cutter oil

  • Обща политехника
  • разтворител от дестилационен продукт
199 допълнителни резултата:
политех.additive-type oilмасло с прибавки
политех.adulterated oilзамърсено масло
политех.ail-season oilвсесезонно автомобилно масло
тех.air-oilмасловъздушен
политех.allspice oilпиментово масло
политех.almond oilбадемово масло
политех.alpha oilалфа-масло
хим.amyl acetate, banana oilамилацетат
политех.angelica oilангеликово масло
политех.angle cutterъглова фреза
политех.angular cutterъглова фреза
политех.animal oilживотински мазнина
aniseed oilанасоново масло
политех.annealing oilмасло за закаляване
политех.antifreezing oilнезамръзващо масло
изк.application of drying oilолифление
политех.artificial mustard oilалилсинапено масло
политех.asphalt-free oilдеасфалтирано масло
политех.asphaltum oilгудрон
политех.backed-off cutterфреза със затиловани зъби
политех.ball cutterсферична фреза
политех.bank of oilнефтено находище
политех.bar cutterмашина за рязане на арматурно желязо
политех.bean oilсоево масло
политех.bearing oilмасло за лагери
политех.bender-and-cutterмашина за огъване и рязане
политех.benne oilсусамово масло
политех.bevel-gear cutterмашина за нарязване на конусни зъбни колела
политех.bitter-almond oilмасло от горчиви бадеми
политех.bitter-almond oil camphorбензоин
black oilмазутен
политех.black oilтъмно нефтено масло
политех.black oilмазут
политех.black-mineral oilмазут
политех.blasting oilнитроглицерин
политех.blended oilмасло с прибабки
политех.blue oilсиньо масло
политех.blue oilпарафинов дестилат
политех.bodied oilполимеризирано масло
изк.boiled drying oilалифа
изк.boiled drying oilолифа
политех.boiled oilварено масло
политех.boiled oilбезир
политех.boiler oilтечно гориво за котли
политех.boiler oilмазут
политех.boleg oilокислено минерално масло
политех.bolt cutterмашина за нарязване на болтове
хим.bone oilкостно масло
политех.boring cutterнож за разстъргване
политех.boring cutterцилиндричен дорников зенкер
геол.boring for oilсондиране на нефт
тех.brush cutterхрасторез
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
политех.bulk-oil breakerмногомаслен прекъсвач
политех.bulk-oil-volume breakerмногомаслен прекъсвач
политех.burning oilкеросин
политех.burning oilгаз
политех.cable oilсмазка за въжета
политех.cam cutterфреза за обработване на гърбици
политех.capahyba oilкопалски балсам
castor oilрициново масло
политех.cedar oilкедрово масло
обр. мет.chamfer cutterфаскорез
политех.churning of oilразпенване на масло
политех.circular cutterцилиндрична фреза
мин.coal cutterподкопна машина
политех.coal oilкаменовъглен катран
хим.coal oilкеросин, течен парафин
политех.coal-tar oilкаменовъглен катран
политех.coarse-pitch cutterфреза с голяма стъпка
политех.coarse-pitch cutterфреза с едри зъби
политех.coarse-teeth cutterфреза с едри зъби
политех.coarse-teeth cutterфреза с голяма стъпка
cod liver oilрибено масло
политех.cold cutterшлосерски секач
политех.coleseed oilрапично масло
политех.colza oilрапично масло
политех.compound oilмасло с прибабки
политех.compounded oilмасло с прибабки
политех.concave cutterвдлъбната фреза
политех.condensed oilнефтен остатък, продухай с въздух
политех.condenser oilтрансформаторно масло
политех.coned cutterконусна фреза
политех.consolidated oilвтвърдено масло
политех.convex cutterизпънала фреза
политех.cooling oilохлаждащо-мажеща течност за режещи инструменти
кул.cottonseed oilпамуково масло
политех.counterbore cutterтонусен зенкер
политех.countersink cutterзенкер
изк.covering with drying oilолифление
авто.crankcase oilавтомасло
политех.crankcase oilмоторно масло
мин.cross-cutterподкопна машина
политех.crude oilсуров нефт
политех.crude oilпетрол
политех.crude-oil engineдвигател, работещ с тежко течно гориво
политех.cut oilемулгирано масло
cutterкрояч, резач
мор.cutterкатер
тех.cutterсвредло с глава/коронка
тех.cutterрезак
тех.cutterрежещ инструмент, (нож на) фреза, дълбач, ножица, саморезачка, мин. подкопна машина
тех.cutterрежещ инструмент
мин.cutterподкопна машина
хран.cutterкутер
тех.cutter barборщанга
маш.cutter barфрезов дорник
маш.cutter blockфрезова глава
зав.cutter bodyръкохватка на горелка
обог.cutter carriageкаретка на отсекател
мин.cutter chainрежеща верига
маш.cutter drumножова гарнитура
политех.cutter drumбиещ барабан
политех.cutter gangкомплект от фрези, които обработват едновременно няколко повърхнини
политех.cutter grindingзаточване на фрези
политех.cutter headножова глава
политех.cutter holderножодържач
политех.cutter jibрежеща ръка
мин.cutter loaderминен комбайн
мин.cutter loader colterрезец
политех.cutter slideфрезов супорт
политех.cutter spindleфрезово вретено
мин.cutter sprocketнаправляващо зъбно колело на подкопна машина
политех.cutter-grinding machineмашина за заточване на фрези
политех.cutter-head dredgeеднокофова драга
политех.cutter-head grinderмашина за заточване на фрези и ножови глави
политех.cutter-loader cutterминен комбайн
политех.cutter-loader cutterподкопно-товаръчна машина
политех.cutter-relieving attachmentприспособление за затиловане
политех.cutting oilохлаждащо-мажеща течност за режещи инструменти
политех.cylinder oilцилиндрово масло
политех.cylindrical cutterцилиндрична фреза
политех.dead oilтежко масло
политех.denuded oilдесорбирано масло
политех.detergent oilдетергентно масло
политех.die-bolt cutterплашкова болтонарезна машина
политех.die-sinking cutterматрична фреза
авто.diesel oilдизелово гориво, нафта
политех.disk cutterдисков нож
политех.disk cutterдискова фреза
политех.doped oilмасло с прибавки
тех.double-angle cutterсиметричен двуъгълен диск
тех.double-angle cutterпалцова ъглова фреза
политех.double-angular cutterнесиметрична двуъглова дискова фреза
политех.double-angular cutterпалцова ъглова фреза
политех.double-bladed cutterдвустранен нож
политех.dovetail cutterфреза за обработване на канал
политех.dovetail milling cutterфреза за обработване на канал
политех.dry oilмаслен лак
политех.dry oilбързосъхнещо масло
изк.drying oilолифа
изк.drying oilалифа
мет.drying oilбезир
мет.drying oilленено масло, безир
политех.drying oilмаслен лак
политех.drying oilбързосъхнещо масло
нефт.earth oilземно масло
политех.electrion oilмасло, получено чрез волтолизация
политех.electrion oilмазилно масло с голям вискозитет
политех.emery cutterотрезен абразивен диск
политех.end milling cutterчелна фреза
политех.engine oilмашинно масло
политех.engine oil tankмаслен резервоар на двигател
политех.enriched oilмасло, обогатено с бензинови пари
с. с.ensilage cutterсилажорезачка
политех.epicycloidal cutterдискова фреза за нарязване на зъбни колела с епициклоидна форма
политех.essential oilетерично масло
политех.ester oilсинтетично естерно масло
воен.explosive oilнитроглицерин
политех.extended oilмасло, прибавяно като пълнител
политех.extreme-pressure oilмасло за високо налягане
политех.face cutterчелно-цилиндрична фреза
политех.face milling cutterчелна фреза с голям диаметър
политех.face-and-side cutterтристранна дискова фреза
политех.face-and-side milling cutterтристранна дискова фреза
политех.facing cutterчелна фреза с голям диаметър
политех.fased cutterпрофилна фреза
политех.fast-bodying oilбързо сгъстяваше се масло
политех.fat oilнаситено абсорбционно масло
политех.fatty oilмазнина от животински произход
политех.fennel oilфенолово масло
политех.file cutterмашина за насичаме на пили
политех.file cutterработник, които обслужва машина за насичане на пили
политех.fine-pitch cutterфреза със ситни зъби
политех.fine-pitch cutterфреза с малка стъпка
политех.finishing cutterфреза за окончателна обработка
изк.flax-seed oil varnishалифа
изк.flax-seed oil varnishолифа
политех.fluid oilтечливо масло
политех.flushing oilмасло за промиване
политех.fluting cutterфреза за нарязване на канали
политех.flux oilомекотяващ гудрон
политех.flux oilполугудрон
политех.flying cutterедноножова фрезова глава
политех.foam oilкеросин, използуван в хартиеното производство
пласт.foil cutterмашина за рязане на фолия
политех.forced-feed oil systemсистема за мазане под налягане
политех.form cutterпрофилен нож
политех.form cutterпрофилна фреза
добави значение или превод тук