grinding oil

  • Обща политехника
  • охлаждащо-мажеща течност
200 допълнителни резултата:
политех.abrasive-belt grindingлентова шлифовъчна машина
политех.abrasive-belt grinding machineлентова шлифовъчна машина
политех.accurate grindingточно шлифоване
политех.additive-type oilмасло с прибавки
политех.adulterated oilзамърсено масло
политех.ail-season oilвсесезонно автомобилно масло
тех.air-oilмасловъздушен
политех.allspice oilпиментово масло
политех.almond oilбадемово масло
политех.alpha oilалфа-масло
хим.amyl acetate, banana oilамилацетат
политех.angelica oilангеликово масло
политех.animal oilживотински мазнина
aniseed oilанасоново масло
политех.annealing oilмасло за закаляване
политех.antifreezing oilнезамръзващо масло
изк.application of drying oilолифление
политех.artificial mustard oilалилсинапено масло
политех.asphalt-free oilдеасфалтирано масло
политех.asphaltum oilгудрон
политех.ball grindingтопково смилане
политех.bank of oilнефтено находище
политех.bean oilсоево масло
политех.bearing oilмасло за лагери
политех.belt grindingлентово шлифоване с абразивна лента
политех.belt grinding machineлентова шлифовъчна машина
политех.benne oilсусамово масло
политех.bevel grindingшлифоване под ъгъл
политех.bevel grinding attachmentприспособление за шлифоване на конусни повърхнини
политех.bitter-almond oilмасло от горчиви бадеми
политех.bitter-almond oil camphorбензоин
black oilмазутен
политех.black oilмазут
политех.black oilтъмно нефтено масло
политех.black-mineral oilмазут
политех.blasting oilнитроглицерин
политех.blended oilмасло с прибабки
политех.blue oilсиньо масло
политех.blue oilпарафинов дестилат
политех.bodied oilполимеризирано масло
изк.boiled drying oilалифа
изк.boiled drying oilолифа
политех.boiled oilбезир
политех.boiled oilварено масло
политех.boiler oilтечно гориво за котли
политех.boiler oilмазут
политех.boleg oilокислено минерално масло
хим.bone oilкостно масло
геол.boring for oilсондиране на нефт
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
политех.bulk-oil breakerмногомаслен прекъсвач
политех.bulk-oil-volume breakerмногомаслен прекъсвач
политех.burning oilгаз
политех.burning oilкеросин
политех.cable oilсмазка за въжета
политех.cam-grinding machineмашина за шлифоване на разпределителни валове
политех.cam-grinding machineкопирно-шлифовъчна машина
политех.camshaft-grinding machineмашина за шлифоване на разпределителни валове
политех.capahyba oilкопалски балсам
castor oilрициново масло
политех.cedar oilкедрово масло
политех.centreless-grinding machineмашина за безцентрово шлифоване
политех.chamfer-grinding restшлифовъчен супорт за шлифоване на фаски
политех.churning of oilразпенване на масло
политех.circular grindingшлифоване на външни цилиндрични повърхнини
политех.circular-grinding machineкръглошлифовъчна машина
политех.clogged grinding wheelзамазан шлифовъчен кръг
политех.coal oilкаменовъглен катран
хим.coal oilкеросин, течен парафин
политех.coal-tar oilкаменовъглен катран
политех.coarse grindingгрубо шлифоване
cod liver oilрибено масло
политех.coleseed oilрапично масло
политех.colza oilрапично масло
политех.compound oilмасло с прибабки
политех.compounded oilмасло с прибабки
политех.condensed oilнефтен остатък, продухай с въздух
политех.condenser oilтрансформаторно масло
политех.cone grinding wheelконусен абразивен шлифовъчен кръг
политех.cone grinding wheelчашковиден шлифовъчен кръг
политех.coned grinding wheelчашковиден шлифовъчен кръг
политех.coned grinding wheelконусен абразивен шлифовъчен кръг
политех.consolidated oilвтвърдено масло
политех.cooling oilохлаждащо-мажеща течност за режещи инструменти
леяр.core grindingзачистване
кул.cottonseed oilпамуково масло
изк.covering with drying oilолифление
авто.crankcase oilавтомасло
политех.crankcase oilмоторно масло
политех.crankshaft-grinding machineшлифовъчна машина за колянови валове
политех.crude oilсуров нефт
политех.crude oilпетрол
политех.crude-oil engineдвигател, работещ с тежко течно гориво
политех.cut oilемулгирано масло
политех.cutter grindingзаточване на фрези
политех.cutter oilразтворител от дестилационен продукт
политех.cutter-grinding machineмашина за заточване на фрези
политех.cutting oilохлаждащо-мажеща течност за режещи инструменти
политех.cylinder grinding wheelшлифовъчен кръг-гривна
политех.cylinder oilцилиндрово масло
политех.cylinder-grinding machineмашина за шлифоване на цилиндри
политех.cylindrical grindingшлифоване на външни цилиндрични повърхнини
политех.cylindrical-grinding machineкръглошлифовъчна машина
политех.dead oilтежко масло
политех.denuded oilдесорбирано масло
политех.detergent oilдетергентно масло
политех.diamond grinding wheelдиамантен шлифовъчен кръг
политех.die-and-mould grinding machineмашина за шлифоване на щампи
авто.diesel oilдизелово гориво, нафта
политех.doped oilмасло с прибавки
политех.drill grinding gaugeшаблон за заточване на спирални свредла
политех.drill-grinding-and-pointing machineмашина за заточване на свредла
политех.dry grindingсухо шлифоване
политех.dry oilбързосъхнещо масло
политех.dry oilмаслен лак
изк.drying oilалифа
изк.drying oilолифа
мет.drying oilбезир
мет.drying oilленено масло, безир
политех.drying oilмаслен лак
политех.drying oilбързосъхнещо масло
нефт.earth oilземно масло
политех.electrion oilмазилно масло с голям вискозитет
политех.electrion oilмасло, получено чрез волтолизация
политех.electro-chemical grindingелектролитно шлифоване
политех.electrolytic grindingелектролитно шлифоване
политех.emery grinding wheelшлифовъчен кръг от естествен абразив
политех.engine oilмашинно масло
политех.engine oil tankмаслен резервоар на двигател
политех.enriched oilмасло, обогатено с бензинови пари
политех.essential oilетерично масло
политех.ester oilсинтетично естерно масло
воен.explosive oilнитроглицерин
политех.extended oilмасло, прибавяно като пълнител
политех.external-grinding machineкръглошлифовъчна машина за обработване на външни повърхнини
политех.extreme-pressure oilмасло за високо налягане
политех.face grindingчелно шлифоване
политех.face-grinding machineчелно-шлифовъчна машина
политех.face-grinding wheelшлифовъчен диск със странична работна повърхност
политех.fast-bodying oilбързо сгъстяваше се масло
политех.fat oilнаситено абсорбционно масло
политех.fatty oilмазнина от животински произход
политех.fennel oilфенолово масло
политех.fine grindingчисто шлифоване
политех.fine grindingфино смилане
политех.flat surface grindingплоско шлифоване
политех.flat-surface grinding machineплоскошлифовъчна машина
изк.flax-seed oil varnishалифа
изк.flax-seed oil varnishолифа
политех.fluid oilтечливо масло
политех.flushing oilмасло за промиване
политех.flux oilполугудрон
политех.flux oilомекотяващ гудрон
политех.foam oilкеросин, използуван в хартиеното производство
политех.forced-feed oil systemсистема за мазане под налягане
политех.form grindingфасонно шлифоване
политех.form-tooth grindingшлифоване на зъбни колела по метода на копирането
обог.frothing oilпенообразувател
политех.frothing oilпенообразувашо масло
fuel oilмазутен
политех.fuel oilтечно тежко гориво
политех.fuel oilмазут
тех.fuel oil pipelineмазутопровод
хим.fusel oilфузелово масло
тех.gas-fuel oilгазо-мазутен
политех.gear grindingшлифоване на зъбни колела
политех.gear-grinding machineзъбошлифовъчна машина
политех.gearing oilредукторно масло
политех.generation gear grindingшлифоване на зъбни колела по метода на обхождането
политех.generation grindingшлифоване на зъбни колела по метода на обхождането
политех.glazed grinding wheelзатъпен шлифовъчен кръг
политех.graphite oilграфитно масло
политех.graphited oilграфитно масло
политех.gravity oil systemгравитационна мазилна уредба
политех.grease oilгрес
политех.green oilсурово масло
grindingмъчителен (за болка)
grindingостър, скърцащ, стържещ
grindingжесток (за необходимост)
grindingизтощителсн, тсжък, досаден
grindingугнетителен
мет.grindingдробене, раздробяване, смилане
политех.grindingшмиргеловане, заточване, раздробяване, ситно трошене, смилане, стриване
политех.grindingшлифоване
политех.grinding allowanceприбавка за шлифоване
политех.grinding arborшлифовъчен дорник
политех.grinding attachmentприспособление за шлифоване
политех.grinding ballsсмилаща топка
политех.grinding carriageшлифовъчна глава
политех.grinding chamberдробилна камера
политех.grinding chargeмелещи тела в мелница
обог.grinding circuitсхема на смилане
политех.grinding compoundмажещо-охлаждаща течност
политех.grinding cylinderшлифовъчен барабан
тех.grinding dustшлайфпрах
политех.grinding dustшлифовъчен прах
политех.grinding elementсмилащ елемент
политех.grinding faceшлифована повърхнина
политех.grinding finishшлифована повърхност
политех.grinding finishстепен на гладкост след шлифоване
добави значение или превод тук