arch-shaped roof

  • Обща политехника
  • дъгообразен свод
199 допълнителни резултата:
политех.acute archстреловидна дъга
мед.aortic archаортна дъга
политех.apex of archбило на дъга
apple-shapedябълковиден
геол.archантиклинала
мин.archзакрепвам с арков крепеж
политех.archцелик
мед.archфорникс, свод
стр.archсводов
мин.arch abutmentфундамент на арков крепеж
политех.arch anticlineденудирана антиклинала
мин.arch blockсвод на крепеж от блокове
мин.arch bondзакрепване свода на изработка с бетонни блокчета
политех.arch brickклиновидна тухла
политех.arch bridgeсводов мост
политех.arch centreаркообразен кофраж
стр.arch centreшаблон на арка
геол.arch coreядро на антиклинален свод
мин.arch coverарковиден свод
политех.arch coveringсводово покритие
политех.arch culvertгалерия със сводест профил
политех.arch dookсводеста врата
политех.arch falseworkсводово скеле
политех.arch keyключов камък на свод
политех.arch keystoneключов камък на арка
политех.arch liningсводов крепеж
политех.arch of a vaultкривина на свод
политех.arch ribнервюра
политех.arch ribкриволинейна греда
политех.arch ringзидария, образуваща арка
политех.arch ringчело на арка
политех.arch riseстрела на арка
политех.arch stressдъгово напрежение
политех.arch timberingполигонно дървено крепене
политех.arch timberingполигонна дървена крепежна рамка
политех.arch trussдъговидна ферма
политех.arch viaductсводов виадукт
политех.arch wallстена с укрепващи дъги
арх.arch-and-pier systemсистема от арки, опиращи се на пилони
мин.arch-girder stabilizerразпънка между дъгови опори
политех.arch-hyperbolic functionобратна хиперболична функция
тех.arch-typeдвустойков
политех.arched roofсводест покрив
политех.arrow-shaped knobкопче-стрелка
мин.articulated roof beamшарнирна капа
политех.askew archпълзяща дъга
политех.asphaltic cardboard roofпокривно покритие от напоен с битум картен
мин.atriculated-roof barшарнирна капа
awl-shapedшиловиден
политех.axed archдъга от грубодялани тухли
политех.back of archвъншна повърхност на арка
политех.barrel roofцилиндричен покрив
политех.barrel-roof ribребро на цилиндричен покрив
политех.barrel-shapedбъчвообразен
политех.barrel-shaped-head rivetнит с лещовидна глава
политех.basket-handle archтриставна дъга
политех.bell-shapedкамбанообразен
политех.bell-shapedфуниеобразен
политех.bell-shaped curveкамбановидна крива
политех.bell-shaped insulatorкамбанен изолатор
политех.bell-shaped valveчашкообразен вентил
бот.berry-shapedягодообразен
политех.blank archглух свод
политех.blank archглуха дъга
политех.blind archглуха дъга
политех.blind archглух свод
bottle-shapedбутилкообразен
bow-shapedпанделковиден
box-shapedкутиеобразен
политех.box-shaped partкутиеобразен детайл
политех.brick archтухлен сводов крепеж
политех.brick archтухлен свод
политех.brick arch floorтухлена сводова подова конструкция
политех.broach roofшатровиден покрив
политех.built-up roofсложен покрив
политех.camber archтриставна дъга
политех.camber of archстрела на свод
политех.cantilever arch bridgeконзолен сводест мост
тех.cap-shapedкалпаковиден
политех.cardboard roofпокрив с мушамена покривка
политех.catenary archвисяща арка
политех.channel roof slabвълниста плоча за покривно покритие
мин.chisel-shaped bitдлетовидна бургия
политех.collar roofвисяща покривна ферма
политех.composite roofкомбиниран покрив
политех.concrete archбетонен свод
политех.cone-shapedконусообразен
политех.conical roofконичен покрив
политех.constant-angle arch damдъгова язовирна стена с постоянен централен ъгъл
политех.corbel archдъга построена чрез последователно издаване на тухлените редове
анат.costal archребрена дъга
политех.cross-shapedкръстообразен
cube-shapedкубовиден
политех.cup-shapedчашковиден
нум.cup-shapedскифатен
политех.cupola-arch damкуполно-дъгова язовирна стена
политех.curb roofмансарден покрив
политех.curved roofдъгообразен свод
политех.dead-level roofсъвършено плосък покрив
политех.deck roofплосък покрив
политех.deck roofплосък свод
политех.depressed archполегата дъга
политех.depressed archполегат свод
политех.diamond-shapedромбичен
политех.discharging archразтоварващ свод
политех.discharging archразтоварваща дъга
политех.disk-shaped disketteдисковиден
политех.dome-shapedизпъкнал
политех.dome-shapedкуполовиден
политех.dome-shaped roofкуполен покрив
политех.dome-type arch damкуполна язовирна стена
политех.double-curvature arch damкуполна язовирна стена
политех.double-pitched roofдвускатен покрив
политех.drop-shapedкапковиден
политех.dutch archхоландски свод
политех.e-shaped electromagnetелектромагнит с е-образна сърцевина
политех.egg-shapedяйцевиден
политех.egg-shaped sewerканализационен колектор с яйцевиден профил
политех.elliptic archелиптичиа дъга
политех.elliptic archелиптичен свод
политех.fairway archсветъл отвор на сводов мост
мед.fallen archплоскостъпие
мин.false roofлъжливо горнище
политех.fan-shapedветрилообразен
политех.fan-shaped antennaветрилообразна антена
политех.fantail roofстъпаловиден покрив
политех.fence roofнавес
политех.fixed archбезставна дъга
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
политех.flat archплосък свод
политех.flat roofплосък покрив
политех.flat roofплосък свод
политех.folding roofсгъващ се покрив
политех.four-centre archчетириставна дъга
политех.frame of roofпокривна мертечна система
политех.free-arch bridgeвисящ мост
политех.french roofмансарден покрив
funnel-shapedфуниевиден
политех.funnel-shapedфуниеобразен
политех.funnel-shaped antennaрупорна антена
политех.furnace archсвод на пещ
политех.furnace roofсвод на пещ
политех.furnace roofтаван на огнище
политех.gable-roofдвускатен покрив
политех.gable-roofфронтонен покрив
политех.gambrel roofмансарден покрив
политех.gas-bag roofполусферичен покрив на нефтов резервоар
политех.gauge archсвод от профилни тухли
политех.gear-shaped cutterдълбач
политех.gentle-grade roofпокрив с много малък наклон
политех.glazed roofстъклен покрив
политех.gothic archготически свод
политех.gothic roofготически покрив
политех.grappling of archсъдениняване на дъга
политех.half-pitch roofдвускатен покрив с наклон на скатовете 1:1
политех.heart-shaped directional diagramкардиоидна диаграма на насочено действие
политех.helm roofшатровиден четирискатен покрив
политех.high-crowner archстреловиден извисяващ се свод
политех.high-pitched roofстръмен покрив
мин.high-roofвисок
политех.hinged archставен свод
политех.hip roofчетирискатен покрив
политех.hip roofвълнообразен покрив
hook-shapedкукообразен
политех.hopper-shapedфуниеобразен
horn-shapedроговиден
политех.horseshoe archподковообразен свод
политех.horseshoe-shaped sewerканализационен колектор с подковообразен профил
мин.immediate roofнепосредствено горнище
политех.in-trellis-work archрешетъчен свод
политех.inside roof liningвътрешна облицовка на покрива на каросерия
политех.inverted archразтоварваща дъга
политех.inverted archобърната арка
политех.jack archнадсводна дъга
мин.jacking of roofзакрепване на горнище
политех.knee roofмансарден покрив
политех.L-shaped ironнеравностранна ъглова стомана
политех.lamella roofдървен решетъчен свод
политех.lancet archстреловиден извисяващ се свод
политех.lathing of roofобшивка на покрив
политех.lattice roofпокрив от решетъчни ферми
политех.lean-to roofедноскатен покрив
lens-shapedлещоподобен
мин.linked roof barметална съставна капа
политех.long-span roofпокрив с голям отвор между опорите
политех.low-pitched roofпокрив с полегати скатове
политех.low-rise roofпокрив с полегати скатове
политех.mansard roofмансарден покрив
политех.masonry arch damзидана дъгова язовирна стена
политех.monitor roofпокрив с оберлихт
политех.moorish archмавританска дъга
mouth-shapedустообразен
политех.multiple-arch bridgeмногоподпорен дъгов мост
политех.multiple-arch damмногодъгова язовирна стена
хидр.nappe-shaped-spillway crestгребен на преливник с вакуумен профил
мин.natural archсвод на естественото равновесие
политех.needle-shapedиглен
политех.net-shapedмрежест
мин.nonyielding archнеподатлива арка
добави значение или превод тук