roof stone

  • Минно дело
  • непосредствено горнище
199 допълнителни резултата:
политех.abutment stoneопорен камък
минер.Amazon stoneамазонит
политех.apex stoneключов камък
политех.arch-shaped roofдъгообразен свод
политех.arched roofсводест покрив
мин.articulated roof beamшарнирна капа
минер.asparagus stoneапатит
политех.asphaltic cardboard roofпокривно покритие от напоен с битум картен
мин.atriculated-roof barшарнирна капа
геол.axe stoneнефрит
мин.azure stoneлазурит
минер.ball stoneоолитова желязна руда
политех.barrel roofцилиндричен покрив
политех.barrel-roof ribребро на цилиндричен покрив
политех.block-stone roadпавиран път
политех.boiling stoneкотлен камък
политех.bridge stoneплосък камък
политех.broach roofшатровиден покрив
политех.broken stoneтрошен камък
политех.broken-stone ballastбаластра от трошен камък
политех.broken-stone roadпът с чакълена настилка
политех.brushwood-and-stone damдига от камъни и плет
политех.building stoneстроителен камък
политех.built-up roofсложен покрив
политех.cap stoneоблицовъчен камък
стр.cap stoneключалка на зидан вход
политех.cardboard roofпокрив с мушамена покривка
политех.chalk stoneваровик
политех.channel roof slabвълниста плоча за покривно покритие
политех.chipped stoneдялан камък
петрог.clay stoneаргилит
геол.coal stoneантрацит
политех.coal stoneедри въглища
политех.coble-stone pavementкалдъръм
политех.collar roofвисяща покривна ферма
политех.composite roofкомбиниран покрив
политех.conical roofконичен покрив
политех.coping stoneкорнизен камък
политех.crushed stoneтрошен камък
политех.crushed-stone ballastбаластра от трошен камък
политех.curb roofмансарден покрив
политех.curb stoneбордюрен камък
политех.curved roofдъгообразен свод
политех.cut stoneдялан камък
политех.dead-level roofсъвършено плосък покрив
политех.deck roofплосък покрив
политех.deck roofплосък свод
политех.derrick-stone riprapнасип от камъни с различни размери
политех.dimension stoneдялан камък
политех.dome-shaped roofкуполен покрив
политех.double-pitched roofдвускатен покрив
политех.dressed stoneдялан камък
геол.drip-stoneсталактит
политех.drip-stoneсталагмит
политех.drip-stoneфилтър от порест камък
политех.dry-stone toeдренажна призма от камък
политех.dry-stone wallстена от суха зидария
политех.emery stoneбрус от естествен абразив
политех.facing stoneоблицовъчен камък
политех.facing stoneбрус
мин.false roofлъжливо горнище
политех.fantail roofстъпаловиден покрив
политех.fence roofнавес
политех.figurate stoneпрофилен камък
политех.fire-stoneогнеупорна глина
политех.fire-stoneпирит
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
политех.flat roofплосък покрив
политех.flat roofплосък свод
геол.flint stoneкремък
политех.folding roofсгъващ се покрив
политех.foundation stoneфундаментен камък
политех.frame of roofпокривна мертечна система
политех.free-stone masonryзидария от ломени камъни
политех.french roofмансарден покрив
политех.furnace roofтаван на огнище
политех.furnace roofсвод на пещ
политех.gable-roofдвускатен покрив
политех.gable-roofфронтонен покрив
политех.gambrel roofмансарден покрив
политех.gas-bag roofполусферичен покрив на нефтов резервоар
политех.gentle-grade roofпокрив с много малък наклон
политех.glazed roofстъклен покрив
политех.gothic roofготически покрив
политех.grinding stoneбрус
политех.grinding stoneшлифовъчен кръг
политех.half-pitch roofдвускатен покрив с наклон на скатовете 1:1
политех.helm roofшатровиден четирискатен покрив
политех.high-pitched roofстръмен покрив
мин.high-roofвисок
политех.hip roofчетирискатен покрив
политех.hip roofвълнообразен покрив
политех.hollow stoneкух камък
мин.immediate roofнепосредствено горнище
политех.industrial stoneтехнически диамант
политех.inside roof liningвътрешна облицовка на покрива на каросерия
мин.jacking of roofзакрепване на горнище
политех.key stoneситен трошляк
политех.key stoneключов камък
мед.kidney stone diseaseбъбречно-каменна болест
политех.knee roofмансарден покрив
политех.lamella roofдървен решетъчен свод
политех.lathing of roofобшивка на покрив
политех.lattice roofпокрив от решетъчни ферми
минер.leading stoneмагнетит
политех.lean-to roofедноскатен покрив
политех.lime stoneваровик
мин.linked roof barметална съставна капа
политех.long-span roofпокрив с голям отвор между опорите
политех.low-pitched roofпокрив с полегати скатове
политех.low-rise roofпокрив с полегати скатове
политех.malm-stoneмергелни шисти
политех.mansard roofмансарден покрив
политех.monitor roofпокрив с оберлихт
политех.natural stoneприроден диамант
политех.north-light roofшедов покрив
политех.oil stoneбрус за заточване с масло
политех.one-stone gradingеднофракционен запълнител
политех.pantiled roofпокрив с холандски керемиди
политех.paper roofпокрив с мушамена покривка
политех.paving stoneпаве
политех.pent roofедноскатен покрив
политех.pie-crust roofсвод със защитна мазилка
политех.pillar stoneкрайъгълен камък
политех.pitched roofстръмен покрив
политех.plaster stoneсуров гипс
мин.primary roof controlпървично закрепване на горнище
политех.projecting roofстряха
политех.pumice stoneпемза на късове
политех.purlin roofрешетъчна покривна конструкция
политех.pyramidal roofшатровиден покрив
политех.quarry stoneкариерен камък
политех.quarry-stone masonryзидария от ломени камъни
политех.railway roofнавес над перон
политех.ribbed roofпокрив с ребра
политех.ridge roofфронтонен покрив
политех.ridged roofфронтонен покрив
политех.rise of roofстрела на арка
roofподелен
roofнадпокривен
roofпокрив
roofтаван (на минна галерия)
геол.roofскали в горнище
геол.roofгорнище
политех.roofслагам покрив
политех.roof antennaпокривна антена
политех.roof battenтънко бичени материали за обков на покрив
мин.roof beamкапа
политех.roof boardingпокривен кофраж
мин.roof boltщанга
политех.roof boltанкерен болт
мин.roof bolterуниверсална машина за пробиване на дупки и монтиране на анкерни болтове
мин.roof boltingзакрепване на горнище с анкерен крепеж
мин.roof collapsобрушаване на горнище
мин.roof controlуправление на горнище
мин.roof convergenceслягане на горнище
политех.roof coveringпокривно покритие
политех.roof craneмостов кран
политех.roof craneкран, закрепен към мостова конструкция
мин.roof deflectionпровисване на горнище
политех.roof deflectionпровисване на покрив
политех.roof drainпокривна водосточна тръба
мин.roof flexibilityподатливост на горнище
политех.roof gateкапаковиден затвор
политех.roof hipчетирискатен покрив с било
политех.roof insulatorпокривен изолатор
анат.roof of skullкалвария
политех.roof planплан на покрив
мин.roof saggingпровисване на горнище
политех.roof sheathingобшивка на покрив
политех.roof slabпокривна плоча
политех.roof slopeскат на покрив
мин.roof supportзакрепване на горнище
политех.roof trussпокривна ферма
политех.roof ventilationвентилационни отвори на покрив
политех.roof woodworkдървена ребрена покривна конструкция
политех.roof-bolting stoperмашина за пробиване на дупки за анкерен крепеж
политех.rough grinding stoneедрозърнест брус
политех.rough stoneнедялан камък
политех.saddle roofфронтонен покрив
политех.saw-tooth roofтрионообразен покрив
политех.sharpening stoneбрус
политех.shed roofшедов покриб
политех.shed roofшедов покрив
политех.shell roofпокрив черупка
политех.simple roofедноскатен покрив
политех.single-pitched roofедноскатен покрив
политех.slanting roofнаклонен покрив
политех.slated roofпокрив, покрит с плочи
авто.sliding roofшибидах
политех.sliding roofподвижен покрив
мин.sliding-wedge roof boltанкерен болт с плъзгащ се клин на закотвящото устройство
политех.slope of roofскат на покрив
политех.span roofдвускатен покрив
минер.specular stoneслюда
политех.sprung roofразпъващо-арков свод
политех.squared-stone masonryзидария от грубо дялан камък
политех.steep roofпокрив със стръмни скатове
политех.step stoneкаменно стъпало
добави значение или превод тук