half-pitch roof

  • Обща политехника
  • двускатен покрив с наклон на скатовете 1:1
199 допълнителни резултата:
политех.absolute pitchабсолютна височина на тон
политех.angular pitchъглова стъпка
политех.arch-shaped roofдъгообразен свод
политех.arched roofсводест покрив
мин.articulated roof beamшарнирна капа
политех.asphaltic cardboard roofпокривно покритие от напоен с битум картен
мин.atriculated-roof barшарнирна капа
политех.axial pitchосова стъпка
политех.back pitchнапречна стъпка
политех.barrel roofцилиндричен покрив
политех.barrel-roof ribребро на цилиндричен покрив
политех.base pitchосновна стъпка
политех.biological half-lifeпериод на полуизвеждане от организма
политех.black pitchкаменовъглен катран
политех.blade pitchразстояние между две съседни лопатки
политех.bottom half crankдолна половина на картер, долен картер
политех.broach roofшатровиден покрив
политех.built-up roofсложен покрив
ел.calomel half-cellкаломелов поуелемент
политех.calomel half-cellкаломелов електрод
политех.cardboard roofпокрив с мушамена покривка
политех.channel roof slabвълниста плоча за покривно покритие
политех.circular pitchстъпка по делителната окръжност в цолове
политех.circular pitchкръгова стъпка
политех.coal-tar pitchкаменовъглена смола
политех.coal-tar pitchкаменовъглен катран
политех.coarse-pitch cutterфреза с едри зъби
политех.coarse-pitch cutterфреза с голяма стъпка
политех.coarse-pitch screwвинт с едра резба
политех.coarse-pitch tapметчик за нарязване на едра резба
ел.coil pitchстъпка на секция
политех.collar roofвисяща покривна ферма
ел.commutator pitchстъпка на колектор
политех.composite roofкомбиниран покрив
политех.conical roofконичен покрив
политех.constant thread-decreasing-pitch screwшнек с постоянна дълбочина на резбата и намаляваща стъпка
политех.controllable-pitch fanвентилатор с променлива стъпка на лопатките
политех.controlled-pitch airscrewвъздушно витло с изменяща се стъпка
тех.coupling halfполумуфа
политех.cross-pitch miningизземване по простирането
политех.curb roofмансарден покрив
политех.curved roofдъгообразен свод
политех.dead-level roofсъвършено плосък покрив
политех.deck roofплосък свод
политех.deck roofплосък покрив
политех.diametral pitch'диаметрал-питч'
политех.dome-shaped roofкуполен покрив
политех.double half-round fileполукръгла пила с двойна насечка
политех.double-pitched roofдвускатен покрив
политех.even pitchравномерен наклон
политех.even pitchрезбова стъпка с четен брой витки в 1 цол
шег.ex better halfексполовинка
мин.false roofлъжливо горнище
политех.fantail roofстъпаловиден покрив
изч.feed pitchподаваща стъпка
политех.fence roofнавес
политех.fin pitchразстояние между ребра
политех.fine pitchмалка стъпка
политех.fine-pitch cutterфреза с малка стъпка
политех.fine-pitch cutterфреза със ситни зъби
политех.fine-pitch screwвинт със ситна резба
политех.fixed-pitch airscrewвъздушно витло с постоянна стъпка
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
политех.flat roofплосък покрив
политех.flat roofплосък свод
политех.folding roofсгъващ се покрив
политех.fractional-pitch windingнамотка с дробна стъпка
политех.frame of roofпокривна мертечна система
политех.french roofмансарден покрив
политех.full-pitch windingдиаметрална намотка
политех.full-pitch windingнамотка с цяла стъпка
политех.furnace roofтаван на огнище
политех.furnace roofсвод на пещ
политех.gable-roofдвускатен покрив
политех.gable-roofфронтонен покрив
политех.gambrel roofмансарден покрив
политех.gas-bag roofполусферичен покрив на нефтов резервоар
политех.gentle-grade roofпокрив с много малък наклон
политех.glazed roofстъклен покрив
политех.gothic roofготически покрив
ак.groove pitchстъпка на записа
halfнаполовина
halfполовин долар
halfпочти, доста, донякъде
halfполовин (к) а
halfбилет с 50% намаление
halfс not означава недостатъчна степен далеч, много
halfсеместър, срок, полувреме
halfчетвърт литър
сп.halfхалф
сп.halfхалфов
прав.halfстрана (в договор, спор)
мин.halfзабой, разположен под ъгъл 45° към главния кливаж
политех.half axleполуос
мин.half balkравсичам
политех.half balkцепенка
политех.half batполовин тухла
политех.half bearingплъзгащ лагер без капак
политех.half blanksполуобработен детайл
политех.half breadthполуширочина
half brotherполубрат
политех.half cellsсравнителен електрод
политех.half cellsполуелемент
тех.half couplingполумуфа
политех.half cutнепълно изсичане
ел.half cycleполупериод
политех.half decayполуразпадане
политех.half dipoleполудипол
политех.half disintegrationполуразпадане
политех.half duplexполудуплексна връзка
физ.half lifeполуразпад
физ.half lifeполуразпадане
политех.half lifeпериод на полуразпадане
политех.half lifeполупериод
политех.half logталпа
муз.half noteполовинка нота
ядр.half periodпериод на полуразпадане
политех.half sectionsполуразрез-полуизглед
сп.half shoeцвичка
half sisterполусестра
политех.half timberталпа
политех.half trackполугъсеничен автомобил
политех.half widthполуширочина
политех.half widthполуширина
политех.half yokeполовина на разглобяем ярем
изч.half-adderполусуматор
политех.half-aldehydeполуалдехид
рад.half-amplitude beamдиаграма на половин мощност
политех.half-and-halfсъстоящ се от два компонента, смесени в равни количества
тех.half-attendedполуобслужван
half-automaticполуавтоматически
half-automaticполуавтоматичен
авто.half-axleполуоска
сп.half-backхалфов
сп.half-backхалф
политех.half-bakedнедопечен
политех.half-blankполуобработен детайл
half-breadthполуширочина
half-breadthполуширина
политех.half-brightполучист
политех.half-bright boltполуобработен болт
политех.half-bright nutполучисто обработена гайка
half-brotherполубрат
тех.half-bushполувтулка
тех.half-bushingполувтулка
изч.half-carryполупренос
half-cellполуклетка
ел.half-cellполуелемент
политех.half-cellсравнителен електрод
политех.half-circleполукръг
тех.half-clutchполумуфа
политех.half-countersunkполускрит
тех.half-couplingполумуфа
политех.half-crossed beltполукръстосан ремък
ел.half-cycleполупериод
геом.half-cylinderполуцилиндър
физ.half-decayполуразпад
физ.half-decayполуразпадане
half-distanceполуразстояние
политех.half-doneнедовършен
half-dryполусух
тлф.half-duplexполудуплекс
тлф.half-duplexполудуплексен
политех.half-duplex channelполудуплексен канал
съобщ.half-duplex connectionполудуплексна връзка
съобщ.half-duplex connexionполудуплексна връзка
политех.half-engaged columnполуколона
half-fieldполуполе
half-finishedнедоизграден
политех.half-finishedполуобработен
политех.half-finished materialполуфабрикат
политех.half-finished materialзаготовка
политех.half-finished productполуобработено изделие
политех.half-finished productполуфабрикат
политех.half-hardсъс средна твърдост
политех.half-hard steelстомана със средна твърдост
half-hourlyполовинчасов
политех.half-interval contourмеждинен хоризонтал
мед.half-jointамфиартроза
политех.half-latticed girderполурешетъчна греда
half-lengthполудължина
half-levelполуниво
физ.half-lifeпериод на полуразпад
физ.half-lifeпериод на полуразпадане
мед.half-lifeполупериод
ядр.half-life periodпериод на полуразпадане
политех.half-lock cableполузакрито въже
политех.half-lock coil ropeполузакрито въже с профилни снопчета
сп.half-marathonполумаратон
политех.half-normal bendколяно 135°
муз.half-noteминима
half-orphanполусирак
ел.half-periodполупериод
политех.half-period average currentсредна стойност на тока за полупериод
сп.half-pipeхалфпайп
геогр.half-plainполуравнина
политех.half-rough nutполучерна гайка
политех.half-round blunt scraperполукръгъл тъпонос шабър
политех.half-round fileполукръгла пила
добави значение или превод тук