coal-tar oil

  • Обща политехника
  • каменовъглен катран
199 допълнителни резултата:
хим.activated coalактивен въглен
политех.additive-type oilмасло с прибавки
политех.adulterated oilзамърсено масло
политех.ail-season oilвсесезонно автомобилно масло
тех.air-oilмасловъздушен
политех.allspice oilпиментово масло
политех.almond oilбадемово масло
политех.alpha oilалфа-масло
политех.altogether coalнесортирани въглища
хим.amyl acetate, banana oilамилацетат
политех.angelica oilангеликово масло
политех.animal oilживотински мазнина
политех.animal tarкостен катран
aniseed oilанасоново масло
политех.annealing oilмасло за закаляване
политех.anthracite coalантрацитни въглища
политех.antifreezing oilнезамръзващо масло
изк.application of drying oilолифление
политех.aromatic tarвисокотемпературен гудрон
политех.artificial mustard oilалилсинапено масло
политех.ash coalпепелни въглища
политех.asphalt tarбитумен катран
политех.asphalt tarасфалтов гудрон
политех.asphalt-free oilдеасфалтирано масло
политех.asphaltum oilгудрон
политех.baking coalкоксуващи се въглища
политех.bank of oilнефтено находище
политех.barley coalантрацит с едрина 2, 5-6, 0 мм
политех.bean oilсоево масло
политех.bearing oilмасло за лагери
политех.benne oilсусамово масло
политех.binding coalкоксуващи се въглища
политех.bitter-almond oilмасло от горчиви бадеми
политех.bitter-almond oil camphorбензоин
black coalчерни въглища
black oilмазутен
политех.black oilтъмно нефтено масло
политех.black oilмазут
политех.black-mineral oilмазут
политех.blasting oilнитроглицерин
политех.blended oilмасло с прибабки
политех.blind coalантрацитни въглища
политех.blue oilпарафинов дестилат
политех.blue oilсиньо масло
политех.bodied oilполимеризирано масло
изк.boiled drying oilолифа
изк.boiled drying oilалифа
политех.boiled oilбезир
политех.boiled oilварено масло
политех.boiled tarбезводен катран
политех.boiler oilмазут
политех.boiler oilтечно гориво за котли
политех.boleg oilокислено минерално масло
политех.bone coalвъглищни шисти
хим.bone oilкостно масло
геол.boring for oilсондиране на нефт
brown coalкафяви въглища
политех.buckwheat coalситни въглища
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
политех.bulk-oil breakerмногомаслен прекъсвач
политех.bulk-oil-volume breakerмногомаслен прекъсвач
политех.burning oilкеросин
политех.burning oilгаз
политех.cable oilсмазка за въжета
политех.caking coalкоксуващи се въглища
политех.cannel coalдългопламъчни въглища
политех.capahyba oilкопалски балсам
политех.carbocoal tarнискотемпературен гудрон
castor oilрициново масло
политех.cedar oilкедрово масло
политех.charred coalкокс
политех.cherry coalмеки въглища
политех.churning of oilразпенване на масло
политех.cindery coalкоксуващи се вълища
политех.cleaned coalобогатени въглища
coalкаменни въглища
coalзапасявам (се) с въглища, товаря въглища
coalвъглен
coalжарава
coalовъглявам (се)
политех.coal augerвъглищна шнекова сонда
мин.coal bedвъглищен пласт
политех.coal binбункер за въглища
геол.coal brassвключения от пирит във въглищен пласт
обог.coal breakerвъглетрошачка
политех.coal brickвъглищен брикет
мин.coal burstвнезапно изхвърляне на газ
политех.coal cakeвъглищен брикет
политех.coal conveyorтранспортьор за въглища
политех.coal crusherтрошачка на каменни въглища
мин.coal cutterподкопна машина
политех.coal depotсклад за въглища
политех.coal distillationсуха дестилация на въглища
политех.coal dressingобогатяване на въглища
политех.coal dressingсортиране на въглища
политех.coal dumpвъглищно насипище
политех.coal dustвъглищен прах
политех.coal equivalentусловно гориво
мин.coal faceвъглищен забой
геол.coal fieldвъглищен басейн
политех.coal firingгорене на каменни въглища
политех.coal gasкаменовъглен газ
политех.coal gasсветилен газ
мин.coal gasificationгазифициране на каменни въглища
политех.coal gradingсортиране на въглища
мин.coal hammerкъртачен чук
политех.coal holdвъглищен трюм
политех.coal ignitabilityсклонност на въглищата към самозапалване
политех.coal industryкаменовъглена промишленост
политех.coal jiggingобогатяване на въглища с промивна машина
мин.coal lossзагуба на въглища
мин.coal mineвъглищна мина
политех.coal mineвъглищен рудник
политех.coal miningдобив на въглища, въгледобивна промишленост
политех.coal naphtaбензол
политех.coal oilкаменовъглен катран
хим.coal oilкеросин, течен парафин
политех.coal ploughкаменовъглен струг
политех.coal plowкаменовъглен струг
тех.coal pulverized concentratorпрахоконцентратор
мин.coal slackвъглищен ситнеж
геол.coal stoneантрацит
политех.coal stoneедри въглища
политех.coal storageсклад за въглища
политех.coal storageзапас от въглища, съхраняване на въглища
политех.coal supplyдоставка на въглища
политех.coal tarкаменовъглен катран
политех.coal temperingнавлажняване на въглища
политех.coal veinвъглищен пласт
политех.coal washeryобогатителна фабрика за въглища
политех.coal washingмокро обогатяване
политех.coal washingпромиване на въглища
обог.coal yieldдобив на въглищен концентрат
мин.coal-bearingвъгленосен
геол.coal-bearing formationвъгленосна формация
политех.coal-bearing strataвъгленосна свита от пластове
политех.coal-bearing strataвъгленосни отложения
мин.coal-cutting machineподкопна машина
политех.coal-dust brickбрикет от въглищен прах
политех.coal-dust engineдвигател, работещ с въглищен прах
политех.coal-dust explosibilityвзривяемост на въглищен прах
политех.coal-dust furnaceпещ, работеща с прахообразни въглища
coal-faceзабой
политех.coal-fired furnaceпещ, работеща с каменни въглища
политех.coal-handling equipmentсъоръжения за транспортиране на въглища
coal-minerминьор, въглекопач
мин.coal-mining explosiveпредпазен експлозив за използване във въглищни рудници
тех.coal-pulverized concentratorпрахоконцентратор
тех.coal-pulverized pulverized concentratorпрахоконцентратор
тех.coal-pulverizingпрахоприготвящ
политех.coal-storage yardсклад за въглища
политех.coal-supply shipкораб за доставка на въглища
политех.coal-tar pitchкаменовъглена смола
политех.coal-tar pitchкаменовъглен катран
обог.coal-washing tableвъглеобогатителна маса
политех.coalite tarнискотемпературен катран
cod liver oilрибено масло
политех.coke tarкоксов катран
политех.coleseed oilрапично масло
политех.colza oilрапично масло
политех.compound oilмасло с прибабки
политех.compounded oilмасло с прибабки
политех.condensed oilнефтен остатък, продухай с въздух
политех.condenser oilтрансформаторно масло
политех.consolidated oilвтвърдено масло
политех.cooling oilохлаждащо-мажеща течност за режещи инструменти
кул.cottonseed oilпамуково масло
изк.covering with drying oilолифление
политех.cracking tarкрекингсмола
авто.crankcase oilавтомасло
политех.crankcase oilмоторно масло
мин.cropper coalвъглища, изоставени в долнището на пласт
политех.crozzling coalкоксуващи се въглища
политех.crude oilпетрол
политех.crude oilсуров нефт
политех.crude tarнеобезводнен гудрон
политех.crude-oil engineдвигател, работещ с тежко течно гориво
политех.culm coalситно смлени въглища
политех.cut oilемулгирано масло
политех.cutter oilразтворител от дестилационен продукт
политех.cutting oilохлаждащо-мажеща течност за режещи инструменти
политех.cylinder oilцилиндрово масло
политех.dead coalнекоксуващи се въглища
политех.dead oilтежко масло
политех.dehydrated tarбезводен катран
политех.denty coalмеки саждести въглища
политех.denuded oilдесорбирано масло
политех.detergent oilдетергентно масло
авто.diesel oilдизелово гориво, нафта
политех.doped oilмасло с прибавки
политех.drossy coalвъглища с примес от пирит
политех.dry oilмаслен лак
политех.dry oilбързосъхнещо масло
изк.drying oilолифа
изк.drying oilалифа
мет.drying oilбезир
мет.drying oilленено масло, безир
политех.drying oilмаслен лак
политех.drying oilбързосъхнещо масло
добави значение или превод тук