roof truss

  • Обща политехника
  • покривна ферма
184 допълнителни резултата:
политех.a trussпокривна ферма с обтегач
политех.arch trussдъговидна ферма
политех.arch-shaped roofдъгообразен свод
политех.arched roofсводест покрив
мин.articulated roof beamшарнирна капа
политех.asphaltic cardboard roofпокривно покритие от напоен с битум картен
мин.atriculated-roof barшарнирна капа
политех.barrel roofцилиндричен покрив
политех.barrel-roof ribребро на цилиндричен покрив
политех.belgian trussпокривна триъгълна ферма тип 'полонсо'
политех.bow-string trussдъговидна ферма с обтегач
политех.broach roofшатровиден покрив
политех.built-up roofсложен покрив
политех.cantilever trussкомбинирана ферма
политех.cardboard roofпокрив с мушамена покривка
политех.channel roof slabвълниста плоча за покривно покритие
политех.collar roofвисяща покривна ферма
политех.composite roofкомбиниран покрив
политех.conical roofконичен покрив
политех.crescent trussсърповидна ферма
политех.curb roofмансарден покрив
политех.curved roofдъгообразен свод
политех.dead-level roofсъвършено плосък покрив
политех.deck roofплосък покрив
политех.deck roofплосък свод
политех.deck trussмостова ферма с път отгоре
политех.dome-shaped roofкуполен покрив
политех.double-pitched roofдвускатен покрив
политех.english trussпокривна триъгълна ферма
мин.false roofлъжливо горнище
политех.fantail roofстъпаловиден покрив
политех.fence roofнавес
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
политех.flat roofплосък покрив
политех.flat roofплосък свод
политех.folding roofсгъващ се покрив
политех.frame of roofпокривна мертечна система
политех.french roofмансарден покрив
политех.furnace roofтаван на огнище
политех.furnace roofсвод на пещ
политех.gable-roofдвускатен покрив
политех.gable-roofфронтонен покрив
политех.gambrel roofмансарден покрив
политех.gas-bag roofполусферичен покрив на нефтов резервоар
политех.gentle-grade roofпокрив с много малък наклон
политех.girder trussферма-греда, подкосна ферма
политех.girder trussгредова ферма
политех.glazed roofстъклен покрив
политех.gothic roofготически покрив
политех.half-pitch roofдвускатен покрив с наклон на скатовете 1:1
политех.helm roofшатровиден четирискатен покрив
политех.high-pitched roofстръмен покрив
мин.high-roofвисок
политех.hip roofчетирискатен покрив
политех.hip roofвълнообразен покрив
мин.immediate roofнепосредствено горнище
политех.inside roof liningвътрешна облицовка на покрива на каросерия
мин.jacking of roofзакрепване на горнище
политех.k trussполуподкосна ферма
политех.king-post trussвисяща покривна ферма с един стълб
политех.knee roofмансарден покрив
политех.lamella roofдървен решетъчен свод
политех.lathing of roofобшивка на покрив
политех.lattice roofпокрив от решетъчни ферми
политех.lattice trussмногодиагонална ферма
политех.lattice trussмногорешетъчна ферма
политех.lean-to roofедноскатен покрив
мин.linked roof barметална съставна капа
политех.long-span roofпокрив с голям отвор между опорите
политех.low-pitched roofпокрив с полегати скатове
политех.low-rise roofпокрив с полегати скатове
политех.mansard roofмансарден покрив
политех.monitor roofпокрив с оберлихт
политех.multiple trussмостова ферма с многоподпорна решетка
политех.north-light roofшедов покрив
политех.pantiled roofпокрив с холандски керемиди
политех.paper roofпокрив с мушамена покривка
политех.pent roofедноскатен покрив
политех.pie-crust roofсвод със защитна мазилка
политех.pin-connected trussферма с волтови съединения
политех.pin-jointed trussферма с волтови съединения
политех.pitched roofстръмен покрив
политех.plane trussравнинна ферма
политех.polygonal trussполигонна ферма
мин.primary roof controlпървично закрепване на горнище
политех.primary trussглавна ферма
политех.projecting roofстряха
политех.purlin roofрешетъчна покривна конструкция
политех.pyramidal roofшатровиден покрив
политех.quadrangular trussромбовидна ферма
политех.queen-post trussвисяща покривна ферма с два стълба
политех.railway roofнавес над перон
политех.ribbed roofпокрив с ребра
политех.ridge roofфронтонен покрив
политех.ridged roofфронтонен покрив
политех.rise of roofстрела на арка
политех.riveted trussферма с нитовани връзки
roofпокрив
roofтаван (на минна галерия)
roofподелен
roofнадпокривен
геол.roofгорнище
геол.roofскали в горнище
политех.roofслагам покрив
политех.roof antennaпокривна антена
политех.roof battenтънко бичени материали за обков на покрив
мин.roof beamкапа
политех.roof boardingпокривен кофраж
мин.roof boltщанга
политех.roof boltанкерен болт
мин.roof bolterуниверсална машина за пробиване на дупки и монтиране на анкерни болтове
мин.roof boltingзакрепване на горнище с анкерен крепеж
мин.roof collapsобрушаване на горнище
мин.roof controlуправление на горнище
мин.roof convergenceслягане на горнище
политех.roof coveringпокривно покритие
политех.roof craneкран, закрепен към мостова конструкция
политех.roof craneмостов кран
мин.roof deflectionпровисване на горнище
политех.roof deflectionпровисване на покрив
политех.roof drainпокривна водосточна тръба
мин.roof flexibilityподатливост на горнище
политех.roof gateкапаковиден затвор
политех.roof hipчетирискатен покрив с било
политех.roof insulatorпокривен изолатор
анат.roof of skullкалвария
политех.roof planплан на покрив
мин.roof saggingпровисване на горнище
политех.roof sheathingобшивка на покрив
политех.roof slabпокривна плоча
политех.roof slopeскат на покрив
мин.roof stoneнепосредствено горнище
мин.roof supportзакрепване на горнище
политех.roof ventilationвентилационни отвори на покрив
политех.roof woodworkдървена ребрена покривна конструкция
политех.roof-bolting stoperмашина за пробиване на дупки за анкерен крепеж
политех.saddle roofфронтонен покрив
политех.saw-tooth roofтрионообразен покрив
политех.secondary trussспомагателна ферма
политех.segmental trussсегментна решетъчна ферма
политех.shed roofшедов покрив
политех.shed roofшедов покриб
политех.shell roofпокрив черупка
политех.simple roofедноскатен покрив
политех.simple trussгредова ферма
политех.simple trussферма-греда
политех.single-pitched roofедноскатен покрив
политех.slanting roofнаклонен покрив
политех.slated roofпокрив, покрит с плочи
авто.sliding roofшибидах
политех.sliding roofподвижен покрив
мин.sliding-wedge roof boltанкерен болт с плъзгащ се клин на закотвящото устройство
политех.slope of roofскат на покрив
политех.space trussпространствена ферма
политех.span roofдвускатен покрив
политех.sprung roofразпъващо-арков свод
политех.statically-determinate trussстатически определима ферма
политех.statically-indeterminate trussстатически неопределима ферма
политех.steel trussстоманена ферма
политех.steep roofпокрив със стръмни скатове
политех.stepped roofстъпаловиден покрив
политех.suspended roofвисящ свод
политех.suspended trussвисяща ферма
политех.thatched roofсламен покрив
политех.thin-shell barrel roofцилиндричен покрив-черупка
политех.timber-and-tile roofпокрив с керемиди
политех.trapezoidal trussтрапецовидна ферма
политех.triangular trussтриъгълна ферма
trussгрозд, съцветие
trussвързоп, връзка (сено, слама)
trussпривързвам крилете на птица към тялото (при варене, печене) /ръцете на човек към тялото
кораб.trussстоманена гафелна скоба
политех.trussподпорна конструкция
политех.trussферма
политех.trussподдържам, укрепвам, свързвам
мед.trussбандаж при херния
trussсвързвам, стягам, прибирам (корабно платно и пр.)
стр.trussздрава подпорна конструкция
стр.trussскоба за захващане
стр.trussподпирам, поддържам, укрепявам
политех.unsound roofпокрив с нетрайно покритие
политех.welded trussзаварена ферма
стр.wind trussпротивоветрова ферма
политех.zebra roofкомбиниран зебров покрив
добави значение или превод тук