bank of oil

  • Обща политехника
  • нефтено находище
199 допълнителни резултата:
политех.additive-type oilмасло с прибавки
политех.adulterated oilзамърсено масло
политех.ail-season oilвсесезонно автомобилно масло
тех.air-oilмасловъздушен
политех.allspice oilпиментово масло
политех.almond oilбадемово масло
политех.alpha oilалфа-масло
хим.amyl acetate, banana oilамилацетат
политех.angelica oilангеликово масло
кораб.angle of bankъгъл на крен
политех.animal oilживотински мазнина
aniseed oilанасоново масло
политех.annealing oilмасло за закаляване
политех.antifreezing oilнезамръзващо масло
изк.application of drying oilолифление
политех.artificial mustard oilалилсинапено масло
политех.asphalt-free oilдеасфалтирано масло
политех.asphaltum oilгудрон
bankразчитам на, осланям се
bankбряг (на река, канал, езеро), крайбрежие
bankвлагам/държа пари в банка
bankправя насип, ограждам с насип, укрепявам
bankбанка
bankплитчина
bankпревръщам в пари
bankнатрупвам се на куп
bankнасип, купчина, тераса, вал, рид, бърдо, издатина
bankнакланям (се), пътувам с наклон настрани (при завой), правя вираж
bankизкуствен наклон навътре (при завой на шосе)
bankбанков
bankрезерва
bankповърхност на рудна жила/въглищен пласт, редица съединени седалки, дълга пейка, банка
геод.bankнаклон
мин.bankнаходище
тлф.bankконтактно поле
политех.bankсерия
политех.bankсъединявам за съвместна работа
политех.bankред, група
политех.bankскат
политех.bankдренажен забой
политех.bankгрупирам
bankобразувам натрупана маса (за облаци, сняг, пясък и пр.)
bankкарти и пр. каса, банка
bankнатрупана/навеяна маса (от облаци, сняг, пясък и пр.)
bankкарти и пр. държа банката
фин.bank accountбанкова сметка
ав.bank angleъгъл на наклон
мин.bank blastingвзривяване на стъпало
политех.bank erosionерозия на бреговете
политех.bank gravelречен чакъл
политех.bank groyneнапречна буна
фин.bank guaranteeавал
мин.bank headгорна площадка на бремсберг
политех.bank indexпоказател на крен
мин.bank loadingтоварене при разположение на багера и вагоните на едно ниво
политех.bank locomotiveтласкащ локомотив
политех.bank measureизмерване на земни работи по кубатурата на насипа
политех.bank of condensersкондензаторна батерия
политех.bank of gearsблок от зъбни колела на обща ос
мин.bank of oreпластообразен руден валеж
политех.bank of ovenкоксова батерия
политех.bank of strockзапас от работна смес
политех.bank protectionукрепване на бряг
политех.bank sandречен пясък
политех.bank sillбрегова подложна греда
политех.bank slopeбрегови откос
фин.bank supervisionбанков надзор
политех.bank windingмногослойна шахматна намотка
мин.bank workстъпално изземване
bank-noteбанкнота
bank-protectionбрегозащитен
политех.bank-protection forestбрегозащитна гора
политех.bean oilсоево масло
политех.bearing oilмасло за лагери
мин.benching bankстъпало на кариера
политех.benne oilсусамово масло
мед.bio-bankбиобанка
политех.bitter-almond oilмасло от горчиви бадеми
политех.bitter-almond oil camphorбензоин
black oilмазутен
политех.black oilтъмно нефтено масло
политех.black oilмазут
политех.black-mineral oilмазут
политех.blasting oilнитроглицерин
политех.blended oilмасло с прибабки
политех.blue oilсиньо масло
политех.blue oilпарафинов дестилат
политех.bodied oilполимеризирано масло
изк.boiled drying oilалифа
изк.boiled drying oilолифа
политех.boiled oilбезир
политех.boiled oilварено масло
политех.boiler oilтечно гориво за котли
политех.boiler oilмазут
политех.boleg oilокислено минерално масло
хим.bone oilкостно масло
геол.boring for oilсондиране на нефт
Bulgarian National BankБългарска народна банка
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
политех.bulk-oil breakerмногомаслен прекъсвач
политех.bulk-oil-volume breakerмногомаслен прекъсвач
политех.burning oilкеросин
политех.burning oilгаз
политех.cable oilсмазка за въжета
политех.capahyba oilкопалски балсам
castor oilрициново масло
геол.caving bankподмиван бряг
политех.cedar oilкедрово масло
политех.churning of oilразпенване на масло
политех.cinder bankшлаково насипище
политех.cloud bankоблачна маса
политех.coal oilкаменовъглен катран
хим.coal oilкеросин, течен парафин
политех.coal-tar oilкаменовъглен катран
cod liver oilрибено масло
политех.coleseed oilрапично масло
политех.colza oilрапично масло
политех.compound oilмасло с прибабки
политех.compounded oilмасло с прибабки
политех.condensed oilнефтен остатък, продухай с въздух
политех.condenser oilтрансформаторно масло
политех.consolidated oilвтвърдено масло
политех.cooling oilохлаждащо-мажеща течност за режещи инструменти
кул.cottonseed oilпамуково масло
изк.covering with drying oilолифление
авто.crankcase oilавтомасло
политех.crankcase oilмоторно масло
политех.crude oilсуров нефт
политех.crude oilпетрол
политех.crude-oil engineдвигател, работещ с тежко течно гориво
политех.cut oilемулгирано масло
политех.cutter oilразтворител от дестилационен продукт
политех.cutting oilохлаждащо-мажеща течност за режещи инструменти
политех.cylinder oilцилиндрово масло
политех.data bankбанка от данни
политех.dead oilтежко масло
политех.denuded oilдесорбирано масло
политех.detergent oilдетергентно масло
авто.diesel oilдизелово гориво, нафта
политех.doped oilмасло с прибавки
политех.double-bank cageдвуетажна клетка
политех.double-bank superheaterдвустъпален паропрегревател
политех.dry oilмаслен лак
политех.dry oilбързосъхнещо масло
изк.drying oilалифа
изк.drying oilолифа
мет.drying oilбезир
мет.drying oilленено масло, безир
политех.drying oilмаслен лак
политех.drying oilбързосъхнещо масло
ел.duct bankкабелна канализация
политех.earth bankземен насип
нефт.earth oilземно масло
политех.electrion oilмасло, получено чрез волтолизация
политех.electrion oilмазилно масло с голям вискозитет
политех.engine oilмашинно масло
политех.engine oil tankмаслен резервоар на двигател
политех.enriched oilмасло, обогатено с бензинови пари
политех.essential oilетерично масло
политех.ester oilсинтетично естерно масло
European Bank for Reconstruction and DevelopmentЕвропейска банка за възстановяване и развитие
European Central BankЕвропейска централна банка
European Investment BankЕвропейска инвестиционна банка
ел.exciting bankустройство за възбуждане
воен.explosive oilнитроглицерин
политех.extended oilмасло, прибавяно като пълнител
политех.extreme-pressure oilмасло за високо налягане
политех.fast-bodying oilбързо сгъстяваше се масло
политех.fat oilнаситено абсорбционно масло
политех.fatty oilмазнина от животински произход
политех.fennel oilфенолово масло
мин.fire bankгорящ табан
политех.fire bankхалда
изк.flax-seed oil varnishолифа
изк.flax-seed oil varnishалифа
политех.fluid oilтечливо масло
политех.flushing oilмасло за промиване
политех.flux oilомекотяващ гудрон
политех.flux oilполугудрон
политех.foam oilкеросин, използуван в хартиеното производство
политех.forced-feed oil systemсистема за мазане под налягане
обог.frothing oilпенообразувател
политех.frothing oilпенообразувашо масло
fuel oilмазутен
политех.fuel oilтечно тежко гориво
политех.fuel oilмазут
тех.fuel oil pipelineмазутопровод
хим.fusel oilфузелово масло
тех.gas-fuel oilгазо-мазутен
политех.gearing oilредукторно масло
политех.gentle bankплавна крива
политех.graphite oilграфитно масло
политех.graphited oilграфитно масло
политех.gravity oil systemгравитационна мазилна уредба
политех.grease oilгрес
политех.green oilсурово масло
политех.grinding oilохлаждащо-мажеща течност
политех.gummy oilмасло с високо съдържание на смоли
политех.gun oilоръжейно масло
добави значение или превод тук