north-light roof

  • Обща политехника
  • шедов покрив
200 допълнителни резултата:
политех.active matrix organic light emitting diodeорганичен светодиод с активна матрица
политех.alert lightлампа за сигнализиране на тревога
политех.ambient lightсветлина на обкръжаващата среда
политех.ambient light filterсенник
политех.angle light fittingосветително тяло с косо излъчване
политех.arc lightсветлина от дъгова лампа
политех.arc lightдъгова лампа
политех.arch-shaped roofдъгообразен свод
политех.arched roofсводест покрив
мин.articulated roof beamшарнирна капа
политех.artificial lightизкуствена светлина
политех.asphaltic cardboard roofпокривно покритие от напоен с битум картен
мин.atriculated-roof barшарнирна капа
опт.back lightконтражур
авто.back-up lightфар за заден ход
политех.barrel roofцилиндричен покрив
политех.barrel-roof ribребро на цилиндричен покрив
театр.batten lightсофит
театр.batten lightсофитен
Bengal lightбенгалски огън
политех.black lightултравиолетова светлина
политех.blinker lightмигаща светлина
театр.border lightсофит
политех.boundary lightограничаваща светлина
политех.brillovin light amplifierусилвател на брилюеново светлинно излъчване
политех.broach roofшатровиден покрив
политех.built-up roofсложен покрив
политех.bunch lightстатичен рефлектор с група лампи
политех.cardboard roofпокрив с мушамена покривка
тех.ceiling lightплафон
политех.ceiling light fittingтаванно осветително тяло
политех.channel roof slabвълниста плоча за покривно покритие
политех.code lightкодов сигнален фенер
политех.coherent light absorptionпоглъщане на кохеретно светлинно излъчване
политех.coherent-light amplifierлазерен усилвател
политех.collar roofвисяща покривна ферма
политех.collimated lightнасочена светлина
жп.color light signalsсветофор
жп.colour light signalsсветофор
политех.composite roofкомбиниран покрив
политех.concentrated lightнасочена светлина
политех.conical roofконичен покрив
политех.curb roofмансарден покрив
политех.curved roofдъгообразен свод
политех.danger lightсветлинен сигнал за опасност
политех.dead lightсляп прозорец
политех.dead-level roofсъвършено плосък покрив
политех.deck roofплосък свод
политех.deck roofплосък покрив
политех.dial lightлампичка за осветяване на скала
политех.diffraction of lightдифракция на светлина
политех.diffuse lightразсеяна светлина
авто.dim lightблизка светлина
авто.dimmed lightблизка светлина
политех.dispersion of lightдисперсия на светлината
политех.dome-shaped roofкуполен покрив
политех.double-pitched roofдвускатен покрив
политех.down lightосветително тяло с насочена светлина
политех.driving lightдълга светлина
политех.drop lightспускащ се прозорец
ел.electric lightелектроосветление
политех.electric lightелектрическа светлина
политех.electric lightелектрическо осветление
политех.emergency lightаварийна сигнална лампа
мин.false roofлъжливо горнище
политех.fan-lightнадкемпферен прозорец
политех.fantail roofстъпаловиден покрив
политех.fast to lightсветлоустойчив
политех.fence roofнавес
политех.fire-warning lightлампа за пожарна сигнализация
политех.fixed lightпостоянно осветление
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
политех.flash lightмигаща светлина
политех.flash lightджобно фенерче
flash-lightджобно фенерче
политех.flashing lightмигаща светлина
политех.flashing-light signalпробляскващ сигнал
политех.flat roofплосък покрив
политех.flat roofплосък свод
политех.folding roofсгъващ се покрив
политех.frame of roofпокривна мертечна система
политех.french roofмансарден покрив
политех.furnace roofтаван на огнище
политех.furnace roofсвод на пещ
политех.gable-roofдвускатен покрив
политех.gable-roofфронтонен покрив
политех.gambrel roofмансарден покрив
политех.gas-bag roofполусферичен покрив на нефтов резервоар
политех.gentle-grade roofпокрив с много малък наклон
политех.glazed roofстъклен покрив
политех.gothic roofготически покрив
политех.half-pitch roofдвускатен покрив с наклон на скатовете 1:1
head lightфар, прожектор
мин.head lightминьорска лампа на каска
политех.helm roofшатровиден четирискатен покрив
тлв.high-light automaticallyнагласяване яркоста на най-светлата точка
тлв.high-light brightnessмаксимална яркост
политех.high-pitched roofстръмен покрив
мин.high-roofвисок
политех.hip roofчетирискатен покрив
политех.hip roofвълнообразен покрив
мин.immediate roofнепосредствено горнище
indentification lightопознавателна светлина
политех.indicating lightсигнална лампа
политех.indicator lightсигнална лампа
политех.indirect light fittingосветително тяло за непряко осветление
политех.inside roof liningвътрешна облицовка на покрива на каросерия
interference of lightинтерференция на светлината
политех.intermittent lightпрекъсваща сигнална светлина
мин.jacking of roofзакрепване на горнище
политех.knee roofмансарден покрив
геогр.Korea, NorthСеверна Корея
политех.lamella roofдървен решетъчен свод
политех.landing lightсамолетен фар за приземяване
арх.lantern-lightпрозорец за горно осветление
политех.lantern-lightоберлихт
политех.lathing of roofобшивка на покрив
политех.lattice roofпокрив от решетъчни ферми
изк.leaded lightвитраж
политех.lean-to roofедноскатен покрив
lightогънче
политех.lightтънък
политех.lightсветлина
политех.lightсветя
политех.lightосветление, лампа
политех.lightсветлинен
стр.lightфорточка
политех.light absorbanceсветлинна абсорбция
политех.light absorbanceекстинция
политех.light absorptionсветлинна абсорбция
политех.light adaptationадаптиране към светлината
политех.light ageingстареене под въздействие на светлина
политех.light aggregateлек запълнител
политех.light agingстареене под въздействие на светлина
политех.light airразреден въздух
политех.light alarmsсветлинна аварийна сигнализация
политех.light alloyлека сплав
политех.light amplificationусилване на светлината
политех.light amplifierусилвател на светлина
политех.light annealingотгряване в защитна атмосфера
тех.light ashпепелина
политех.light ashпрахообразен безводен натриев карбонат
политех.light atomлек атом
политех.light beamсветлинен лъч
light brownish yellowсветлокафеникаво-жълт
light buffсветлобежов
политех.light carлек малолитражен автомобил
опт.light causticкаустика
политех.light cellфотоелемент
политех.light cellфоточувствителна клетка
ел.light circuitверига за осветление
политех.light coalгазови въглища
политех.light coatingтънка обмазка
политех.light colourцветност на светлината
опт.light conductorсветовод
опт.light conduitсветовод
стр.light conreteлекобетонен
политех.light crackingразпукване под действието на светли
light creamсветлокремав
тлв.light currentвидеоток
политех.light currentслаб ток
политех.light cutсваляне на фина стружка
политех.light diffuseразсейвател на светлина
политех.light distanceсветлинна единица за разстояние
политех.light distillateлека фракция
опт.light distributionсветлоразпределение
опт.light distributionсветлоразпределителен
политех.light distributionразпределение на светлината
кораб.light draughtгазене при ненатоварен кораб
политех.light dutyпредназначен за работа при леки условия
политех.light dutyлек режим на работа
политех.light effectсветлинен ефект
политех.light efficiencyсветлоотдаване
политех.light emissionсветлинно излъчване
елн.light emitting diodeсветодиод
театр.light entertainmentдивертисмент
политех.light exposureизлагане в малка степен
политех.light fastnessустойчивост на светлина
политех.light fastnessсветло устойчив
light ferruginousсветлоръждив
политех.light fillet weldвдлъбнат ъглов заваръчен шев
опт.light filterсветофилтър
политех.light filterсветлофилтър
политех.light flashпросветване
политех.light flintлек флинт
политех.light fluxсветлинен поток
политех.light fogвоал от осветяване
политех.light fuelлеко гориво
опт.light guideсветовод
политех.light gyroscopeсветлинен жироскоп
мин.light holeпропадане, достигащо до повърхността
политех.light homerоптична глава за самонасочване
политех.light homingсамонасочване по излъчена светлина
политех.light imageсветлинно изображение
ик.light industrialлекопромишлен
ик.light industryлекопромишлен
политех.light industryлека промишленост
политех.light inputвходен светлинен поток
политех.light lineтънка линия
политех.light loadлеко натоварване
добави значение или превод тук