saw-tooth roof

  • Обща политехника
  • трионообразен покрив
200 допълнителни резултата:
политех.angular toothзъб на запиращо зъбно колело
политех.arch-shaped roofдъгообразен свод
политех.arched roofсводест покрив
политех.arm sawръчен трион
мин.articulated roof beamшарнирна капа
политех.asphaltic cardboard roofпокривно покритие от напоен с битум картен
мин.atriculated-roof barшарнирна капа
анат.baby toothмлечен зъб
политех.band sawбанцигова лента
политех.band saw steelстомана за банцигоба лента
политех.barrel roofцилиндричен покрив
политех.barrel-roof ribребро на цилиндричен покрив
мик.bearded tooth mushroomхерициум
политех.belt sawбанцигова лента
политех.board sawгатер
политех.bolt toothцевен зъб
политех.briar sawтрион за напречно рязане
политех.briar toothсърповиден зъб
политех.brier toothсърповиден зъб
политех.broach roofшатровиден покрив
политех.buck sawръчна ножовка
политех.buck sawбичкия
политех.built-up roofсложен покрив
политех.cardboard roofпокрив с мушамена покривка
политех.cast toothляв зъб
политех.chain sawверижен трион
политех.channel roof slabвълниста плоча за покривно покритие
политех.circle-arc toothкръгов зъб
политех.circular cold sawциркуляр за рязане в студено състояние
политех.circular hot sawциркуляр за рязане в горещо състояние
политех.circular sawциркуляр
политех.circular toothкръгов зъб
политех.clutch toothзъб на съединител
политех.collar roofвисяща покривна ферма
тех.compass sawборкорона
политех.composite roofкомбиниран покрив
политех.conical roofконичен покрив
политех.control toothконтролен зъб
политех.coping sawтрион за рязане на дебел материал
политех.corrected toothкоригиран зъб
политех.cross-cut circular sawциркуляр за напречно рязане
политех.cross-cut sawтрион за напречно рязане
тех.crown sawборкорона
политех.curb roofмансарден покрив
политех.curved roofдъгообразен свод
политех.cut toothнарязан зъб
политех.cut-off sawтрион за изрязване на краища
политех.cycloidal toothциклоиден зъб
тех.cylinder sawборкорона
политех.dead-level roofсъвършено плосък покрив
политех.deck roofплосък покрив
политех.deck roofплосък свод
политех.depth of toothвисочина на зъб
политех.diamond sawдиамантен абразивен отрезен кръг
политех.disk sawциркуляр
арх.dog-toothсредновековен зигзагообразен орнамент
политех.dome-shaped roofкуполен покрив
политех.double-helical toothшевронен зъб
политех.double-pitched roofдвускатен покрив
политех.engaging toothзацепващ зъб
политех.epicycloidal toothепициклоиден зъб
мин.false roofлъжливо горнище
политех.fantail roofстъпаловиден покрив
политех.felling sawтрион за отрязване на дървета
политех.fence roofнавес
политех.fine-toothed sawножовка със ситни зъби
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
политех.flat circular sawплосък циркуляр
политех.flat metal slitting sawплосък циркуляр
политех.flat roofплосък свод
политех.flat roofплосък покрив
политех.folding roofсгъващ се покрив
политех.form-tooth grindingшлифоване на зъбни колела по метода на копирането
политех.formed toothзатилован профилен зъб
политех.frame of roofпокривна мертечна система
политех.frame sawгатерен трион
frame-sawбичкия
политех.french roofмансарден покрив
политех.friction sawфрикционен циркуляр
политех.full-height toothзъб с нормална височина
политех.furnace roofтаван на огнище
политех.furnace roofсвод на пещ
политех.gable-roofфронтонен покрив
политех.gable-roofдвускатен покрив
политех.gambrel roofмансарден покрив
политех.gas-bag roofполусферичен покрив на нефтов резервоар
политех.gear toothзъб на колело
политех.gear tooth vernierшублер-зъбомер
политех.gear-tooth micrometerмикрометричен уред за измерване дебелината на зъби
политех.gear-tooth vernier callipersкалибър-зъбомер
политех.gentle-grade roofпокрив с много малък наклон
политех.glazed roofстъклен покрив
политех.gleason toothкръгов зъб
политех.gothic roofготически покрив
политех.grooving sawциркуляр за прорязване на канали
политех.gullet toothвълчи зъб
политех.hack-saw bladeлист за ножовка
политех.hack-saw frameлък за ножовка
политех.half-pitch roofдвускатен покрив с наклон на скатовете 1:1
политех.hand hack sawръчна ножовка
политех.helical toothвинтов зъб
политех.helical toothнаклонен зъб
политех.helical-tooth cutterцилиндрична фреза с наклонени зъби
политех.helm roofшатровиден четирискатен покрив
политех.herringbone toothшевронен зъб
политех.high-pitched roofстръмен покрив
мин.high-roofвисок
политех.hip roofвълнообразен покрив
политех.hip roofчетирискатен покрив
тех.hole sawборкорона
политех.hollow ground circular sawциркуляр с наклонени странични повърхнини
политех.hollow ground metal slitting sawциркуляр с наклонени странични повърхнини
политех.hook toothзъб на запиращо-зъбно колело
мин.immediate roofнепосредствено горнище
политех.incerted tooth circular sawсглобяем циркуляр с отделно закрепени ножове
политех.inserted toothнож на сглобяем инструмент
политех.inserted-tooth milling cutterфреза със сменяеми ножове
политех.inserted-tooth milling cutterфрезова глава
политех.inside roof liningвътрешна облицовка на покрива на каросерия
политех.inter tooth spaceмеждузъбие
политех.involute toothеволвентен зъб
политех.jack sawтрион за напречно рязане
мин.jacking of roofзакрепване на горнище
политех.jig sawмашинна ножовка
политех.jump sawмашинна ножовка
тех.keyhole sawборкорона
политех.keyhole sawрезбарско трионче
политех.knee roofмансарден покрив
политех.lamella roofдървен решетъчен свод
политех.lathing of roofобшивка на покрив
политех.lattice roofпокрив от решетъчни ферми
политех.lean-to roofедноскатен покрив
политех.link sawверижен трион
мин.linked roof barметална съставна капа
политех.long toothзъб с увеличена височина
политех.long-span roofпокрив с голям отвор между опорите
политех.low-pitched roofпокрив с полегати скатове
политех.low-rise roofпокрив с полегати скатове
политех.m toothм-образен зъб (на трион)
политех.mansard roofмансарден покрив
политех.metal slitting sawциркуляр за метал
анат.milk toothмлечен зъб
политех.milled toothфрезован зъб
политех.milled tooth fileпила с фрезовани зъби
политех.monitor roofпокрив с оберлихт
политех.multiple circular sawмногодисков циркуляр
политех.nicked toothзъб със стружкочупещи канали
политех.north-light roofшедов покрив
политех.panel-sawтънко трионче
политех.pantiled roofпокрив с холандски керемиди
политех.paper roofпокрив с мушамена покривка
политех.parallel circular sawмногодисков циркуляр
политех.parrot toothсърповиден зъб
политех.peinted toothзаострен зъб
политех.pent roofедноскатен покрив
политех.pie-crust roofсвод със защитна мазилка
политех.piercing sawрезбарско трионче
политех.pin toothцевен зъб
политех.pitched roofстръмен покрив
политех.plain circular sawедностранен циркуляр
политех.plain metal slitting sawедностранен циркуляр
политех.planed toothзъб, изработен за зъбостъреателна машина
политех.power friction sawфрикционен циркуляр
политех.power hack sawмашинна ножовка
мин.primary roof controlпървично закрепване на горнище
анат.primary toothмлечен зъб
политех.profile ground toothшлифован зъб
политех.profile grounded toothшлифован зъб
политех.projecting roofстряха
политех.purlin roofрешетъчна покривна конструкция
политех.pyramidal roofшатровиден покрив
политех.rack toothзъб на рейка
политех.rack toothтрапецовиден зъб
политех.rack tooth spacing attachmentприспособление за нарязване на зъбни рейки по метода на делението
политех.radial toothрадиален зъб
политех.railway roofнавес над перон
политех.raker toothдвоен зъб
политех.rasp toothзъб на рашпила
политех.ratchet toothзъб на запиращо-зъбно колело
политех.ribbed roofпокрив с ребра
политех.ridge roofфронтонен покрив
политех.ridged roofфронтонен покрив
политех.rim sawсглобяем циркуляр със сегментно изработени зъби
политех.rise of roofстрела на арка
политех.roller feed circular sawциркуляр с подвижна маса
roofподелен
roofнадпокривен
roofпокрив
roofтаван (на минна галерия)
геол.roofскали в горнище
геол.roofгорнище
политех.roofслагам покрив
политех.roof antennaпокривна антена
политех.roof battenтънко бичени материали за обков на покрив
мин.roof beamкапа
политех.roof boardingпокривен кофраж
мин.roof boltщанга
политех.roof boltанкерен болт
мин.roof bolterуниверсална машина за пробиване на дупки и монтиране на анкерни болтове
мин.roof boltingзакрепване на горнище с анкерен крепеж
добави значение или превод тук