collar roof

  • Обща политехника
  • висяща покривна ферма
199 допълнителни резултата:
мин.adit collarустие на щолня
политех.adjusting collarустановъчен пръстен
политех.arbor spacing collarдистанционна втулка
политех.arch-shaped roofдъгообразен свод
политех.arched roofсводест покрив
мин.articulated roof beamшарнирна капа
политех.asphaltic cardboard roofпокривно покритие от напоен с битум картен
мин.atriculated-roof barшарнирна капа
политех.axle collarанзац
политех.barrel roofцилиндричен покрив
политех.barrel-roof ribребро на цилиндричен покрив
политех.broach roofшатровиден покрив
политех.built-up roofсложен покрив
политех.cardboard roofпокрив с мушамена покривка
политех.channel roof slabвълниста плоча за покривно покритие
политех.clamping collarзатягащ пръстен
collarтурям ръка на, задигам, отмъквам, свивам
collarкучешки нашийник, конски хамут, ярем, хомот
collarслагам яка на
collarнавивам и свързвам на рулади (месо, риба)
collarнадявам хомот на
collarяка, якичка
collarогърлие (на орден)
collarхващам/сграбчвам/пипвам (някого) за яката
тех.collarтапа, втулка, обръч, шайба, пръстен, халка, фланец
мин.collarустие
политех.collarгорна приемна площадка, основен венец
политех.collarкъса втулка
политех.collarлагер, пръстеновиден уплътнител, маншета, анзац, фланец, преходна муфа
бот.collarшийка
зоол.collarцветна ивица около шията на животно/птица
collarгердан, огърлица, колие, ист. рицарска металическа огърлица
политех.collar beamгорен праг, щурц
стр.collar beamригел
политех.collar bearingгребеновиден опорен лагер
мин.collar braceнадлъжна разпънка
политех.collar burnerпръстеновидна горелка
политех.collar bushвтулка с външно стъпало
политех.collar flangeфланец с издатина
политех.collar journalгребеновидна шийка
политех.collar nutгайка с шайба
политех.collar stepпръстеновиден отстъп
политех.collar swageщампа за фланци
политех.collar swedgeщампа за фланци
политех.collar swellпръстеновидно удебеление
анат.collar-boneклавикула
политех.collar-tieстоманена гривна
политех.composite roofкомбиниран покрив
политех.concrete collarбетонен пръстен
политех.conical roofконичен покрив
политех.curb roofмансарден покрив
политех.curved roofдъгообразен свод
политех.cyclone collarциклон
политех.dead-level roofсъвършено плосък покрив
политех.deck roofплосък покрив
политех.deck roofплосък свод
политех.dog collarзастинал метал
политех.dome-shaped roofкуполен покрив
политех.double-pitched roofдвускатен покрив
хидр.drain collarдренажна галерия
политех.draw collarпритискач на матрица за дълбоко изтегляне
политех.drip collarотделение
политех.dust collarпрахосмукачка
политех.dust collarпрахоуловител
политех.exhaust collarколектор на отработили газове
мин.false roofлъжливо горнище
политех.fantail roofстъпаловиден покрив
политех.fence roofнавес
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
политех.flat roofплосък покрив
политех.flat roofплосък свод
политех.folding roofсгъващ се покрив
политех.frame of roofпокривна мертечна система
политех.french roofмансарден покрив
политех.furnace roofсвод на пещ
политех.furnace roofтаван на огнище
политех.gable-roofдвускатен покрив
политех.gable-roofфронтонен покрив
политех.gambrel roofмансарден покрив
политех.gas-bag roofполусферичен покрив на нефтов резервоар
политех.gentle-grade roofпокрив с много малък наклон
политех.glazed roofстъклен покрив
политех.gothic roofготически покрив
политех.graduated collarпръстен с деления
политех.half-pitch roofдвускатен покрив с наклон на скатовете 1:1
политех.helm roofшатровиден четирискатен покрив
политех.high-pitched roofстръмен покрив
мин.high-roofвисок
политех.hip roofчетирискатен покрив
политех.hip roofвълнообразен покрив
мин.immediate roofнепосредствено горнище
политех.inside roof liningвътрешна облицовка на покрива на каросерия
мин.jacking of roofзакрепване на горнище
политех.knee roofмансарден покрив
политех.lamella roofдървен решетъчен свод
политех.lathing of roofобшивка на покрив
политех.lattice roofпокрив от решетъчни ферми
политех.lean-to roofедноскатен покрив
политех.leather packing collarпръстеновидно кожено уплътнение
мин.linked roof barметална съставна капа
политех.long-span roofпокрив с голям отвор между опорите
политех.loose collarдистанционен пръстен
политех.low-pitched roofпокрив с полегати скатове
политех.low-rise roofпокрив с полегати скатове
политех.mansard roofмансарден покрив
политех.monitor roofпокрив с оберлихт
политех.mud collarутаител
политех.nave collarанзац
политех.north-light roofшедов покрив
политех.oil collarмаслосъбирател
политех.pantiled roofпокрив с холандски керемиди
политех.pantograph collarпантографен токоприемник
политех.paper roofпокрив с мушамена покривка
политех.pent roofедноскатен покрив
политех.pie-crust roofсвод със защитна мазилка
политех.pitched roofстръмен покрив
мин.primary roof controlпървично закрепване на горнище
политех.projecting roofстряха
политех.purlin roofрешетъчна покривна конструкция
политех.pyramidal roofшатровиден покрив
политех.railway roofнавес над перон
политех.ribbed roofпокрив с ребра
политех.ridge roofфронтонен покрив
политех.ridged roofфронтонен покрив
политех.rim collarреборд
политех.rise of roofстрела на арка
политех.rod collarкапак на салника
roofпокрив
roofтаван (на минна галерия)
roofподелен
roofнадпокривен
геол.roofскали в горнище
геол.roofгорнище
политех.roofслагам покрив
политех.roof antennaпокривна антена
политех.roof battenтънко бичени материали за обков на покрив
мин.roof beamкапа
политех.roof boardingпокривен кофраж
мин.roof boltщанга
политех.roof boltанкерен болт
мин.roof bolterуниверсална машина за пробиване на дупки и монтиране на анкерни болтове
мин.roof boltingзакрепване на горнище с анкерен крепеж
мин.roof collapsобрушаване на горнище
мин.roof controlуправление на горнище
мин.roof convergenceслягане на горнище
политех.roof coveringпокривно покритие
политех.roof craneкран, закрепен към мостова конструкция
политех.roof craneмостов кран
мин.roof deflectionпровисване на горнище
политех.roof deflectionпровисване на покрив
политех.roof drainпокривна водосточна тръба
мин.roof flexibilityподатливост на горнище
политех.roof gateкапаковиден затвор
политех.roof hipчетирискатен покрив с било
политех.roof insulatorпокривен изолатор
анат.roof of skullкалвария
политех.roof planплан на покрив
мин.roof saggingпровисване на горнище
политех.roof sheathingобшивка на покрив
политех.roof slabпокривна плоча
политех.roof slopeскат на покрив
мин.roof stoneнепосредствено горнище
мин.roof supportзакрепване на горнище
политех.roof trussпокривна ферма
политех.roof ventilationвентилационни отвори на покрив
политех.roof woodworkдървена ребрена покривна конструкция
политех.roof-bolting stoperмашина за пробиване на дупки за анкерен крепеж
политех.saddle roofфронтонен покрив
политех.saw-tooth roofтрионообразен покрив
политех.screw collarпръстеновидна гайка
политех.set collarустановъчен пръстен
политех.shaft collarанзац
политех.shed roofшедов покриб
политех.shed roofшедов покрив
политех.shell roofпокрив черупка
политех.shifter collarвключваща и изключваща втулка
политех.simple roofедноскатен покрив
политех.single-pitched roofедноскатен покрив
политех.slanting roofнаклонен покрив
политех.slated roofпокрив, покрит с плочи
авто.sliding roofшибидах
политех.sliding roofподвижен покрив
мин.sliding-wedge roof boltанкерен болт с плъзгащ се клин на закотвящото устройство
политех.slope of roofскат на покрив
политех.spacing collarдистанционна втулка
политех.span roofдвускатен покрив
политех.sprung roofразпъващо-арков свод
политех.steep roofпокрив със стръмни скатове
политех.stepped roofстъпаловиден покрив
политех.stop collarвтулка на опорен лагер
хидр.storm collarводосток
политех.stressed collarвтулка, която поема срязващо усилие
политех.suspended roofвисящ свод
политех.synchronising slide collarвтулка на синхронизатор
политех.tapered collarконусен пръстен
политех.thatched roofсламен покрив
политех.thermite collarудебеление на мястото на шева на термитно заварено съединение
политех.thin-shell barrel roofцилиндричен покрив-черупка
политех.thrust collarопорен пръстен
добави значение или превод тук