frame of roof

  • Обща политехника
  • покривна мертечна система
199 допълнителни резултата:
политех.a frameа-образна рама, а-образен стълб
политех.a frameа-образна опора
политех.adjustable frameподвижна рама
политех.all-concrete frameизцяло бетонен скелет
политех.all-welded frameзаварена рамка
политех.antenna frameантенна рамка
политех.arch-shaped roofдъгообразен свод
политех.arched roofсводест покрив
мин.articulated roof beamшарнирна капа
политех.asphaltic cardboard roofпокривно покритие от напоен с битум картен
мин.atriculated-roof barшарнирна капа
политех.bar frameрамка от прътов материал
политех.barrel roofцилиндричен покрив
политех.barrel-roof ribребро на цилиндричен покрив
политех.bearer frameносеща рамка
политех.bed frameтяло
политех.bed frameосновна плоча, фундамент
политех.bent frameкриволинейна рамка
политех.body frameскелет на каросерия
политех.bogie frameрама на количка
политех.box frameкутиеобразна рамка
политех.box-frame motorдвигател за променлив ток
политех.braced frameкорава рама
политех.broach roofшатровиден покрив
политех.building frameскелет на постройка
политех.built-up frameсъставна рамка
политех.built-up roofсложен покрив
политех.cambered frameкриволинейна рамка
текст.cap spinning frameкамбанна предачна машина
политех.car frameшаси на автомобил
политех.cardboard roofпокрив с мушамена покривка
политех.central tube frameсредна тръбна рама
политех.channel frameрамка от п-образна профилна стомана
политех.channel roof slabвълниста плоча за покривно покритие
политех.clamp frameстяга
climbing frameкатерушка
политех.closed frameзатворена рамка
политех.collar roofвисяща покривна ферма
политех.colour frameцветен кадър
политех.colour frameфилтър за светлина
политех.composite roofкомбиниран покрив
политех.concrete frameбетонен скелет
политех.conical roofконичен покрив
политех.cramp frameвинтова стяга
политех.cramp frameръчно менгеме
политех.cramping frameвинтова стяга
политех.cramping frameръчно менгеме
политех.cranked-frame trailerнискорамно ремарке за превозване на тежки неделими товари
политех.cruciform frameрамка с кръстовидни напречници
политех.curb roofмансарден покрив
политех.curved frameкриволинейна рамка
политех.curved roofдъгообразен свод
политех.cut-out frameскоба
политех.dead-level roofсъвършено плосък покрив
политех.deck roofплосък покрив
политех.deck roofплосък свод
тлф.distributing frameглавен разпределител
тлф.distribution frameрепартитор
политех.dome-shaped roofкуполен покрив
политех.door frameкаса на врата
door-frameкаса на врата
политех.double-pitched roofдвускатен покрив
политех.double-standard frameдвукрака стойка
политех.drop-frame carавтомобил с ниска платформа
политех.drop-frame trailerнискорамно ремарке за превозване на тежки неделими товари
политех.drop-girt frameдървена скелетна конструкция с набивни подпори на всеки етаж
политех.end-frameскелет на трансформатор
политех.engine frameстойка за двигател
мин.false roofлъжливо горнище
политех.fantail roofстъпаловиден покрив
политех.fence roofнавес
политех.finder frameвизирна рамка
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
политех.flat roofплосък покрив
политех.flat roofплосък свод
текст.flax wet ring-spinning frameпредачна машина за мокро предене на лен
текст.flax-and-hemp tow drawing frameизтеглителна изресваща машина
текст.flax-tow-rowing frameпредпредачна машина за изресване на ленен дреб
политех.folding roofсгъващ се покрив
политех.folding-top frameрама за чергилото
политех.forked frameдвукрака стойка
frameприспособявам, пригодявам
frameкино кадър
frameтелосложение, тяло
frameоформявам, съставям, изработвам, измислям, построявам, сглобявам
frameпортален
frameпарник, парникова рамка
frameрамкирам
frameпоставям в рамка
frameрамов
frameсъстояние (умствено или душевно)
тех.frameвидеокадър
тех.frameкаркас
кораб.frameшпангоут
политех.frameотделна снимка
политех.frameрама, шаси, тяло, корпус
frameнаправа, устройство, структура, скелет, прен. форма, система
frameнагласявам, скроявам, скалъпвам (лъжливо обвинение, изборни и др. резултати), обвинявам несправедливо, инсценирам (процес)
frameрамка, гергеф, тех., стр. рама, ферма, шаси, станок
софт.frameфрейм
кино.frameкадър
тлв.frame amplifierусилвател на кадрови сигнали
тлв.frame amplitudeголемина на кадър
политех.frame antennaрамкова антена
мин.frame bailiffрама
тлв.frame blankingгасене обратния ход на лъча по кадри
тлв.frame blanking periodвреме за гасене на образния ход на кадрова развивка
тлв.frame coilбобина за центриране на изображение
политех.frame constructionрамкова конструкция
тех.frame craneкозлови кран
политех.frame craneпортален кран
тлв.frame deflectionкадрово отклонение
политех.frame distortionизкривяване на кадъра
политех.frame dividerкадров делител
стр.frame fillingзапълване на рамка
политех.frame filter pressрамкова филтър-преса
тлв.frame frequencyкадрова честота
политех.frame girderвиренделова греда
тлв.frame keystone correctionкорекция на геометричното езкривяване
политех.frame mountingмонтаж върху рамкова конструкция
фил.frame of mindумонастроение
мат.frame of referenceкоординатна система
тлв.frame periodпериод за един кадър
политех.frame plateплоча на рамкова филтърпреса
политех.frame ploughрамков плуг
политех.frame plowрамков плуг
тлв.frame pulseкадров импулс
тлв.frame rateчестота на полукадри
политех.frame rateчестота на кадри
политех.frame sawгатерен трион
политех.frame scanningкадрова развивка
тлв.frame scanning unitблок за развивка по кадри
политех.frame shearsгилотинна ножица
политех.frame shearsпаралелна ножица
тлв.frame suppressionгасене на обратния ход на лъча по кадър
тлв.frame synchronizationсинхронизация по кадри
тлв.frame tiltизкривяване на кадър
тлв.frame transformerтрансформатор за кадрова развивка
политех.frame trestleестакада с рамкова конструкция
политех.frame trestleрамкова естакада
политех.frame wallстена със скелетна конструкция
политех.frame workтяло, рама, легло
политех.frame workферма
политех.frame workконструкция
политех.frame workскелет
тлв.frame-amplitude controlрегулиране на линейността по кадри
тлв.frame-linearity controlрегулиране на линейността по кадри
тлв.frame-repetition rateчестота на полукадри
политех.frame-repetition rateчестота на кадри
frame-sawбичкия
ген.frame-shift mutationфреймшифт-мутация
тлв.frame-synchronizing signalсигнал за синхронизиране по кадри
тлв.frame-time baseсхема за кадрова развивка
филм.freeze-frameстопкадър
политех.french roofмансарден покрив
политех.furnace roofтаван на огнище
политех.furnace roofсвод на пещ
ав.fuselage frameшпангоут на тяло на самолет
политех.gable-roofдвускатен покрив
политех.gable-roofфронтонен покрив
политех.gabled frameфронтонна скелетна конструкция
политех.gambrel roofмансарден покрив
политех.gas-bag roofполусферичен покрив на нефтов резервоар
политех.gear-swing frameлира
политех.gentle-grade roofпокрив с много малък наклон
текст.gill spinning frameгребенна предачна машина
политех.girder frameрешетъчна рама
политех.glazed roofстъклен покрив
политех.gothic roofготически покрив
политех.hack-saw frameлък за ножовка
текст.hackle drawing frameгребенна изтеглителна машина
политех.half-pitch roofдвускатен покрив с наклон на скатовете 1:1
политех.hand frameносилка
мин.head frameнадшахтна кула
политех.head frameнадшахтова кула на подемен механизъм
текст.heald frameнищелкова рамка
политех.helm roofшатровиден четирискатен покрив
политех.high-pitched roofстръмен покрив
мин.high-roofвисок
политех.hinged frameшарнирна рамка
политех.hip roofчетирискатен покрив
политех.hip roofвълнообразен покрив
политех.hosiery frameтрикотажен стан
с. с.hot frameпарникова рамка
мин.immediate roofнепосредствено горнище
политех.imperfect frameстатично неопределена рамкова конструкция
политех.inside roof liningвътрешна облицовка на покрива на каросерия
тлф.intermediate distribution frameмеждинен разпределител
кораб.intermediate transverse frameспомагателен шпангоут
мин.jacking of roofзакрепване на горнище
политех.joggled frameколянова рама
политех.knee roofмансарден покрив
политех.lamella roofдървен решетъчен свод
политех.lathing of roofобшивка на покрив
политех.lattice frameрешетъчна конструкция
политех.lattice roofпокрив от решетъчни ферми
политех.lean-to roofедноскатен покрив
политех.leg of frameстойка на рама
политех.lift frameнаправляващи на подемник
добави значение или превод тук