long-span roof

  • Обща политехника
  • покрив с голям отвор между опорите
199 допълнителни резултата:
политех.anchor spanанкерна междина
политех.approach spanсветъл отвор на подстъп
политех.arch-shaped roofдъгообразен свод
политех.arched roofсводест покрив
мин.articulated roof beamшарнирна капа
политех.asphaltic cardboard roofпокривно покритие от напоен с битум картен
мин.atriculated-roof barшарнирна капа
стат.average long-termсредномногогодишен
политех.barrel roofцилиндричен покрив
политех.barrel-roof ribребро на цилиндричен покрив
политех.beam spanразстояние между опорите на греда
политех.belt spanширочина на фазната зона
политех.bridge spanотвор на мост
политех.broach roofшатровиден покрив
политех.built-up roofсложен покрив
политех.cardboard roofпокрив с мушамена покривка
политех.catenary cross-span systemгъвкаво напречно верижно окачване на контактен проводник
политех.channel roof slabвълниста плоча за покривно покритие
политех.clear spanсветъл отвор
политех.clearance of spanподмостов габарит
политех.clearance of spanвисочина на светъл отвор
политех.collar roofвисяща покривна ферма
политех.composite roofкомбиниран покрив
политех.conical roofконичен покрив
политех.curb roofмансарден покрив
политех.curved roofдъгообразен свод
политех.dead-level roofсъвършено плосък покрив
decades-longдесетилетен
политех.deck roofплосък покрив
политех.deck roofплосък свод
политех.deck spanвръхна коонструкция с път
политех.depth-to-span ratioотношение на височината към светлия отвор
политех.dip of spanстрелка на провисване
политех.dome-shaped roofкуполен покрив
политех.double-pitched roofдвускатен покрив
стр.double-spanдвуотворен
политех.draw spanподвижна връхна конструкция
политех.effective spanизчислителен отвор
политех.effective spanразстояние между осите на две опори
политех.end-long movementдвижение в осово направление
мин.false roofлъжливо горнище
политех.fantail roofстъпаловиден покрив
политех.fence roofнавес
политех.fixed spanнеподвижна връхна конструкция
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
политех.flat roofплосък покрив
политех.flat roofплосък свод
политех.folding roofсгъващ се покрив
for a long timeдългосрочно
for a long timeдълготрайно
стр.four-spanчетириотворен
политех.frame of roofпокривна мертечна система
политех.french roofмансарден покрив
политех.furnace roofсвод на пещ
политех.furnace roofтаван на огнище
политех.gable-roofдвускатен покрив
политех.gable-roofфронтонен покрив
политех.gambrel roofмансарден покрив
политех.gas-bag roofполусферичен покрив на нефтов резервоар
политех.gentle-grade roofпокрив с много малък наклон
политех.glazed roofстъклен покрив
политех.gothic roofготически покрив
политех.half-pitch roofдвускатен покрив с наклон на скатовете 1:1
политех.helm roofшатровиден четирискатен покрив
политех.high-pitched roofстръмен покрив
мин.high-roofвисок
политех.hip roofчетирискатен покрив
политех.hip roofвълнообразен покрив
мин.immediate roofнепосредствено горнище
in a long-drawn styleпротяжно
in the long termдългосрочно
in the long-termперспективно
политех.inside roof liningвътрешна облицовка на покрива на каросерия
мин.jacking of roofзакрепване на горнище
политех.knee roofмансарден покрив
политех.lamella roofдървен решетъчен свод
стр.large-spanширокоопорен
политех.lathing of roofобшивка на покрив
политех.lattice roofпокрив от решетъчни ферми
политех.lean-to roofедноскатен покрив
мин.linked roof barметална съставна капа
longпротяжен
политех.longдълъг
политех.longпродължителен
политех.long afterglowдълготрайно послесветене
бот.long beanпапуда
политех.long blasterдълбок взривен сондаж
политех.long boltанкерен болт
мин.long faceдълъг фронт
политех.long feedнадлъжно подаване
политех.long floatпердашка
ядр.long half-lifeс голям период на полуразпадане
политех.long half-lifeголям период на полуразпадане
политех.long half-life isotopeдългоживеещ изотоп
риб.long lineпарагада
политех.long oilсилно полимеризирано масло
политех.long radiusрадиус на описан окръжност
нефт.long residuumполугудрон
политех.long runпродължителен пробег
кино.long shotдалечен план
политех.long stockбедна смес
тех.long taper die tapплашков метчик
политех.long taper die tapплашкоб метчик
с. с.long thrasherнапречна вършачка
политех.long tonдълъг тон
политех.long toothзъб с увеличена височина
фарм.long-actingдългодействащ
long-barrelledдългоцевен
воен.long-barrelledс дълга цев
политех.long-beddedс дълго тяло или легло
кораб.long-boatбаркаса
политех.long-chain moleculeмолекула с дълга верига
политех.long-decayedв късна фаза на разпадане
ядр.long-decayed materialдългоостаряло вещество
политех.long-delay echoсилно заменяващо ехо
политех.long-distan trafficдалечен трафик
политех.long-distan trafficдалечен транспорт
съобщ.long-distanceмеждуселищен
авто.long-distance beamдълга светлина
политех.long-distance circuitдалекосъобщителна линия
авто.long-distance lightдалечна светлина
политех.long-distance networkмеждуселищна мрежа
политех.long-distance receptionдалечно приемане
политех.long-distance receptionприемане от далечно разстояние
long-drawn-outпротяжен
политех.long-duration testпродължително изпитване
зоол.long-earedушат
политех.long-flameдългопламъчен
политех.long-focusдългофокусен
политех.long-grainедрозърнест
политех.long-handedинструмент с удължена дръжка
long-hippedдългобедър
политех.long-hour motorдвигател за продължителен режим на работа
политех.long-irradiatedоблъчван продължително време
бот.long-leafдългоиглест
геол.long-levelling tubeнивелачна тръба
политех.long-life greaseхимичноустойчива грес
рад.long-line effectефект на дългата линия
политех.long-link chainверига с дълги звена
long-livedдългоживущ
физ.long-livedдългоживеещ
политех.long-livedдълго живеещ
политех.long-lived activityдългоживеееща радиоактивност
политех.long-lived compoundсъединение с дълго време на живот
политех.long-lived isotopeдългоживеещ изотоп
политех.long-lived radioactive emitterдългоживеещ радиоактивен източник
арх.long-navedс дълъг неф
long-periodдългопериоден
астр.long-periodдългопериодичен
политех.long-period storage reservoirводохранилище за многогодишно регулиране
политех.long-persistence phosphorлуминофор с голямо бреме на послесветене
политех.long-persistence screenекран с продължително послесветене
мин.long-pillar methodсистема за разработване с дълбоки стълбове
политех.long-pitch screwвинт с едра резба
политех.long-playing recordдългосвиреща плоча
политех.long-playing recordмикро плоча
политех.long-pull electromagnetелектромагнит за дълъг ход
тех.long-rangeдалекообхватен
политех.long-rangeдалечен действие
политех.long-rangeс голям радиус на действие
политех.long-rangeперспективен, дългосрочен
воен.long-rangeдалекобоен
политех.long-range aircraftсамолет за далечно действие
политех.long-range bomberбомбардировач за далечно действие
политех.long-range designконструкция за дългосрочна експлоатация
политех.long-range detectionдалечно откриване
политех.long-range gunдалекобойно оръдие
политех.long-range planningдългосрочно планиране
политех.long-range rocketракета с голям радиус на действие
политех.long-range triangulationрадиогеодезични измервания на големи разстояния
политех.long-response timeдълго време на задействуване
политех.long-response timeголяма инерционност
политех.long-run testпродължително изпитване
мед.long-sightednessдалекогледство
политех.long-slottedс надлъжен прорез
политех.long-stroke engineдвигател с голям ход на буталото
политех.long-stroke pressпреса с дълъг ход
политех.long-sweepплавно закръглен
политех.long-sweep elbowколяно с голям радиус на закръгление
long-tailedдългоопашат
политех.long-termдългосрочен
фин.long-term assetдългосрочен актив
политех.long-term developmentдългосрочна разработка
политех.long-term durabilityустойчивост при продължително действие на натоварването
политех.long-term effectпродължително въздействие
политех.long-term experimentпродължителен експеримент
политех.long-term exposureпродължително въздействие
политех.long-term forecastдългосрочна прогноза
политех.long-term impactдългосрочно въздействие
политех.long-term predictionдългосрочна прогноза
политех.long-term profitabilityдългосрочна рентабилност
политех.long-term programmeдългосрочна програма
политех.long-term stabilityдългосрочна стабилност
политех.long-term testпродължително изпитване
политех.long-term warrantyдългосрочна гаранция
политех.long-time strengthякост при продължително действие на натоварването
политех.long-time testпродължително изпитване
мин.long-wall methodсистема фронт-етаж
рад.long-waveдълговълнов
добави значение или превод тук