thin-shell barrel roof

  • Обща политехника
  • цилиндричен покрив-черупка
200 допълнителни резултата:
политех.arch-shaped roofдъгообразен свод
политех.arched roofсводест покрив
мин.articulated roof beamшарнирна капа
политех.asphaltic cardboard roofпокривно покритие от напоен с битум картен
мин.atriculated-roof barшарнирна капа
barrelголямо количество
barrelслагам в/пълня/наливам бъчва
barrelкаца, буре, бъчва
barrelрезервоар на писалка
barrelмярка за вместимост (около 30-40 галона)
анат.barrelтъпанче
тех.barrelбарабан, цилиндър, вал
маш.barrelпинола
воен.barrelцев, дуло
политех.barrel boilerцилиндричен котел
политех.barrel camгърбичен барабан
тех.barrel distortionбъчвовидно изкривяване
тех.barrel facedс овален, цилиндричен край и/или повърхнина
разг.barrel facedудрен с тръба по лицето
политех.barrel finishingповърхностно обработване в барабан
политех.barrel mixerбарабанен смесител
политех.barrel of pipeтяло на тръба без съединителни части
политех.barrel platingелектролитно покриване в барабан
политех.barrel polishingполиране в барабан
политех.barrel pumpръчна помпа за изпомпване на течности от съдове
арх.barrel rollизвивка
политех.barrel rollerбъчвообразна ролка
политех.barrel roofцилиндричен покрив
политех.barrel shellцилиндрична част на барабан
политех.barrel spannerтръбен гаечен ключ
политех.barrel staveдъга на бъчва
политех.barrel switchбарабанен превключвател
политех.barrel tumblingобработване на дребни детайли във въртящ се барабан
политех.barrel vaultцилиндричен свод
политех.barrel vaultполуцилиндричен свод
стр.barrel vault shellцилиндричен свод-черупка
стр.barrel vault skylightсветлинна лента
политех.barrel winchлебедка с профилен барабан
политех.barrel-roof ribребро на цилиндричен покрив
политех.barrel-shapedбъчвообразен
политех.barrel-shaped-head rivetнит с лещовидна глава
политех.barrel-type crankнеразглобяем картер
политех.bearing shellлагерна черупка
политех.boiler barrelцилиндрична част на котел
политех.boiler shellкорпус на барабан
политех.broach roofшатровиден покрив
политех.built-up roofсложен покрив
политех.burnishing barrelбарабан за полиране
политех.cardboard roofпокрив с мушамена покривка
политех.cartridge shellгилза на патрон
мин.casing barrelядкова тръба
политех.casing shellстена на кожух
политех.channel roof slabвълниста плоча за покривно покритие
политех.charge shellнатоварена обвивка
политех.charge shellокръжаващ слой от електрични товари
политех.closed shellсъс затворена обвивка
политех.closed shellзатворена обвивка
политех.closed shellзапълнена обвивка
политех.closed-shell atomатом със запълнена електронна обвивка
политех.closed-shell configurationконфигурация със затворена обвивка
политех.collar roofвисяща покривна ферма
ел.commutator shellколекторна втулка
политех.completed shellзапълнена обвивка
политех.composite roofкомбиниран покрив
политех.concrete-shell domeстоманобетонен черупков свод
политех.conical roofконичен покрив
политех.coordination shellкоординационна сфера
политех.cup shellизтеглено цилиндрично изделие
политех.curb roofмансарден покрив
политех.curved roofдъгообразен свод
политех.cylindrical shellцилиндрична черупка
политех.dead-level roofсъвършено плосък покрив
политех.deck roofплосък покрив
политех.deck roofплосък свод
мин.deep-well working barrelдълбочинна помпа за нефтени сондажи
политех.dome-shaped roofкуполен покрив
арх.double barrel vaultкръстат свод
политех.double-barrel carburatorдвукамерен карбуратор
политех.double-barrel carbureterдвукамерен карбуратор
политех.double-barrel carburetterдвукамерен карбуратор
политех.double-barrel carburettorдвукамерен карбуратор
политех.double-pitched roofдвускатен покрив
политех.drawn-shell motorелектродвигател с корпус, пригоден за вграждане
политех.drill shellучебен снаряд
политех.drum shellцилиндрична част на барабан
политех.dummy shellучебен снаряд
политех.electron shellелектронна оббивка
политех.expansion shellразширяващо се заклинващо устройство
мин.expansion-shell boltщанга с разпорна гайка
политех.extraction shellекстракционна гилза
мин.false roofлъжливо горнище
политех.fantail roofстъпаловиден покрив
политех.fence roofнавес
политех.filled shellзапълнен слой
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
политех.flat roofплосък свод
политех.flat roofплосък покрив
политех.folding roofсгъващ се покрив
политех.four-barrelчетирицевен
политех.frame of roofпокривна мертечна система
политех.french roofмансарден покрив
политех.furnace roofтаван на огнище
политех.furnace roofсвод на пещ
политех.gable-roofфронтонен покрив
политех.gable-roofдвускатен покрив
политех.gambrel roofмансарден покрив
политех.gas-bag roofполусферичен покрив на нефтов резервоар
политех.gentle-grade roofпокрив с много малък наклон
политех.glazed roofстъклен покрив
политех.going barrelвъртящ се барабан
политех.gothic roofготически покрив
политех.gun-barrel drillоръдейно свредло
политех.half-pitch roofдвускатен покрив с наклон на скатовете 1:1
политех.helm roofшатровиден четирискатен покрив
политех.high-pitched roofстръмен покрив
мин.high-roofвисок
политех.hip roofвълнообразен покрив
политех.hip roofчетирискатен покрив
политех.ideal shellидеална черупка
политех.illuminating shellосветителен снаряд
мин.immediate roofнепосредствено горнище
incendiary shellзапалителен снаряд
политех.inner electron shellвътрешен електронен слой
политех.inner-shell electronелектрон от вътрешните обвивки
политех.inside roof liningвътрешна облицовка на покрива на каросерия
ел.insulator shellпола на изолатор
мин.jacking of roofзакрепване на горнище
политех.k-shell x-raysрентгеново к-излъчване
политех.knee roofмансарден покрив
политех.lamella roofдървен решетъчен свод
политех.lathing of roofобшивка на покрив
политех.lattice roofпокрив от решетъчни ферми
политех.lean-to roofедноскатен покрив
мин.linked roof barметална съставна капа
политех.load barrelбарабан на подемен механизъм
политех.long-span roofпокрив с голям отвор между опорите
политех.low-pitched roofпокрив с полегати скатове
политех.low-rise roofпокрив с полегати скатове
политех.m-shell x-raysрентгеново м-излъчване
политех.machined barrel boltболт за райберован отвор
политех.mansard roofмансарден покрив
политех.mill barrelбарабан на мелница
политех.mine shellфугасен снаряд
политех.monitor roofпокрив с оберлихт
политех.neutron shellнеутронен слой
политех.north-light roofшедов покрив
политех.nuclear shellядрен слой
политех.nuclear-shell theoryтеория на ядрените обвивки
политех.open-shell configurationконфигурация с отворена обвивка
политех.outer electron shellвъншен електронен слой
политех.outer shellвъншен слой
политех.outer-shell electronелектрон от външната обвивка
политех.pantiled roofпокрив с холандски керемиди
политех.paper roofпокрив с мушамена покривка
политех.pent roofедноскатен покрив
политех.percussion shellснаряд с ударно действие
политех.pie-crust roofсвод със защитна мазилка
политех.piston barrelтяло на барабан
политех.pitched roofстръмен покрив
политех.pressure shellкорпус, работещ под налягане
мин.primary roof controlпървично закрепване на горнище
политех.projecting roofстряха
политех.protective shellобшивка
политех.protective shellпредпазен кожух
политех.proton shellпротонен слой
политех.pump barrelцилиндър на помпа
политех.pump shellкожух на помпа
политех.purlin roofрешетъчна покривна конструкция
политех.pyramidal roofшатровиден покрив
политех.rack barrelвтулка със зъбна рейка
политех.railway roofнавес над перон
политех.rattle barrelвъртящ се барабан за почистване на детайли
мин.reaming barrelнаправляваща щанга на разширител
политех.ribbed roofпокрив с ребра
политех.ridge roofфронтонен покрив
политех.ridged roofфронтонен покрив
политех.rise of roofстрела на арка
политех.rolling barrelвъртящ се барабан за почистване на детайли
roofподелен
roofнадпокривен
roofпокрив
roofтаван (на минна галерия)
геол.roofскали в горнище
геол.roofгорнище
политех.roofслагам покрив
политех.roof antennaпокривна антена
политех.roof battenтънко бичени материали за обков на покрив
мин.roof beamкапа
политех.roof boardingпокривен кофраж
мин.roof boltщанга
политех.roof boltанкерен болт
мин.roof bolterуниверсална машина за пробиване на дупки и монтиране на анкерни болтове
мин.roof boltingзакрепване на горнище с анкерен крепеж
мин.roof collapsобрушаване на горнище
мин.roof controlуправление на горнище
мин.roof convergenceслягане на горнище
политех.roof coveringпокривно покритие
политех.roof craneкран, закрепен към мостова конструкция
политех.roof craneмостов кран
мин.roof deflectionпровисване на горнище
добави значение или превод тук