deadening-paper board

  • Обща политехника
  • звукоизолационен картон
199 допълнителни резултата:
политех.abrasive paperхартиена шкурка
политех.absorbent paperпопивателна хартия
политех.absorption paperабсорбционна хартия
политех.acoustic boardзвукоизолационна плоча
политех.alexandria paperалександрийска хартия
политех.all-rag paperхартия от текстилни отпадъци
политех.aluminium-coated paperхартия с алуминиево покритие
политех.antenna-control boardантенен комутатор
политех.apricot paperтънка розова копринена хартия
политех.arithmetic paperхартия за чертане на диаграми в аритметичен мащаб
политех.art paperхартия за художествен печат
политех.asphalt paperпокривна мушама
полигр.autographic printing paperавтографска хартия
политех.back-of-board wiringелектрическа инсталация на задната страна на табло
политех.backing boardтвърд картон за уплътнителни подложи
ак.baffle boardразделителна преграда
политех.baffle boardдефлектор, звукопоглъщаща преграда
политех.banknote paperемисионна харптия
политех.bench boardпулт
политех.blotting paperпопивателна хартия
политех.blueprint paperхелиографна хартия
boardсъвещателно тяло, съвет, комисия, комитет
boardподвързвам книга
boardборд на кораб
boardръб, край
boardмаса, трапеза
boardдъска
boardзаковавам/наковавам/обковавам с дъски
boardсъвещателна маса
мор.boardлавирам
полигр.boardподвързия от картон
тех.boardкомутатор, превключвател
ик.boardборд
кож.boardшагренирам
кораб.boardкачвам се на борда
мин.boardнаклонен комин
тлф.boardномератор
политех.boardпулт, плоча, табло
политех.boardуправа, съвет, комисия
политех.boardпросек, широка изработка във въглищен пласт
политех.boardпанел
boardтабло (за облей, сьобщения и пр.)
boardхрана (особ. в пансион), partial BOARD полупансион
boardxpaня се (обик. на пансион), приемам, храня (на пансион)
boardкачвам се на (кораб, самолет, влак и пр.), воен. завладявам (кораб)
boardдъска (за шах, табло и пр.)
стр.boardнастилане
политех.board drop hammerфрикционен чук със свободнопадаща плоча
политех.board liningкофраж
политех.board measureстандартна мярка за дървен материал
политех.board of directorsуправителен съвет
политех.board roomзала за заседания
политех.board sawгатер
мин.board-and-pillar methodкамерно-стълбова система на разработване
политех.board-and-pillar miningкамерно-стълбова система на разработка
политех.board-and-stoop miningкамерно-стълбова система на разработка
политех.board-pressing machineкартонена преса
харт.bogus paperшренц
политех.bond paperдокументна хартия
политех.book-binding paperкниговезка хартия
мет.bottom boardподкасова плоча
леяр.bottom boardподмоделна дъска
политех.bowl paperхартия за каландърни валци
политех.bracketed-board gateшибърен затвор
политех.brown wood boardкафяв картон
политех.building paperстроителен картон
политех.burnt paperпресушена хартия
мин.camber boardшаблон за проверка на профил
мин.cap boardкапа
ел.capacitor paperкондензаторна хартия
политех.carbon paperиндиго
carbon-paperиндиго
сп.caster boardрипстик
политех.caution boardтабела с предупредителен надпис
политех.centering boardпланшет
политех.central control boardцентрален пулт за управление
политех.chalk overlay paperкредова хйртия
мин.checker boardсистема за разработване с шахматно разположени къси стълбове
политех.checker boardсистема на разработване с къси стълбове, разположени в шахматен ред
chess-boardшахматна дъска
политех.chip boardмакулатурен картон
политех.cigarette paperцигарена хартия
текст.comber boardскара на жакардов апарат
ел.condenser tissue paperкондензаторна хартия от ленени парцали
политех.control boardкоманден пулт
рлк.conversion boardпланшет за преобразуване на координати
политех.coordinate paperмилиметрова хартия
политех.copy paperиндиго
политех.copying paperиндиго
ел.core-disk paperхартия за облепване листовете на магнитопровод
политех.corn raw paperхартиена основа
политех.corrugated boardвълнообразен картон
политех.corrugated boardвелпапе
политех.couch boardмногослоен картон
политех.counting boardрамка за броене на сачми
политех.cover paperхартия за корици
политех.crepe paperкрепирана хартия
тлф.cross-connecting boardпортиерен номератор
политех.cross-section paperмилиметрова хартия
мин.crush boardподложка която обезпечава податливост на крепежна конструкция
политех.curcuma paperкуркумова хартия
политех.cut-out boardелектротабло със стопяеми предпазители
политех.dam boardпреграда
политех.danger boardпредупредителна табела
политех.deadeningамортизиране
политех.deadening feltзвукоизолационен картон
политех.design paperчертожна хартия
политех.design paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.diazotype paperхелиографска хартия
ел.distribution boardразпределително табло
политех.double-log paperдвойнологаритмична хартия
текст.drafting boardизтеглителна машина
политех.drafting boardчертожна дъска
текст.draughting boardизтеглителна машина
политех.draughting boardчертожна дъска
политех.draughting paperчертожна хартия
политех.draughting paperцветна хартия, хартия за тапети
текст.drawing boardизтеглителна машина
политех.drawing boardчертожна дъска
политех.drawing paperчертожна хартия
политех.drawing paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.dropping boardсушилна дъска
политех.duck boardдървена настилка
политех.duplex paperдвуслойна хартия
политех.duplex paperдвуцветна хартия
политех.duplicating paperиндиго
мин.earth boardнож за грейдер
с. с.earth boardотметателна дъска на плуг
ак.echo boardзвукоотражателен екран
политех.elbow boardподпрозоречен перваз
ел.electric distribution boardелектротабло
политех.emery paperхартиена шкурка с абразив естествен корунд
полигр.end paperфорзац
политех.envelope paperхартия за пликове
Exterior boardoriented strand board
политех.extra-strong paperкрафт-хартия
политех.facing paperлицева хартия
политех.facing paperхартия за тапети
политех.featherweight paperмалограмажна хартия
политех.felt paperсплъстена хартия за изолационни цели
политех.fibre boardплоча от дървесни влакна
политех.filter boardдебела филтърна хартия
политех.filter paperфилтърна хартия
политех.fish paperхартия за електротехнически цели
политех.flake boardплоча от дървесни частици
леяр.flask boardподмоделна дъска
политех.flint paperхартиена шкурка с абразив кварц
политех.floor boardперваз между под и стена
политех.fluted filter paperнагъната филтърна хартця
политех.foil paperметализирана хартия
мет.follow boardлеярски шаблон
леяр.follow boardшаблон за формоване
политех.free-board heightпреливна височина
политех.garnet paperшкурка
политех.gauffered boardгофриран картон
политех.gauge boardшаблон
политех.gauge boardразпределително табло
политех.glassine paperпергаментова хартия
жп.gradient boardуказател за наклон
политех.graph paperмилиметрова хартия
политех.ground paperгрунтова хартия
стр.gypsum boardгипсокартонен
стр.gypsum boardгипскартон
стр.gypsum boardгипсокартон
стр.gypsum boardгипскартонен
политех.gypsum-plaster boardгипсова плоча
ел.hardened paperгетинакс
мин.head boardкапа
политех.heliographic paperхелиографска хартия
тех.hover boardховърборд
политех.impression paperциклостилна хартия
in chess-board orderшахматно
политех.indian paperтънка хартия за печат
политех.indicator paperиндикаторна хартия
inspection boardприемателна комисия
instrument boardпулт за управление
полигр.intaglio paperхартия за дълбок печат
ironing-boardдъска за гладене
политех.ivory paperдебела и грапава хартия
политех.ivory paperкартон бристол
политех.jacquard boardжакардов пресшпан
обог.jagging boardнеподвижна плоскост за концентриране на рудни шлакове
политех.joint boardподмоделна дъска
политех.key boardклавишно табло
политех.kraft paperкрафт-хартия
политех.label paperхартия за етикети
политех.laminated boardпресован картон
тлф.legging-key boardмаса за циркулярноп повикване
политех.lithographic paperлитографска хартия
политех.log-log paperдвойнологаритмична хартия
политех.logarithmic paperлогаритмична хартия
полигр.mackle paperмакулатура
политех.magnetic boardтабло за прикрепване на чертежи с помощта на магнити
политех.map paperкартографска хартия
политех.master-control boardцентрален пулт за управление
дърв.match boardшпунтова дъска
леяр.match boardмоделна дъска
полигр.maturing of paperаклиматизация на хартия
политех.metallized-paper capacitorметално-книжен кондензатор
добави значение или превод тук