flat roof

  • Обща политехника
  • плосък покрив
  • плосък свод
198 допълнителни резултата:
политех.arch-shaped roofдъгообразен свод
политех.arched roofсводест покрив
мин.articulated roof beamшарнирна капа
политех.asphaltic cardboard roofпокривно покритие от напоен с битум картен
мин.atriculated-roof barшарнирна капа
политех.barrel roofцилиндричен покрив
политех.barrel-roof ribребро на цилиндричен покрив
политех.broach roofшатровиден покрив
политех.built-up roofсложен покрив
политех.cardboard roofпокрив с мушамена покривка
политех.channel roof slabвълниста плоча за покривно покритие
политех.collar roofвисяща покривна ферма
политех.composite roofкомбиниран покрив
политех.conical roofконичен покрив
политех.curb roofмансарден покрив
политех.curved roofдъгообразен свод
политех.dead-level roofсъвършено плосък покрив
политех.deck roofплосък свод
политех.deck roofплосък покрив
политех.dome-shaped roofкуполен покрив
политех.double-pitched roofдвускатен покрив
мин.false roofлъжливо горнище
политех.fantail roofстъпаловиден покрив
политех.fence roofнавес
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
flatплосък
flatгладък, равен
геол.flatравна повърхност
текст.flatглавичка на дарак
жп.flatхоризонтален участък от пътя
мин.flatоколошахтов двор
политех.flatхоризонтален, полегат, плосък, апартамент, плоскост
политех.flatвагон-платформа
политех.flatчелен заваръчен шев в долно положение
политех.flatхоризонтален пласт, хоризонтално залягащо находище
политех.flatравен
муз.flatбемолен
политех.flat angleизправен ъвъл
политех.flat archплосък свод
леяр.flat backнеразглобяем модел с една равна повърхнина
политех.flat backнеразглобяем модел с една плоска повърхнина
политех.flat barлентов материал
политех.flat barлентова стомана
политех.flat bar stockлентов материал
политех.flat bearingплосък направляващ елемент
политех.flat bearingплоска опора
политех.flat beltплосък ремък
политех.flat bit tongsковашки клещи с плоски челюсти
политех.flat buildingжилищен блок
политех.flat cableплосък кабел
политех.flat carтобарен автомобил-платформа
политех.flat champignon railрелса с плосък глава
политех.flat channelling fileплоска пила за обработване на канал
политех.flat circular sawплосък циркуляр
политех.flat clampпритискаща планка
политех.flat copperмед на листа
политех.flat copperмедна ламарина, медна лента
геол.flat countryнизина
политех.flat countryравнина
хидр.flat crestширок праг
политех.flat curveплавна крива
политех.flat curveкрива с голям радиус
авто.flat deck truckбордови
политех.flat dieширока шлицова дюза
геол.flat dipполегато падение
политех.flat drillпоресто свредло
политех.flat engravingдвумерна фасонна обработка
политех.flat fileправоъгълна тъпоноса заострена пила
политех.flat fillet weldплосък ъглов заваръчен шев
политех.flat fillister-head screwвинт с ниска цилиндрична глава
политех.flat filmплоско фолио
политех.flat folded seamхоризонтален фалц
политех.flat form toolпризматичен профилен нож
политех.flat gradeслаб наклон
политех.flat gradientмалък наклон
политех.flat gradientмалък градиент
политех.flat guideплоска направляваща
политех.flat hammerчук за заглаждане
политех.flat headплоска глава
пласт.flat headглава за екструдиране с плосък процеп
политех.flat ironстоманена лента
политех.flat ironчембер, ютия
политех.flat jumperдлето
политех.flat keelхоризонтален кил
политех.flat keyшпонка с правоъгълно сечение
текст.flat knitting machineлинейна плетачна машина
политех.flat lappingлепинговане на плоскости
политех.flat leadоловен лист
зем.flat lifterпродълбочител
геол.flat massпластово находище
политех.flat metal slitting sawплосък циркуляр
политех.flat mirrorплоско огледало
политех.flat motorдвигател с хоризонтално разположени цилиндри
политех.flat nailгвоздей с плоска глава
политех.flat negativeслабоконтрастен негатив
политех.flat of brickшироката страна на тухла
политех.flat paintматова боя
политех.flat passплосък калибър
политех.flat pistonдисково бутало
политех.flat pivotплоска пета
политех.flat pivot point screwфиксиращ винт с цилиндричен край
полигр.flat plateплоска печатна форма
политех.flat pliersклещи с плоски челюсти
политех.flat positionдолно положение
политех.flat railплосък релса
политех.flat reamerплосък райбер
ак.flat responseравномерна честотна характеристика
политех.flat rollerцилиндрична ролка
политех.flat ropeплоско въже
политех.flat round-edged fileплоска пила със закръглени ръбове
политех.flat scheduleтвърд план
политех.flat scheduleутвърдена програма, твърда разценка
политех.flat scraperплосък шабър
геод.flat sheetплан на местност
мин.flat sheetпластов залеж
политех.flat sheetплоча
политех.flat sheetгладък лист
мин.flat shutобръщателна плоча
политех.flat slateплоски шисти
flat slidesчехли без каишка
политех.flat sluice valveшибър
политех.flat soundзвук, понижен с половин тон
политех.flat spiralплоска спирала
политех.flat springплоска пружина
политех.flat squareплосък ъгълник
политех.flat stereotypeплосък стереотип
политех.flat stockлентов материал
политех.flat surfaceравнина
геом.flat surface accuracyравнинност
политех.flat surface grindingплоско шлифоване
политех.flat threadрезба с намалена височина на прфила
политех.flat threadквадратна правоъгълна резба
политех.flat tileплоска керемида
политех.flat trajectoryтраектория, успоредна на земята
мет.flat trowelплоска гладилка
политех.flat tuningгруба настройка
политех.flat tyreспаднала гума
политех.flat valveплосъкшибър
политех.flat vaulted ceilingтаванна конструкция от плоски сводове и греди
политех.flat waterбезвкусна вода
политех.flat weldingзаваряване в долно положение
мин.flat-back methodсистема за разработване с хоризонтални слоеве отдолу нагоре
flat-bedплоскостен
полигр.flat-bed cylinder pressплоскоцилиндрова машина
полигр.flat-bed plateформа за плосък печат
полигр.flat-bed pressплоскопечатна машина
авто.flat-bed truckбордови товарен автомобил
политех.flat-bed truckтоварен автомобил-платформа
зоол.flat-bodiedплоскотел
зоол.flat-bodyплоскотел
политех.flat-bottom binбункер с плоско дъно
политех.flat-bottom ditchтрапецовидна канавка
политех.flat-bottomedплоскодънен
политех.flat-bottomed shipплоскодънен кораб
политех.flat-bottomed vesselплоскодънен плавателен съд
ел.flat-compoundedплоскокомпаундиран
политех.flat-crested spillwayпреливник с широк праг
политех.flat-die extrusionекструдиране през глава с плосък процеп
политех.flat-die forgingръчно коване
геол.flat-dipping bedхоризонтално залягащ пласт
политех.flat-face pulleyцилиндрична шайба
политех.flat-faced fillet weldплосък ъглов заваръчен шев
политех.flat-faced pulleyцилиндрична шайба
политех.flat-film methodметод за производство на плоско фолио
политех.flat-flame burnerгорелка с плосък пламък
мед.flat-footплоскостъпие
политех.flat-grid strain gaugeтензометър с плоска зигзагообразна намотка
политех.flat-head rivetнит с цилиндрлична глава
политех.flat-head screwвинт с ниска глава
политех.flat-head thumb screwвинт с ниска глава с накатка
политех.flat-head valveклапан с плоска глава
политех.flat-headed nailгвоздей с плоска глава
политех.flat-headed pistonбутало с плоско чело
политех.flat-image amplifierусилвател на изображение с плосък екран
flat-ironютия
тех.flat-jetплоскоструен
бот.flat-leavedгладколист
политех.flat-link chainшарнирна верига с плоски звена
политех.flat-nosed pliersклещи с плоски челюсти
политех.flat-paddle agitatorбъркалка с плоски лопатки
политех.flat-paddle mixerлопаткова бъркачка с вертикални лопатки
елн.flat-panelплоскопанелен
политех.flat-point screwфиксиращ винт с плосък край
тех.flat-pressedплоскопресован
тех.flat-pressedплоскопресуван
политех.flat-rolled steelплоска валцована стомана
политех.flat-rolling dieплоска валцоваща плашка
политех.flat-sawn timberдървен материал, разбичен тангенциално
политех.flat-seated valveклапан с плоско легло
политех.flat-sheet laminateламинати
flat-sieveплоскоситов
политех.flat-slab constructionбезгредова конструкция
политех.flat-stagered amplifierшироколентов усилвател
политех.flat-surface grinding machineплоскошлифовъчна машина
политех.flat-thrust journalплоска плътна пета
политех.flat-topплоска горна част
политех.flat-top pistonбутало с плоско чело
тлф.flat-type relayплоско реле
добави значение или превод тук