roof insulator

  • Обща политехника
  • покривен изолатор
178 допълнителни резултата:
политех.antenna insulatorантенен изолатор
политех.arch-shaped roofдъгообразен свод
политех.arched roofсводест покрив
мин.articulated roof beamшарнирна капа
политех.asphaltic cardboard roofпокривно покритие от напоен с битум картен
мин.atriculated-roof barшарнирна капа
политех.barrel roofцилиндричен покрив
политех.barrel-roof ribребро на цилиндричен покрив
политех.bell-shaped insulatorкамбанен изолатор
политех.broach roofшатровиден покрив
политех.built-up roofсложен покрив
политех.cardboard roofпокрив с мушамена покривка
политех.ceramic insulatorкерамичен изолатор
политех.chain insulatorверижен изолатор
политех.channel roof slabвълниста плоча за покривно покритие
политех.collar roofвисяща покривна ферма
политех.composite roofкомбиниран покрив
политех.conical roofконичен покрив
политех.curb roofмансарден покрив
политех.curved roofдъгообразен свод
политех.dead-level roofсъвършено плосък покрив
политех.deck roofплосък покрив
политех.deck roofплосък свод
политех.dome-shaped roofкуполен покрив
политех.double-pitched roofдвускатен покрив
политех.egg insulatorяйцевиден изолатор
мин.false roofлъжливо горнище
политех.fantail roofстъпаловиден покрив
политех.fence roofнавес
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
политех.flat roofплосък покрив
политех.flat roofплосък свод
политех.floor insulatorпроходен изолатор през под
политех.folding roofсгъващ се покрив
политех.frame of roofпокривна мертечна система
политех.french roofмансарден покрив
политех.furnace roofсвод на пещ
политех.furnace roofтаван на огнище
политех.gable-roofдвускатен покрив
политех.gable-roofфронтонен покрив
политех.gambrel roofмансарден покрив
политех.gas-bag roofполусферичен покрив на нефтов резервоар
политех.gentle-grade roofпокрив с много малък наклон
политех.glazed roofстъклен покрив
политех.gothic roofготически покрив
политех.half-pitch roofдвускатен покрив с наклон на скатовете 1:1
политех.helm roofшатровиден четирискатен покрив
политех.high-pitched roofстръмен покрив
мин.high-roofвисок
политех.hip roofчетирискатен покрив
политех.hip roofвълнообразен покрив
мин.immediate roofнепосредствено горнище
политех.inside roof liningвътрешна облицовка на покрива на каросерия
insulatorизолационен материал
елн.insulatorизолатор
политех.insulator arcing hornзащитен дъгоотводящ рог на изолатор
политех.insulator capшапка на изолатор
политех.insulator capметална глава на изолатор
политех.insulator cupпола на изолатор
политех.insulator pinизолаторен шип
ел.insulator shellпола на изолатор
ел.insulator skirtпола на изолатор
мин.jacking of roofзакрепване на горнище
политех.knee roofмансарден покрив
политех.lamella roofдървен решетъчен свод
политех.lathing of roofобшивка на покрив
политех.lattice roofпокрив от решетъчни ферми
политех.lead-in insulatorпроходен изолатор
политех.lead-in insulatorвходен изолатор
политех.lean-to roofедноскатен покрив
политех.line insulatorлинеен изолатор
политех.link insulatorверижен изолатор
мин.linked roof barметална съставна капа
политех.long-span roofпокрив с голям отвор между опорите
политех.low-pitched roofпокрив с полегати скатове
политех.low-rise roofпокрив с полегати скатове
политех.mansard roofмансарден покрив
политех.monitor roofпокрив с оберлихт
политех.moulded insulatorпресован изолатор
политех.north-light roofшедов покрив
политех.oil insulatorмаслонапълнен изолатор
политех.pantiled roofпокрив с холандски керемиди
политех.paper roofпокрив с мушамена покривка
политех.partition insulatorпроходен изолатор
политех.pent roofедноскатен покрив
политех.petticoat insulatorкамбанен изолатор
политех.pie-crust roofсвод със защитна мазилка
политех.pin insulatorподпорен изолатор
политех.pitched roofстръмен покрив
политех.post insulatorподпорен изолатор
мин.primary roof controlпървично закрепване на горнище
политех.projecting roofстряха
политех.purlin roofрешетъчна покривна конструкция
политех.pyramidal roofшатровиден покрив
политех.quartz insulatorкварцов изолатор
политех.railway roofнавес над перон
ел.ribbed insulatorоребрен изолатор, изолатор със стрехи
политех.ribbed roofпокрив с ребра
политех.ridge roofфронтонен покрив
политех.ridged roofфронтонен покрив
политех.rise of roofстрела на арка
roofнадпокривен
roofпокрив
roofтаван (на минна галерия)
roofподелен
геол.roofскали в горнище
геол.roofгорнище
политех.roofслагам покрив
политех.roof antennaпокривна антена
политех.roof battenтънко бичени материали за обков на покрив
мин.roof beamкапа
политех.roof boardingпокривен кофраж
мин.roof boltщанга
политех.roof boltанкерен болт
мин.roof bolterуниверсална машина за пробиване на дупки и монтиране на анкерни болтове
мин.roof boltingзакрепване на горнище с анкерен крепеж
мин.roof collapsобрушаване на горнище
мин.roof controlуправление на горнище
мин.roof convergenceслягане на горнище
политех.roof coveringпокривно покритие
политех.roof craneкран, закрепен към мостова конструкция
политех.roof craneмостов кран
мин.roof deflectionпровисване на горнище
политех.roof deflectionпровисване на покрив
политех.roof drainпокривна водосточна тръба
мин.roof flexibilityподатливост на горнище
политех.roof gateкапаковиден затвор
политех.roof hipчетирискатен покрив с било
анат.roof of skullкалвария
политех.roof planплан на покрив
мин.roof saggingпровисване на горнище
политех.roof sheathingобшивка на покрив
политех.roof slabпокривна плоча
политех.roof slopeскат на покрив
мин.roof stoneнепосредствено горнище
мин.roof supportзакрепване на горнище
политех.roof trussпокривна ферма
политех.roof ventilationвентилационни отвори на покрив
политех.roof woodworkдървена ребрена покривна конструкция
политех.roof-bolting stoperмашина за пробиване на дупки за анкерен крепеж
политех.saddle roofфронтонен покрив
политех.saw-tooth roofтрионообразен покрив
политех.section insulatorсекционен разделителен изолатор
политех.shed roofшедов покрив
политех.shed roofшедов покриб
политех.shell roofпокрив черупка
политех.shock insulatorбуфер
политех.shock insulatorамортизатор
политех.simple roofедноскатен покрив
политех.single-pitched roofедноскатен покрив
политех.slanting roofнаклонен покрив
политех.slated roofпокрив, покрит с плочи
авто.sliding roofшибидах
политех.sliding roofподвижен покрив
мин.sliding-wedge roof boltанкерен болт с плъзгащ се клин на закотвящото устройство
политех.slope of roofскат на покрив
политех.solid insulatorплътен изолатор
политех.span roofдвускатен покрив
политех.sprung roofразпъващо-арков свод
политех.stand-off insulatorдистанционен изолатор
ел.stay insulatorкотвен изолатор
политех.steep roofпокрив със стръмни скатове
политех.stepped roofстъпаловиден покрив
политех.strain insulatorобтягащ изолатор
политех.support insulatorподпорен изолатор
политех.suspended roofвисящ свод
политех.suspension insulatorвисящ изолатор
политех.tensioning insulatorобтягащ изолатор
политех.terminal insulatorкраен изолатор
политех.terminal insulatorвходен изолатор
политех.thatched roofсламен покрив
политех.thin-shell barrel roofцилиндричен покрив-черупка
политех.through insulatorпроходен изолатор
политех.timber-and-tile roofпокрив с керемиди
политех.unit insulatorединичен изолатор
политех.unsound roofпокрив с нетрайно покритие
политех.wall-entrance insulatorпроходен изолатор за през стена
политех.zebra roofкомбиниран зебров покрив
добави значение или превод тук