling oilохлаждащо-мажеща течност за режещи инструменти
кул.cottonseed oilпамуково масло
изк.covering with drying oilолифление
авто.crankcase oilавтомасло
политех.crankcase oilмоторно масло
политех.crude oilсуров нефт
политех.crude oilпетрол
политех.crude-oil engineдвигател, работещ с тежко течно гориво
политех.cut oilемулгирано масло
политех.cutter oilразтворител от дестилационен продукт
политех.cutting oilохлаждащо-мажеща течност за режещи инструменти
политех.cylinder oilцилиндрово масло
dark blackish greenтъмновъзчерно-зелен
darkish greenтъмноватозелен
политех.dead oilтежко масло
политех.denuded oilдесорбирано масло
политех.detergent oilдетергентно масло
авто.diesel oilдизелово гориво, нафта
политех.doped oilмасло с прибавки
политех.dry oilмаслен лак
политех.dry oilбързосъхнещо масло
изк.drying oilалифа
изк.drying oilолифа
мет.drying oilленено масло, безир
мет.drying oilбезир
политех.drying oilмаслен лак
политех.drying oilбързосъхнещо масло
нефт.earth oilземно масло
политех.electrion oilмазилно масло с голям вискозитет
политех.electrion oilмасло, получено чрез волтолизация
политех.emerald greenизумрудено-зелено
политех.engine oilмашинно масло
политех.engine oil tankмаслен резервоар на двигател
политех.enriched oilмасло, обогатено с бензинови пари
политех.essential oilетерично масло
политех.ester oilсинтетично естерно масло
зоол.Eurasian green toadзелена крастава жаба
зоол.European green lizardзелен гущер
воен.explosive oilнитроглицерин
политех.extended oilмасло, прибавяно като пълнител
политех.extreme-pressure oilмасло за високо налягане
политех.fast greenмалахитово зелено
политех.fast-bodying oilбързо сгъстяваше се масло
политех.fat oilнаситено абсорбционно масло
политех.fatty oilмазнина от животински произход
политех.fennel oilфенолово масло
изк.flax-seed oil varnishалифа
изк.flax-seed oil varnishолифа
политех.fluid oilтечливо масло
политех.flushing oilмасло за промиване
политех.flux oilполугудрон
политех.flux oilомекотяващ гудрон
политех.foam oilкеросин, използуван в хартиеното производство
политех.forced-feed oil systemсистема за мазане под налягане
обог.frothing oilпенообразувател
политех.frothing oilпенообразувашо масло
fuel oilмазутен
политех.fuel oilмазут
политех.fuel oilтечно тежко гориво
тех.fuel oil pipelineмазутопровод
хим.fusel oilфузелово масло
тех.gas-fuel oilгазо-мазутен
политех.gearing oilредукторно масло
политех.graphite oilграфитно масло
политех.graphited oilграфитно масло
политех.gravity oil systemгравитационна мазилна уредба
ам.gray-greenсивозелен
ам.grayish greenсивкаво-зелен
политех.grease oilгрес
greenполяна, тревна площ
greenнеобязден (за кон)
greenревнив, завистлив
greenне (до) зрял, суров, млад, нежен
greenрастителност
greenпресен, незаздравял (за рана)
greenзелен
greenмек, без сняг (за зима)
greenсуров, влажен, неизсъхнал, неотлежал, недопечен, необработен, неощавен
greenзеленина
greenзапазен, държелив
greenтревист, разлистен, зашумен
greenзелен цвят/боя
greenмлад, неопитен, зелен, доверчив, наивен
greenгрийн голф
greenпребледнял, позеленял (with от)
greenрастителен (за храна)
голф.greenгрийн
тлв.green amplifierусилвател на зеления сигнал
политех.green beltзелен пояс
политех.green brickнеизпечена тухла
политех.green clayвлажна глина
политех.green concreteпресен бетон
минер.green copperмалахит
минер.green copper carbonateмалахит
политех.green copper oreмалахит
политех.green earthселадонит
минер.green feldsparамазонит
политех.green fireредукционен пламък
политех.green fireредукционно изпичане
ент.green fliesтли
политех.green functionфункция на грин
политех.green goldзлатно-сребърна сплав
тлв.green gunзелен прожектор
политех.green handновак
политех.green ingotневтвърден слитък
политех.green iron oreдюфренит
политех.green lead oreпироморфит
политех.green lumнеподсушен бичен дървен материал
раст.green manureсидерат
политех.green micaторбернит
политех.green oreсурова руда
green pepperпиперков
политех.green roastingнепълно изпичане
политех.green rotкорозионно разрушение
политех.green runразработване
политех.green runпродължително изпитване
политех.green sandнеизсушена формовъчна смес
политех.green sand coreвлажно леярско сърце
политех.green stockневулканизирана смес
мет.green strengthякост на неизсушена формовъчна смес
политех.green strengthякост преди изпичане
мет.green strength -якост
политех.green tacky stateсуха лепливост
политех.green timberсуров дървен материал
добави значение или превод тук