crane bridge

  • Подемно-транспортни съоръжения
  • кранов мост
199 допълнителни резултата:
сп.abdominal bridgeпланк
кораб.after bridgeкърмов мостик
политех.aluminium bridgeалуминиев мост
политех.anchored bridgeвисящ мост с акерирани носещи кабели
политех.anchored suspension bridgeвисящ мост със закотвени носещи кабели
изм.anderson bridgeмост за измерване на индуктивности
политех.angle craneтринога
политех.angle craneкран с ъглови подпори
ел.anode bridgeанодно съединявашо мостче
политех.aperture of bridgeсветъл отвор на мост
политех.approach of bridgeподстъп към мост
политех.arch bridgeсводов мост
политех.arched bridgeсводов мост
политех.arm craneконзолен кран
политех.arm of craneстрела на кран
политех.arm of craneобсег на кран
инф.audio bridgeаудиомост
политех.auxilary bridgeспомагателен мост
политех.balance craneкран с противотежест
политех.balanced bridgeуравновесен мост
политех.balanced cable craneкабелен кран с постоянно натоварени носещи въжета
политех.balancing bridge networkсамоуправляваща се мостова схема
политех.bar-iron craneкран за претоварване на прътова стомана
политех.bascule bridgeподвижен мост
авто.basket craneавтовишка
авто.basket craneвишка
политех.bateau bridgeпонтонен мост
тлф.batery-supply bridgeзахранващ мост
политех.beam bridgeгредов мост
изм.box bridgeмост с магазин от резистори
политех.bracket craneконзолен кран
политех.break-down craneавариен кран
bridgeчаст от рамката на очила, свързваща двете стъкла
bridgeслужа за мост, свързвам
bridgeбилярд дървена подпорка за щеки
bridgeпортален
bridgeзаобикалям
bridgeмост
ист.bridgeмагаренце (на цигулка и пр.)
анат.bridgeгорната костна част на носа
мор.bridgeкапитански мостик
жп.bridgeсемафорен мост
тех.bridgeбридж
ел.bridgeзамоствам
ел.bridgeмостче
ел.bridgeзамостявам
ел.bridgeшунтирам
мед.bridgeзъбен мост
bridgeпопълвам, запълвам, пол. ик. попълвам дефицит
bridgeпостроявам/прекарвам мост/път над (река долина и пр.) (и с over)
политех.bridge abutmentбрегови устой на мост
политех.bridge amplifierмостов измервател
ел.bridge armрамо на мост
политех.bridge beamмостова греда
политех.bridge bondхимична връзка
ел.bridge branchрамо на мост
политех.bridge circuitмостова схема
политех.bridge circuitдвупътна схема
ел.bridge connectionмостова схема
ел.bridge connexionмостова схема
политех.bridge craneмостов кран
политех.bridge deckмостова палуба
политех.bridge deckнастика на мост
политех.bridge duplex systemмостова дуплексна система
ел.bridge equilibriumравновесие на мост
политех.bridge excavatorмногокофен багер с насипен мост
политех.bridge feedbackмостова обратна връзка
политех.bridge floorнастилка на мост
политех.bridge foundationоснови на мост
политех.bridge four-terminal networkмостов четириполюсник
политех.bridge fuseтръбен ножов предпазител
ел.bridge hangerмостов проводников държач
политех.bridge invertorинвертор по мостова схема
ел.bridge jointмостова схема
политех.bridge jointсъединение по мостова схема
политех.bridge jointчелно съединение с планка
ел.bridge keyключ за мостова схема
ел.bridge measurementизмерване по мостова схема
ел.bridge methodмостов метод
политех.bridge networkмостова схема
политех.bridge openingотвор на мост
политех.bridge railрелса за кран
политех.bridge railкранов релса
политех.bridge railingперила на мост
политех.bridge reamerкотелен райбер
политех.bridge reamerрайбер за обработване на нитови отвори
политех.bridge rectifierмостов токоизправител
политех.bridge refugeниша в перилата на мост
ел.bridge rheostatмостов реостат
политех.bridge roadнастилка на мост
политех.bridge seam weldролково челно заваръчно съединение с планка
политех.bridge seatопорна част на връхната конструкция на мост
политех.bridge sleeperмостова траверса
политех.bridge spanотвор на мост
политех.bridge spot weldточково челно заваръчно съединение с планка
политех.bridge stoneплосък камък
ел.bridge testизпитване с помощта на мост от съпротивления
политех.bridge testекспериментално определяне на усилията в мостова конструкция
политех.bridge the cellсъедчняване през акумулатор
политех.bridge tileкеремида-капак
политех.bridge voltageнапрежение на мост
политех.bridge wallпраг на огнище
политех.bridge weldingчелно електросъпротивително заваряване с покриваща планка
воен.bridge-laying tankмостов танк
ел.bridge-type contactмостов контакт
политех.bridge-type gravimeterмостов гравиметър
политех.bridge-type structureмостова конструкция
политех.bucket craneкран с кофа
политех.building craneстроителен кран
изм.cable bridgeпреходен кабелен мост
политех.cable craneкабелен кран
кино.camera craneоператорски кран
политех.cantilever arch bridgeконзолен сводест мост
политех.cantilever bridgeконзолен мост
политех.cantilever craneконзолен кран
изм.capacity bridgeкапацитивен мост
политех.casting craneлеярски кран
политех.catenary bridgeвисящ мост
политех.caterpillar craneкран с гъсеничен ход
политех.chain bridgeверижен мост с вериги
политех.charging craneкран за пълнене
изм.christie bridgeмост с резистори с пряко отчитане
политех.column craneкулов кран
изм.component bridgeмост за измерване на капацитети
изм.conductivity bridgeмост за измерване на малки съпротивления
политех.container craneконтейнерен кран
политех.container travelling gantry craneконтейнерен кран
мин.conveyer bridgeтранспортно-насипообразувателен мост
craneсифонна тръба, сифон (за доставяне вода в локомотив)
craneкранов
craneпротягам/проточвам врат
тех.craneповдигам с кран
тех.craneтовароподемен кран
политех.craneсифон, сифонна тръба
зоол.craneжерав (Grus cinerea)
craneжелязна подпора за котли и пр. в огнище, пиростия
политех.crane attendantкрановик
политех.crane baseопора на кран
под.-тр.crane beamподкранова греда
политех.crane boomстрела на кран
политех.crane cableкраново въже
политех.crane carвагон с монтиран на него кран
политех.crane carriageкранова количка
политех.crane chainкранова верига
политех.crane crabкранова количка
политех.crane crabкранова лебедка
политех.crane driverкрановик
политех.crane electromagnetкранов електромагнит
политех.crane girderкранова греда
политех.crane girderподкранова греда
политех.crane helicopterвертолет летящ кран
политех.crane hookкука на кран
политех.crane loadнатоварване на кран
политех.crane magnetкранов електромагнит
политех.crane manмашинист на кран
политех.crane menмашинист на кран
политех.crane operatorкранист
политех.crane pillarвъртящ се стълб на кран
политех.crane pulleyмакара на кран
политех.crane radiusобсег на кран
политех.crane railрелса за кран
политех.crane railкранов релса
политех.crane ratingноминална товароподемност на кран
под.-тр.crane riggerсапанджия
стр.crane runwayподкранов път
стр.crane runway beamподкранова греда
стр.crane runway girderподкранов
политех.crane shipплаващ кран
политех.crane supportопора на кран
стр.crane trackподкранов път
стр.crane track beamподкранова греда
стр.crane track girderподкранов
политех.crane travelling gearходов механизъм на кран
политех.crane trolleyколичка на кран
политех.crane trolleyкранова количка
жп.crane truckкран
политех.crane truckколесен кран, автокран
политех.crane truckходова част на кран
под.-тр.crane-pulley blockкранова макара
политех.crawler craneкран с гъсеничен ход
политех.curb-ring craneвъртящ се кран
изм.deacade bridgeдекаден мост
политех.deck bridgeкран с движение на количката по горния пояс
политех.deck cantilever bridgeконзолен мост с горно пътно платно
политех.derrick craneдерик-кран
изм.dial bridgeмост с кръгов комутатор
изм.dial pattern bridgeмост, със въвеждаеми съпротивления чрез щепсели
изм.differential bridgeдиференциален мост
изм.distortion bridgeмост за измерване коефицента на изкривяване
политех.dock craneдоков кран
изм.double bridgeдвоен мост
политех.double draw-bridgeдвукрил подвижен мост
политех.double draw-bridgeдвукрилен шарнирен мост
политех.double-deck bridgeдвутактен мост
политех.double-level bridgeдвутактен мост
политех.draw bridgeподвижен мост
политех.emergency bridgeвременен мост
изм.equal-arm bridgeравнораменен мост
политех.errecting craneмонтажен кран
добави значение или превод тук