sliding roof

  • Автомобилна и тракторна техника
  • шибидах
  • Обща политехника
  • подвижен покрив
198 допълнителни резултата:
политех.arch-shaped roofдъгообразен свод
политех.arched roofсводест покрив
мин.articulated roof beamшарнирна капа
политех.asphaltic cardboard roofпокривно покритие от напоен с битум картен
мин.atriculated-roof barшарнирна капа
политех.barrel roofцилиндричен покрив
политех.barrel-roof ribребро на цилиндричен покрив
политех.broach roofшатровиден покрив
политех.built-up roofсложен покрив
политех.cardboard roofпокрив с мушамена покривка
политех.channel roof slabвълниста плоча за покривно покритие
политех.close-sliding fitсвободноплъзгаща сглобка с малка хлабина
политех.collar roofвисяща покривна ферма
политех.composite roofкомбиниран покрив
политех.conical roofконичен покрив
политех.cross-sliding headпредно седло, което може да се измества в напречно направление
политех.curb roofмансарден покрив
политех.curved roofдъгообразен свод
политех.dead-level roofсъвършено плосък покрив
политех.deck roofплосък покрив
политех.deck roofплосък свод
политех.dome-shaped roofкуполен покрив
политех.double-pitched roofдвускатен покрив
мин.false roofлъжливо горнище
политех.fantail roofстъпаловиден покрив
политех.fence roofнавес
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
политех.flat roofплосък свод
политех.flat roofплосък покрив
политех.folding roofсгъващ се покрив
политех.frame of roofпокривна мертечна система
политех.french roofмансарден покрив
политех.frequency slidingизместване на честотата
политех.friction of slidingтриене при плъзгане
политех.furnace roofтаван на огнище
политех.furnace roofсвод на пещ
политех.gable-roofфронтонен покрив
политех.gable-roofдвускатен покрив
политех.gambrel roofмансарден покрив
политех.gas-bag roofполусферичен покрив на нефтов резервоар
политех.gentle-grade roofпокрив с много малък наклон
политех.glazed roofстъклен покрив
политех.gothic roofготически покрив
политех.half-pitch roofдвускатен покрив с наклон на скатовете 1:1
политех.helm roofшатровиден четирискатен покрив
политех.high-pitched roofстръмен покрив
мин.high-roofвисок
политех.hip roofвълнообразен покрив
политех.hip roofчетирискатен покрив
мин.immediate roofнепосредствено горнище
политех.inside roof liningвътрешна облицовка на покрива на каросерия
мин.jacking of roofзакрепване на горнище
политех.knee roofмансарден покрив
политех.lamella roofдървен решетъчен свод
политех.lathing of roofобшивка на покрив
политех.lattice roofпокрив от решетъчни ферми
политех.lean-to roofедноскатен покрив
мин.linked roof barметална съставна капа
политех.long-span roofпокрив с голям отвор между опорите
политех.low-pitched roofпокрив с полегати скатове
политех.low-rise roofпокрив с полегати скатове
политех.mansard roofмансарден покрив
политех.monitor roofпокрив с оберлихт
политех.north-light roofшедов покрив
политех.pantiled roofпокрив с холандски керемиди
политех.paper roofпокрив с мушамена покривка
политех.pent roofедноскатен покрив
политех.pie-crust roofсвод със защитна мазилка
политех.pitched roofстръмен покрив
мин.primary roof controlпървично закрепване на горнище
политех.projecting roofстряха
политех.purlin roofрешетъчна покривна конструкция
политех.pyramidal roofшатровиден покрив
политех.railway roofнавес над перон
политех.ribbed roofпокрив с ребра
политех.ridge roofфронтонен покрив
политех.ridged roofфронтонен покрив
политех.rise of roofстрела на арка
roofподелен
roofнадпокривен
roofпокрив
roofтаван (на минна галерия)
геол.roofскали в горнище
геол.roofгорнище
политех.roofслагам покрив
политех.roof antennaпокривна антена
политех.roof battenтънко бичени материали за обков на покрив
мин.roof beamкапа
политех.roof boardingпокривен кофраж
мин.roof boltщанга
политех.roof boltанкерен болт
мин.roof bolterуниверсална машина за пробиване на дупки и монтиране на анкерни болтове
мин.roof boltingзакрепване на горнище с анкерен крепеж
мин.roof collapsобрушаване на горнище
мин.roof controlуправление на горнище
мин.roof convergenceслягане на горнище
политех.roof coveringпокривно покритие
политех.roof craneмостов кран
политех.roof craneкран, закрепен към мостова конструкция
мин.roof deflectionпровисване на горнище
политех.roof deflectionпровисване на покрив
политех.roof drainпокривна водосточна тръба
мин.roof flexibilityподатливост на горнище
политех.roof gateкапаковиден затвор
политех.roof hipчетирискатен покрив с било
политех.roof insulatorпокривен изолатор
анат.roof of skullкалвария
политех.roof planплан на покрив
мин.roof saggingпровисване на горнище
политех.roof sheathingобшивка на покрив
политех.roof slabпокривна плоча
политех.roof slopeскат на покрив
мин.roof stoneнепосредствено горнище
мин.roof supportзакрепване на горнище
политех.roof trussпокривна ферма
политех.roof ventilationвентилационни отвори на покрив
политех.roof woodworkдървена ребрена покривна конструкция
политех.roof-bolting stoperмашина за пробиване на дупки за анкерен крепеж
политех.saddle roofфронтонен покрив
политех.saw-tooth roofтрионообразен покрив
политех.shed roofшедов покриб
политех.shed roofшедов покрив
политех.shell roofпокрив черупка
политех.simple roofедноскатен покрив
политех.single-pitched roofедноскатен покрив
политех.slanting roofнаклонен покрив
политех.slated roofпокрив, покрит с плочи
slidingхлъзгателен
политех.slidingподвижен
политех.slidingплъзгане
политех.slidingсвличане, смъкване
политех.slidingплъзгащ
политех.sliding barшина на плъзгащ контакт
политех.sliding barнаправляващ прът
политех.sliding baseнаправляващи релси
политех.sliding bearingплъзгаща опора
политех.sliding bearingплъзгащ лагер
политех.sliding bladeполирг
политех.sliding bladeкегелна планка
политех.sliding blockкулисен камък
политех.sliding blockплъзгач, кръстоглав
политех.sliding callipersобикновен шублер
политех.sliding capacitorкондензатор с приближаващи се пластини
ел.sliding contactплъзгащ се контакт
политех.sliding contactплъзгач, триещ се контакт
политех.sliding couplingподвижен зъбен съединител
политех.sliding damperшибър
политех.sliding dookплъзгаща се врата
политех.sliding electrodeподвижен електрод
политех.sliding expansion jointсалников тръбен компесатор
политех.sliding feedнадлъжно подаване
политех.sliding fitсглобка за движение
политех.sliding fitсвободноплъзгаща сглобка
политех.sliding fractureразрушаване при хлъзгане
политех.sliding frictionтриене при плъзгане
политех.sliding gearпридвижно зъбно колело
политех.sliding gearboxпредавателна кутия с придвижни зъбни колела
политех.sliding grateмеханична скара
политех.sliding headподвижна вретенна глава
политех.sliding headшейна на подвижна вретенна глава
политех.sliding headstockподвижно предно седло
политех.sliding jackлокомотивен крик
политех.sliding jackкрик върху релси
политех.sliding jawподвижна челюст
политех.sliding jawподбижно рамо на измервателен уред
политех.sliding jointподвижно съединение, допускащо преплъзване
политех.sliding motionплъзгане
политех.sliding motionдвижение, съпроводено с триене
политех.sliding nutходова гайка
политех.sliding of railsсвличане на релси
политех.sliding pairпостъпателна двойка
политех.sliding pinionпридвижно малко зъбно колело
политех.sliding regimeплъзгащ се режим
политех.sliding resistanceсъпротивление при плъзгане
политех.sliding resistorреостат с подвижен контакт
политех.sliding ringзадържащ пръстен
политех.sliding ringпридвижен пръстен
политех.sliding rodразтваряща се лата
политех.sliding ruleсметачна линия
политех.sliding sashплъзгащ се прозорец
политех.sliding sashрамка за плъзгащ се прозорец
политех.sliding scaleподвижен мащаб
политех.sliding scaleподвижна скала, плъзгач на логаритмична линия
политех.sliding selector shaftлост за превключване на предавки
политех.sliding shutterшибър
политех.sliding shutterрегистър
политех.sliding shutteringпълзящ кофраж
политех.sliding speedскорост на плъзгане
политех.sliding surfaceповърхнина на плъзгане
политех.sliding surfaceработна повърхност на направлаващи
политех.sliding tongsковашки клещи с предпазна гривна на дръжките
политех.sliding trackповърхност на плъзгане
политех.sliding trapшибър
политех.sliding traverseнапречно преместване от ходов бал
политех.sliding windowплъзгащ се прозорец
ел.sliding-contact keyключ-плъзгач за мостова схема
политех.sliding-gear driveскоростна кутия с плъзгащи зъбни колела
политех.sliding-socket jointсъединение с плъзгаща муфа
добави значение или превод тук