hard oil

  • Обща политехника
  • консистентно мазилно вещество
199 допълнителни резултата:
политех.additive-type oilмасло с прибавки
политех.adulterated oilзамърсено масло
политех.ail-season oilвсесезонно автомобилно масло
тех.air-oilмасловъздушен
политех.allspice oilпиментово масло
политех.almond oilбадемово масло
политех.alpha oilалфа-масло
хим.amyl acetate, banana oilамилацетат
политех.angelica oilангеликово масло
политех.animal oilживотински мазнина
aniseed oilанасоново масло
политех.annealing oilмасло за закаляване
политех.antifreezing oilнезамръзващо масло
изк.application of drying oilолифление
политех.artificial mustard oilалилсинапено масло
политех.asphalt-free oilдеасфалтирано масло
политех.asphaltum oilгудрон
политех.bank of oilнефтено находище
политех.bean oilсоево масло
политех.bearing oilмасло за лагери
политех.benne oilсусамово масло
политех.bitter-almond oilмасло от горчиви бадеми
политех.bitter-almond oil camphorбензоин
black oilмазутен
политех.black oilтъмно нефтено масло
политех.black oilмазут
политех.black-mineral oilмазут
политех.blasting oilнитроглицерин
политех.blended oilмасло с прибабки
политех.blue oilпарафинов дестилат
политех.blue oilсиньо масло
политех.bodied oilполимеризирано масло
изк.boiled drying oilолифа
изк.boiled drying oilалифа
политех.boiled oilбезир
политех.boiled oilварено масло
политех.boiler oilмазут
политех.boiler oilтечно гориво за котли
политех.boleg oilокислено минерално масло
хим.bone oilкостно масло
геол.boring for oilсондиране на нефт
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
политех.bulk-oil breakerмногомаслен прекъсвач
политех.bulk-oil-volume breakerмногомаслен прекъсвач
политех.burning oilкеросин
политех.burning oilгаз
политех.cable oilсмазка за въжета
политех.capahyba oilкопалски балсам
castor oilрициново масло
политех.cedar oilкедрово масло
политех.churning of oilразпенване на масло
политех.coal oilкаменовъглен катран
хим.coal oilкеросин, течен парафин
политех.coal-tar oilкаменовъглен катран
cod liver oilрибено масло
политех.coleseed oilрапично масло
политех.colza oilрапично масло
политех.compound oilмасло с прибабки
политех.compounded oilмасло с прибабки
политех.condensed oilнефтен остатък, продухай с въздух
политех.condenser oilтрансформаторно масло
политех.consolidated oilвтвърдено масло
политех.cooling oilохлаждащо-мажеща течност за режещи инструменти
кул.cottonseed oilпамуково масло
изк.covering with drying oilолифление
авто.crankcase oilавтомасло
политех.crankcase oilмоторно масло
политех.crude oilсуров нефт
политех.crude oilпетрол
политех.crude-oil engineдвигател, работещ с тежко течно гориво
политех.cut oilемулгирано масло
политех.cutter oilразтворител от дестилационен продукт
политех.cutting oilохлаждащо-мажеща течност за режещи инструменти
политех.cylinder oilцилиндрово масло
политех.dead oilтежко масло
политех.dead-hard steelстомана с висока твърдост
политех.denuded oilдесорбирано масло
политех.detergent oilдетергентно масло
авто.diesel oilдизелово гориво, нафта
политех.doped oilмасло с прибавки
политех.dry oilмаслен лак
политех.dry oilбързосъхнещо масло
изк.drying oilолифа
изк.drying oilалифа
мет.drying oilбезир
мет.drying oilленено масло, безир
политех.drying oilбързосъхнещо масло
политех.drying oilмаслен лак
политех.dull-hard coalдюрен
нефт.earth oilземно масло
политех.electrion oilмазилно масло с голям вискозитет
политех.electrion oilмасло, получено чрез волтолизация
политех.engine oilмашинно масло
политех.engine oil tankмаслен резервоар на двигател
политех.enriched oilмасло, обогатено с бензинови пари
политех.essential oilетерично масло
политех.ester oilсинтетично естерно масло
воен.explosive oilнитроглицерин
политех.extended oilмасло, прибавяно като пълнител
тех.extra-hardсвръхтвърд
политех.extreme-pressure oilмасло за високо налягане
политех.fast-bodying oilбързо сгъстяваше се масло
политех.fat oilнаситено абсорбционно масло
политех.fatty oilмазнина от животински произход
политех.fennel oilфенолово масло
политех.file-hardне подаващ се на пилене
изк.flax-seed oil varnishалифа
изк.flax-seed oil varnishолифа
политех.fluid oilтечливо масло
политех.flushing oilмасло за промиване
политех.flux oilомекотяващ гудрон
политех.flux oilполугудрон
политех.foam oilкеросин, използуван в хартиеното производство
политех.forced-feed oil systemсистема за мазане под налягане
обог.frothing oilпенообразувател
политех.frothing oilпенообразувашо масло
fuel oilмазутен
политех.fuel oilтечно тежко гориво
политех.fuel oilмазут
тех.fuel oil pipelineмазутопровод
хим.fusel oilфузелово масло
тех.gas-fuel oilгазо-мазутен
политех.gearing oilредукторно масло
вулг.get a hard-onнадървям
вулг.get hardнадървям
политех.glass-hard steelстомана с висока твърдост
политех.graphite oilграфитно масло
политех.graphited oilграфитно масло
политех.gravity oil systemгравитационна мазилна уредба
политех.grease oilгрес
политех.green oilсурово масло
политех.grinding oilохлаждащо-мажеща течност
политех.gummy oilмасло с високо съдържание на смоли
политех.gun oilоръжейно масло
политех.half-hardсъс средна твърдост
политех.half-hard steelстомана със средна твърдост
hardнеуморно
hardкостелив
hardтвърд
hardнелек (труден)
мет.hardзакален
политех.hardтежък, варовит, труднотопим
муз.hardхард
нар.hardнелеко
хим.hard acidтвърда киселина
политех.hard automationтвърда автоматизация
хим.hard baseтвърда основа
политех.hard bottomздрава почва за основа
политех.hard brakingрязко спиране
кул.hard candyкарамелажен бонбон
политех.hard cast ironбял чугун
политех.hard castingотливка от бял чугун
политех.hard castingзакалена отливка
мед.hard chancreтвърд шанкър
изч.hard checkапаратен контрол
политех.hard coalsантрацитни въглища
hard copyразпечатка
политех.hard copyувеличено копие на хартия
политех.hard coreтвърда настилка
политех.hard dataфактически данни
хард.hard diskхарддиск
биол.hard drugпсихотропно вещество, психоактивно вещество
биол.hard drugпсихотропно вещество
биол.hard drugпсихоактивно вещество
изч.hard errorневъзстановима грешка
политех.hard facingсъздаване на твърд повърхностен слой
политех.hard fatгрес
политех.hard finishокончателна гипсова мазилка
политех.hard flowнедостатъчна тънколивкост
политех.hard gear bronzeлеярски бронз за зъбни колела
политех.hard glassтвърдо стъкло
политех.hard glassтруднотопимо стъкло
политех.hard grinding wheelтвърд шлифовъчен кръг
политех.hard headнеобработен камък
тлв.hard imageконтрастно изображение
политех.hard leadантимоново олово
политех.hard lightingконтрастно осветление
пол.hard lineтвърдолинеен
политех.hard metalтвърда сплав
политех.hard mortarвтвърден разтвор '
политех.hard negativeконтрастен негатив
вет.hard pad diseaseГана
политех.hard pitchтвърд битумен зифт
геол.hard plasticтвърдопластичен
политех.hard platingтвърдо хромиране
политех.hard porcelainтвърд порцелан
hard pornoхардпорно
политех.hard radiationпроникващ лъчение
политех.hard rayтвърди лъчи
муз.hard rockхардрок
муз.hard rockerхардрокист
политех.hard rubberебонит
политех.hard runningнеравен ход
политех.hard scaleтвърд накип
политех.hard solderтвърд припой
политех.hard solderingспояване с твърд припой
политех.hard spelterтвърд припой
политех.hard sphere modelмодел на твърдите сфери
мет.hard spotизбелена зона от отливка от сив чугун
добави значение или превод тук