timber-and-tile roof

  • Обща политехника
  • покрив с керемиди
200 допълнителни резултата:
жп.acceptance and departureприемно-отправен
Agency for Economic Analyses and ForecastingАгенция за икономически анализ и прогнози
политех.alternating tension-and-compression stressзнакопроменливо осово напрежение
биол.anatomical and morphologicalанатомо-морфологичен
andи
anda
ост.andако
разг.andда
политех.and functionфункция и
политех.and gateлогическа схема и
изч.and logical elementлогически елемент и
изч.and operationоперация и
изч.and operatorоператор и
геогр.Antigua and BarbudaАнтигуа и Барбуда
арх.arch-and-pier systemсистема от арки, опиращи се на пилони
политех.arch-shaped roofдъгообразен свод
политех.arched roofсводест покрив
мин.articulated roof beamшарнирна капа
политех.asphaltic cardboard roofпокривно покритие от напоен с битум картен
мин.atriculated-roof barшарнирна капа
политех.autumn timberкъсна дървесина
политех.back timberнапречна греда под покрив
политех.back-and-forthвъзвратно-постъпателен
политех.back-and-forth amplitudeамплитуда на трептения
политех.baggage-and-mail carбагажно-пощенски вагон
мин.bald timberруднична стойка
политех.ball-and-lever valveлостово-сачмен вентил
политех.ball-and-socket bearingсамонагаждащ се лагер
политех.ball-and-socket bearingсферичен лагер
политех.ball-and-socket gear changeпревключване на предавките в кутия чрез сачми
политех.ball-and-socket hingeсферичен шарнир
политех.ball-and-socket jointсферично шарнирно съединение
политех.ball-and-socket joint viceшарнирно менгеме
политех.ball-and-socket joint viseшарнирно менгеме
bar-and-pic chartциклограма
политех.barked timberобелен дървен материал
политех.barrel roofцилиндричен покрив
политех.barrel-roof ribребро на цилиндричен покрив
политех.beam-and-column systemконструкция с греди и колони
политех.beam-and-slab structureплочо-гредова конструкция
политех.beaver-type timber damдървена язовирна стена
become null and voidобезсилвам се
become null and voidобезсилвам се
политех.bell-and-spigotщек-муфа
политех.bell-and-spigot jointтръбно чашкообразно съединение с препокриване
политех.bender-and-cutterмашина за огъване и рязане
политех.bent tileвдлъбната керемида
разг.billing and cooingджиджи-биджи
black-and-white photographyчерно-бяла фотография
black-and-white pictureчерно-бяло изображение
black-and-white pictureчерно-бяла снимка
black-and-white televisionчерно-бяла телевизия
мед.bladder and rectumтазов резервоар
тех.block-and-tackleполиспаст
block-and-taskleсистема от скрипци и въжета
мин.board-and-pillar methodкамерно-стълбова система на разработване
политех.board-and-pillar miningкамерно-стълбова система на разработка
политех.board-and-stoop miningкамерно-стълбова система на разработка
политех.bolt timberбичен дървен материал
политех.bonnet tileкеремида-капак
мин.bord-and-pillarкамерно-стълбова система на изработване
политех.boring-and-turning millкаруселен струг
геогр.Bosnia and HerzegovinaБосна и Херцеговина
мат.branch-and-bound methodметод на разклонения и граници
мин.breast-and-pillarкамерно-стълбова система на разработване
политех.brick-and-concrete paintфасадна боя
политех.bridge tileкеремида-капак
политех.broach roofшатровиден покрив
политех.brush-and-spray dischargeхрастовидно изпразване
политех.brushwood-and-stone damдига от камъни и плет
ел.buck-and-boost regulatorрегулатор за повишаване и понижаване на напрежение
политех.building tileкеремида
политех.building timberцепен дървен материал
политех.built-up roofсложен покрив
Bulgarian Chamber of Commerce and IndustryБългарска търговско-промишлена палата
ам.by and largeпоначало
политех.cam-and-roller-type free wheelролков съединител за свободен ход
политех.can-filling-and-weighing machineмашина за пълнене и претегляне на консервни кутии
политех.cap-and-fuse blastingогнево взривяване
политех.cardboard roofпокрив с мушамена покривка
трансп.cargo-and-passengerтоваро-пътнически
политех.carpentry timberдървесина за строително-дърводелски работи
cause-and-effectпричинно-следствен
политех.cement tile pavementнастилка от циментови плочи
политех.centering-and-facing toolнож за центриране и престъргване на чела
политех.ceramic tileкерамична плочка
политех.chain-and-bucket elevatorкофъчен елеватор
политех.channel roof slabвълниста плоча за покривно покритие
политех.channel tileулейообразна керемида
chemical and physicalхимико-физически
civil and erectionобщостроителен
политех.cleaving timberцепен дървен материал
политех.cleft timberцепен дървен материал
политех.cold-and-hot testизпитване в студено и горещо състояние
политех.cold-and-hot testизпитване при ниски и високи температури
политех.collar roofвисяща покривна ферма
политех.column-and-beamгредоподпорен
политех.column-and-beamгредоколонен
политех.column-and-panel wallстена от колони със запълване на просветите с панели
политех.combination balancing-and-drilling machineмашина за уравновесяване на детайли чрез пробиване на отвори
ен.combined heat and CHPкогенерационен
ел.combined heat and powerкомбинирана топлинна и електрическа енергия
политех.combined top-slicing and ore cavingподетажно обрушване
тех.commissioning and adjustmentпусконаладка
политех.composite roofкомбиниран покрив
политех.compound blanking-and-drawing dieкомбинирана отрезна и изтегляща матрица
политех.conical roofконичен покрив
construction and assembly worksстроително-монтажни работи
Construction and Repair Activitiesстроително-ремонтни дейности
политех.construction timberцепен дървен материал
политех.converted timberбичен дървен материал
мет.cope-and-drag patternделим модел
леяр.cope-and-drag patternдвуделен модел
политех.crest tileкеремида-капак
политех.crooked timberкрив дървен материал
бот.cup and saucer vineкобея
политех.cup-and-cone bearingразглобяем радиално-опорен търкалящ се лагер
политех.curb roofмансарден покрив
политех.curved roofдъгообразен свод
мин.cut-and-fillсистема на разработване със запълване на отработено пространство
мин.cut-and-fill methodсистема на разработване със запълване на обработеното пространство
мин.cut-and-fill slopingслоево изземване със запълване
политех.cut-and-try methodгрубо експериментален метод
политех.dash-and-dot lineлиния от точки и тирета
политех.dead-level roofсъвършено плосък покрив
политех.deck roofплосък покрив
политех.deck roofплосък свод
мед.Department of Anesthesiology and Intensive CareКлиника по анестезия, реанимация и интензивна терапия
кул.dessert made of semolina and butterгрис-халва
политех.die-and-mould grinding machineмашина за шлифоване на щампи
политех.dimension timberоразмерен дървен строителен материал
политех.disassembly-and-assembly standмонтажен стенд
политех.dome-shaped roofкуполен покрив
политех.double-pitched roofдвускатен покрив
политех.dressed timberрендосан дървен материал
политех.dressed-and-matched flooringнастилка от шпунови дъски
политех.drill-grinding-and-pointing machineмашина за заточване на свредла
муз.drum and bassдръмендбейс
муз.drum and bassдръм енд бейс
политех.dutch tileкахла
политех.dutch tileфаянсова глазирана облицовъчна плочка
политех.ebb-and-flowприлив и отлив
ecological and biologicalеколого-биологичен
биол.ecological and morphologicalеколого-морфологичен
арх.egg-and-dartйоники
тех.engineering and geologicalинженерногеоложки
English and Americanанглоамерикански
European Bank for Reconstruction and DevelopmentЕвропейска банка за възстановяване и развитие
политех.extandable-and-retractable conveyorтранспортьор
политех.face-and-side cutterтристранна дискова фреза
политех.face-and-side milling cutterтристранна дискова фреза
мет.facing-and-backing sandединна формовъчна смес
мин.false roofлъжливо горнище
политех.fantail roofстъпаловиден покрив
политех.fence roofнавес
financial and accountingфинансово-счетоводен
юр.financial and legalфинансовоправен
бот.fir and spruceелово-смърчов
политех.firm-and-tight rivetingздравоплътна нитова бръзка
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
политех.flat roofплосък покрив
политех.flat roofплосък свод
политех.flat tileплоска керемида
политех.flat-sawn timberдървен материал, разбичен тангенциално
текст.flax-and-hemp tow drawing frameизтеглителна изресваща машина
flint and steelогнило
политех.floor tileплочка за подова настилка
политех.folding roofсгъващ се покрив
мед.footh-and-mouth diseaseшап
политех.for-and-aft tiltнадлъжен наклон
политех.fore-and-aftнадлъжен
политех.fore-and-aft movementдвижение напред-назад
тех.forge-and-pressковашко-пресов
политех.frame of roofпокривна мертечна система
политех.french roofмансарден покрив
политех.furnace roofтаван на огнище
политех.furnace roofсвод на пещ
политех.furring tileкуха облицовъчна тухла
политех.furring tileръбеста облицовъчна плочка
политех.gable-roofдвускатен покрив
политех.gable-roofфронтонен покрив
политех.gambrel roofмансарден покрив
тех.gas and smoke impermeabilityгазодимонепроницаемост
тех.gas- and smoke-tightnessгазодимонепроницаемост
политех.gas-bag roofполусферичен покрив на нефтов резервоар
политех.gentle-grade roofпокрив с много малък наклон
геол.geological and geomorphologicгеолого-геоморфоложки
геол.geological and lithologicгеолого-литоложки
геол.geological and lithologicalгеолого-литоложки
геол.geological and seismicгеолого-сеизмичен
геол.geological and tectonicгеолого-тектонски
политех.gib-and-cotterдвоен клин
политех.glazed roofстъклен покрив
политех.glazed tileглазирана керемида
политех.glazed tileглазирана плочка
политех.gothic roofготически покрив
политех.green timberсуров дървен материал
стр.gres tileгранитогрес
политех.grinding-and-buffing latheцентрова шлайф и полирмашина
политех.grooved tileулейообразна керемида
добави значение или превод тук