roofing felt

  • Обща политехника
  • покривен картон
  • Строителство
  • тол
41 допълнителни резултата:
политех.anti-felt finishingнезатепваемо апретиране
политех.asphalt feltасфалтов картон
политех.calender feltкаландров филц
политех.corrugated roofingвълнисто покривно покритие
политех.corrugated roofingгофриран покрив
политех.cotton feltвата
политех.cotton feltсурова памучна тъкан с двустранно развласяване
политех.deadening feltзвукоизолационен картон
feltсплъстявам се, ставам/правя на кече
feltfeel
feltпокривам с кече
feltфилц, кастор, кече, плъст
feltот филц/кече
политех.feltфилцов
политех.felt clothфилцова тъкан
политех.felt diskфилцов диск
политех.felt filterфилтър с кече
политех.felt gasketфилцово уплътнение
политех.felt packingфилцова набивка
политех.felt paperсплъстена хартия за изолационни цели
политех.felt sealуплътнение от кече
политех.felt washerшайба от кече
политех.flooring feltстроителен картон
политех.metal roofingпокривна ламарина
roofingпокрив
мин.roofingкрепеж
мин.roofingгорнище на изработка
политех.roofingпокривно покритие, покривни работи
политех.roofingматериал в горнището на изработка
политех.roofing ironпокривна ламарина
политех.roofing ironпокривна стомана
политех.roofing materialпокривен материал
политех.roofing nailгвоздей за покривна ламарина
политех.roofing paintбоя за покриви
стр.roofing paperпокривна мушама
политех.roofing sheetпокривна стоманена ламарина
политех.roofing slateпокривна плоча
политех.roofing tongsклещи за покривни ламарини
политех.saturated feltпокривен картон
политех.slate roofingпокривни етернитови плочи
политех.tarred feltгудрониран картон
добави значение или превод тук