dead oil

  • Обща политехника
  • тежко масло
199 допълнителни резултата:
политех.additive-type oilмасло с прибавки
политех.adulterated oilзамърсено масло
политех.ail-season oilвсесезонно автомобилно масло
тех.air-oilмасловъздушен
политех.allspice oilпиментово масло
политех.almond oilбадемово масло
политех.alpha oilалфа-масло
хим.amyl acetate, banana oilамилацетат
политех.angelica oilангеликово масло
политех.animal oilживотински мазнина
aniseed oilанасоново масло
политех.annealing oilмасло за закаляване
политех.antifreezing oilнезамръзващо масло
изк.application of drying oilолифление
политех.artificial mustard oilалилсинапено масло
политех.asphalt-free oilдеасфалтирано масло
политех.asphaltum oilгудрон
политех.bank of oilнефтено находище
политех.bean oilсоево масло
политех.bearing oilмасло за лагери
политех.benne oilсусамово масло
политех.bitter-almond oilмасло от горчиви бадеми
политех.bitter-almond oil camphorбензоин
black oilмазутен
политех.black oilтъмно нефтено масло
политех.black oilмазут
политех.black-mineral oilмазут
политех.blasting oilнитроглицерин
политех.blended oilмасло с прибабки
политех.blue oilпарафинов дестилат
политех.blue oilсиньо масло
политех.bodied oilполимеризирано масло
изк.boiled drying oilолифа
изк.boiled drying oilалифа
политех.boiled oilбезир
политех.boiled oilварено масло
политех.boiler oilмазут
политех.boiler oilтечно гориво за котли
политех.boleg oilокислено минерално масло
хим.bone oilкостно масло
геол.boring for oilсондиране на нефт
политех.borneo deadлошокачествен естествен каучук
тех.bottom dead centerдолна мъртва точка
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
политех.bulk-oil breakerмногомаслен прекъсвач
политех.bulk-oil-volume breakerмногомаслен прекъсвач
политех.burning oilкеросин
политех.burning oilгаз
политех.cable oilсмазка за въжета
политех.capahyba oilкопалски балсам
castor oilрициново масло
политех.cedar oilкедрово масло
политех.churning of oilразпенване на масло
политех.coal oilкаменовъглен катран
хим.coal oilкеросин, течен парафин
политех.coal-tar oilкаменовъглен катран
cod liver oilрибено масло
политех.coleseed oilрапично масло
политех.colza oilрапично масло
политех.compound oilмасло с прибабки
политех.compounded oilмасло с прибабки
политех.condensed oilнефтен остатък, продухай с въздух
политех.condenser oilтрансформаторно масло
политех.consolidated oilвтвърдено масло
политех.cooling oilохлаждащо-мажеща течност за режещи инструменти
кул.cottonseed oilпамуково масло
изк.covering with drying oilолифление
авто.crankcase oilавтомасло
политех.crankcase oilмоторно масло
политех.crude oilсуров нефт
политех.crude oilпетрол
политех.crude-oil engineдвигател, работещ с тежко течно гориво
политех.cut oilемулгирано масло
политех.cutter oilразтворител от дестилационен продукт
политех.cutting oilохлаждащо-мажеща течност за режещи инструменти
политех.cylinder oilцилиндрово масло
deadмъртъв, сух, извехнал (за растение), гол, пуст
deadнеизлъскан, матов
deadнеорганичен, неодушевен
deadглух (за звук)
deadмъртъв, умрял
deadнезаинтересован, безчувствен, неотзивчив (to)
deadизмръзнал, изтръпнал
deadстуден (за цвят)
deadпълен, абсолютен, безусловен
deadбезжизнен, бeздеен, изчерпан, инертен, непроизводителен, неподвижен, еднообразен
сп.deadкойто не играе/не участвува, голф близо до дупката (за топка)
тех.deadнеразглобяем
ак.deadкухина с малък период на реверберация
ел.deadбаз напрежение
мин.deadбезруден
политех.deadизключен, отворен контакт
политех.deadнеревербериращ
deadостарял, излязъл от употреба (за език, закон и пр.)
deadзагубил качествата/силата си, прен. мъртъв, изгорял, угаснал
политех.dead abutmentнеподвижна опора
политех.dead airзастоял въздух
политех.dead angleмъртъв ъгъл
политех.dead annealingпълно отгряване
политех.dead areaненапрегната част от сечение
авто.dead axleподдържащ мост
изч.dead bandнеутрален интервал
политех.dead bandзона на нечувствителност
политех.dead burningпрегряване
политех.dead catalystнеактивен катализатор
политех.dead centreзаден център
политех.dead centreмъртва точка
политех.dead coalнекоксуващи се въглища
политех.dead earthдиректно заземяване
мин.dead endглух забой
рад.dead endбезтокови навивки в бобина
тлг.dead endзасукване на проводник около краен изолатор
политех.dead endплътно прикрепен
политех.dead endзадънен, глух
политех.dead endingкрай на линия
политех.dead engineизключен двигател
политех.dead engine startтръгване с изключен двигател
кораб.dead eyeскрипец за опъване на неподвижните корабни въжета
мин.dead faceглух забой
политех.dead fileшлайфпила
политех.dead floorчерен под
хидр.dead furrowглуха бразда
политех.dead glacierнеподвижен ледник
политех.dead graphiteграфит, който не съдържа уранови блокове
политех.dead groundбезрудна скала
политех.dead groundнепосредствено заземяване
леяр.dead headмъртва захранваща глава
политех.dead headзахранваща глава
политех.dead headзадно седло на струг
политех.dead jointглухо съединение
политех.dead jointнеразглобяемо съединение
политех.dead levelабсолютно точно ниво
политех.dead liftпреодоляване на инертната маса при вдигане на товари
политех.dead lightсляп прозорец
политех.dead limeгасена вар
политех.dead loadсобствено тегло
политех.dead load momentмомент от собствено тегло
политех.dead lockблокиране
политех.dead lockпълно спиране
политех.dead lossчиста загуба
политех.dead meltспокойна стопилка
политех.dead meltingзадържане на стопилка при определена температура
политех.dead meltingуспокояване на метална стопилка
политех.dead millingпревалцоване
политех.dead passнеработен калибър
политех.dead plateнеподвижна плоча
политех.dead pointмъртва точка
политех.dead pulleyсвободна шайба
политех.dead roastingизпичане до неактивно състояние
геол.dead rockбезрудна скала
тех.dead roomбезехов
тех.dead roomсурдокамера
ак.dead roomбезехово помещение
политех.dead roomзаглушена камера, помещение без прозорци
политех.dead sectionмъртва секция
политех.dead sectorмъртъв сектор
ел.dead segmentмъртва ламела
ел.dead slotнезапълнен канал
политех.dead smooth cutсвръхфина насечка
политех.dead spaceмъртво пространство
политех.dead spaceвредно пространство
рад.dead spotмъртво пространство
политех.dead spotмътно петно
политех.dead squareточен квадрат
политех.dead startтръгване от място
политех.dead steamотработила пара
политех.dead steelуспокоена стомана
политех.dead steelстомана, неподдаваща се на термична обработка
тех.dead stopнеподвижен ограничител
политех.dead stopнеподбижен ограничител
политех.dead stopвнезапно пълно спиране
политех.dead storageрезервен склад
политех.dead storageмъртъв обем на водохранилище
политех.dead studioстудио без реверберация
политех.dead timeмъртво време
политех.dead timeвреме на прекъсване на работата, време на престой, време на закъснение
политех.dead turnмъртва навивка
политех.dead volcanoугаснал вулкан
политех.dead wallстена без прозоречни отвори
политех.dead waterзастояла вода
кораб.dead weightпълна товароподемност
политех.dead weightсобствено тегло
политех.dead weightсобствена маса, статично
политех.dead windowдекоративен прозорец
политех.dead workнепроизводителна работа
рад.dead zoneзона на мълчание
рад.dead zoneзвукова сянка
рад.dead zoneобласт на мълчание
рад.dead zone'мъртва' зона
политех.dead zoneзона на нечувствителност
политех.dead zoneмъртво пространство
политех.dead-air spaceневентилируемо пространство
политех.dead-air spaceвъздушна възглавница
политех.dead-beat dischargeапериодично изпразване
политех.dead-beat response conditionусловие за крайна продължителност
политех.dead-burnedизпечен до пълно обезводняване
политех.dead-draw steelзакалена стомана, подложена на високотемпературно отвръщане
политех.dead-drawn steelзакалена стомана, подложена на високотемпературно отвръщане
жп.dead-end bayглуха гара
добави значение или превод тук