roof slab

  • Обща политехника
  • покривна плоча
192 допълнителни резултата:
политех.anchor slabанкерна плоча
хидр.apron slabрисберма
политех.arch-shaped roofдъгообразен свод
политех.arched roofсводест покрив
мин.articulated roof beamшарнирна капа
политех.asphaltic cardboard roofпокривно покритие от напоен с битум картен
мин.atriculated-roof barшарнирна капа
политех.back slabконзолна плоча
политех.balcony slabбалконска плоча
политех.barrel roofцилиндричен покрив
политех.barrel-roof ribребро на цилиндричен покрив
политех.beam-and-slab structureплочо-гредова конструкция
политех.broach roofшатровиден покрив
политех.built-up roofсложен покрив
политех.cardboard roofпокрив с мушамена покривка
политех.channel roof slabвълниста плоча за покривно покритие
политех.collar roofвисяща покривна ферма
политех.composite roofкомбиниран покрив
политех.concrete pavement slabбетонна плоча за пътно покритие
политех.concrete slabбетонна плоча
политех.conical roofконичен покрив
политех.corbel back slabконзолна плоча
политех.cored slabплоча с кухини
политех.curb roofмансарден покрив
политех.curved roofдъгообразен свод
политех.dead-level roofсъвършено плосък покрив
политех.deck roofплосък свод
политех.deck roofплосък покрив
политех.deck slabподова плоча
политех.dome-shaped roofкуполен покрив
политех.double-pitched roofдвускатен покрив
политех.face slabнапорна плоча
мин.false roofлъжливо горнище
политех.fantail roofстъпаловиден покрив
политех.fence roofнавес
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
политех.flat roofплосък покрив
политех.flat roofплосък свод
политех.flat-slab constructionбезгредова конструкция
политех.floating slabплаваща плоча
политех.floor slabетажна плоча
политех.folding roofсгъващ се покрив
политех.frame of roofпокривна мертечна система
политех.french roofмансарден покрив
политех.furnace roofтаван на огнище
политех.furnace roofсвод на пещ
политех.gable-roofдвускатен покрив
политех.gable-roofфронтонен покрив
политех.gambrel roofмансарден покрив
политех.gas-bag roofполусферичен покрив на нефтов резервоар
политех.gentle-grade roofпокрив с много малък наклон
политех.glazed roofстъклен покрив
политех.gothic roofготически покрив
политех.gunite slabбетонна плоча, изпълнена чрез торкретиране
политех.half-pitch roofдвускатен покрив с наклон на скатовете 1:1
политех.helm roofшатровиден четирискатен покрив
политех.high-pitched roofстръмен покрив
мин.high-roofвисок
политех.hip roofчетирискатен покрив
политех.hip roofвълнообразен покрив
мин.immediate roofнепосредствено горнище
политех.inside roof liningвътрешна облицовка на покрива на каросерия
мин.jacking of roofзакрепване на горнище
политех.knee roofмансарден покрив
политех.lamella roofдървен решетъчен свод
политех.lathing of roofобшивка на покрив
политех.lattice roofпокрив от решетъчни ферми
политех.lean-to roofедноскатен покрив
стр.lift-slabпакетно повдигани плочи
политех.lift-slab constructionстроеж по метода на повдигани плочи
стр.lift-slab methodметод на пакетно-повдигани плочи
мин.linked roof barметална съставна капа
политех.long-span roofпокрив с голям отвор между опорите
политех.low-pitched roofпокрив с полегати скатове
политех.low-rise roofпокрив с полегати скатове
политех.mansard roofмансарден покрив
политех.monitor roofпокрив с оберлихт
политех.north-light roofшедов покрив
политех.one-way slabеднопосочно армирана плоча
политех.pantiled roofпокрив с холандски керемиди
политех.paper roofпокрив с мушамена покривка
политех.pavement slabплоча за пътно покритие
политех.pent roofедноскатен покрив
политех.pie-crust roofсвод със защитна мазилка
политех.pitched roofстръмен покрив
политех.plaster ceiling slabтаванска облицовъчна плоча
политех.plaster slabпреграден гипсов блок
мин.primary roof controlпървично закрепване на горнище
политех.projecting roofстряха
политех.purlin roofрешетъчна покривна конструкция
политех.pyramidal roofшатровиден покрив
политех.railway roofнавес над перон
политех.rebated cement slabциментова шпунтова плоча
политех.reinforced concrete slabстоманобетонна плоча
политех.ribbed roofпокрив с ребра
политех.ribbed slabоребрена плоча
политех.ridge roofфронтонен покрив
политех.ridged roofфронтонен покрив
политех.rise of roofстрела на арка
политех.road slabплоча за пътно покритие
политех.roadway slabплоча за пътно платно на мост
roofтаван (на минна галерия)
roofподелен
roofнадпокривен
roofпокрив
геол.roofгорнище
геол.roofскали в горнище
политех.roofслагам покрив
политех.roof antennaпокривна антена
политех.roof battenтънко бичени материали за обков на покрив
мин.roof beamкапа
политех.roof boardingпокривен кофраж
мин.roof boltщанга
политех.roof boltанкерен болт
мин.roof bolterуниверсална машина за пробиване на дупки и монтиране на анкерни болтове
мин.roof boltingзакрепване на горнище с анкерен крепеж
мин.roof collapsобрушаване на горнище
мин.roof controlуправление на горнище
мин.roof convergenceслягане на горнище
политех.roof coveringпокривно покритие
политех.roof craneкран, закрепен към мостова конструкция
политех.roof craneмостов кран
мин.roof deflectionпровисване на горнище
политех.roof deflectionпровисване на покрив
политех.roof drainпокривна водосточна тръба
мин.roof flexibilityподатливост на горнище
политех.roof gateкапаковиден затвор
политех.roof hipчетирискатен покрив с било
политех.roof insulatorпокривен изолатор
анат.roof of skullкалвария
политех.roof planплан на покрив
мин.roof saggingпровисване на горнище
политех.roof sheathingобшивка на покрив
политех.roof slopeскат на покрив
мин.roof stoneнепосредствено горнище
мин.roof supportзакрепване на горнище
политех.roof trussпокривна ферма
политех.roof ventilationвентилационни отвори на покрив
политех.roof woodworkдървена ребрена покривна конструкция
политех.roof-bolting stoperмашина за пробиване на дупки за анкерен крепеж
политех.saddle roofфронтонен покрив
политех.saw-tooth roofтрионообразен покрив
политех.shed roofшедов покриб
политех.shed roofшедов покрив
политех.shell roofпокрив черупка
политех.simple flat slab deckплоча на две опори
политех.simple roofедноскатен покрив
политех.single-pitched roofедноскатен покрив
slabпокривам с плочи, покривам (път) с бетон
slabнадвиснал скален пласт
slabбетонно покритие
slabдебело парче, порязаник
slabразрязвам (трупи) на дъски, разбичвам
slabкапак, крайна дъска при бичене на трупи
мин.slabпровисване на скален слой
воен.slabпресовка
slabплоча, таблетка (шоколад и пр.)
политех.slab coilплоска бобина
мин.slab entryразширена галерия
политех.slab ingotслитък, предназначен за валцоване в сляби
политех.slab ironстомана на плочи
стр.slab latticeрешетка от плочи
политех.slab millслябинг
политех.slab millмашина за валцоване на плочи
политех.slab rubberкаучук на плочи
политех.slab shearsножица за рязане на плочи
стр.slab vibratorвиброплоча
политех.slab-milling machineнадлъжнофрезова машина
политех.slanting roofнаклонен покрив
политех.slated roofпокрив, покрит с плочи
авто.sliding roofшибидах
политех.sliding roofподвижен покрив
мин.sliding-wedge roof boltанкерен болт с плъзгащ се клин на закотвящото устройство
политех.slope of roofскат на покрив
политех.span roofдвускатен покрив
хидр.spillway apron slabплоча след преливник
хидр.spillway face slabвъншна плоча на преливник
политех.sprung roofразпъващо-арков свод
политех.steep roofпокрив със стръмни скатове
политех.stepped roofстъпаловиден покрив
политех.stone slabкаменна плоча
политех.suspended roofвисящ свод
политех.thatched roofсламен покрив
политех.thin-shell barrel roofцилиндричен покрив-черупка
политех.thin-slab vaultтънкостенен свод
политех.thin-slab vaultчерупков свод
политех.timber-and-tile roofпокрив с керемиди
политех.two-way slabкръстосано армирана плоча
политех.unsound roofпокрив с нетрайно покритие
политех.wall slabстенен панел
политех.welding slabплоча за поставяне на изделия при заваряване
политех.zebra roofкомбиниран зебров покрив
добави значение или превод тук