monitor roof

  • Обща политехника
  • покрив с оберлихт
191 допълнителни резултата:
политех.actual monitorизходен линеен монитор
политех.actual monitorизходно
политех.amplitude-modulation monitorизмервател на дълбочината на амплитудна модулация
политех.arch-shaped roofдъгообразен свод
политех.arched roofсводест покрив
ядр.area monitorполеви дозиметър
мин.articulated roof beamшарнирна капа
политех.asphaltic cardboard roofпокривно покритие от напоен с битум картен
мин.atriculated-roof barшарнирна капа
тлв.audio monitorаудиомонитор
съобщ.baby monitorбебефон
ядр.background monitorфонов регистратор
политех.barrel roofцилиндричен покрив
политех.barrel-roof ribребро на цилиндричен покрив
политех.broach roofшатровиден покрив
политех.built-up roofсложен покрив
политех.camera monitorкамерен монитор
политех.camera monitorмонитор за предварителен контрол на програмата
политех.cardboard roofпокрив с мушамена покривка
политех.channel roof slabвълниста плоча за покривно покритие
политех.collar roofвисяща покривна ферма
политех.composite roofкомбиниран покрив
политех.conical roofконичен покрив
политех.curb roofмансарден покрив
политех.curved roofдъгообразен свод
политех.dead-level roofсъвършено плосък покрив
политех.deck roofплосък покрив
политех.deck roofплосък свод
политех.dome-shaped roofкуполен покрив
ядр.dose-rate monitorмонитор на мощност на доза
политех.double-pitched roofдвускатен покрив
мин.false roofлъжливо горнище
политех.fantail roofстъпаловиден покрив
политех.fence roofнавес
ядр.fission-product monitorрегистратор на разпадни продукти
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
политех.flat roofплосък свод
политех.flat roofплосък покрив
политех.folding roofсгъващ се покрив
политех.frame of roofпокривна мертечна система
политех.french roofмансарден покрив
политех.frequency monitorконтролно устройство за честота, честотен монитор
политех.furnace roofтаван на огнище
политех.furnace roofсвод на пещ
политех.gable-roofфронтонен покрив
политех.gable-roofдвускатен покрив
политех.gambrel roofмансарден покрив
политех.gas-bag roofполусферичен покрив на нефтов резервоар
политех.gentle-grade roofпокрив с много малък наклон
политех.glazed roofстъклен покрив
политех.gothic roofготически покрив
политех.half-pitch roofдвускатен покрив с наклон на скатовете 1:1
политех.helm roofшатровиден четирискатен покрив
политех.high-pitched roofстръмен покрив
мин.high-roofвисок
политех.hip roofвълнообразен покрив
политех.hip roofчетирискатен покрив
мед.Holter monitorхолтер
мин.immediate roofнепосредствено горнище
политех.inside roof liningвътрешна облицовка на покрива на каросерия
мин.jacking of roofзакрепване на горнище
политех.knee roofмансарден покрив
политех.lamella roofдървен решетъчен свод
политех.lathing of roofобшивка на покрив
политех.lattice roofпокрив от решетъчни ферми
политех.lean-to roofедноскатен покрив
мин.linked roof barметална съставна капа
политех.long-span roofпокрив с голям отвор между опорите
политех.low-pitched roofпокрив с полегати скатове
политех.low-rise roofпокрив с полегати скатове
политех.mansard roofмансарден покрив
политех.modulation monitorмодулометър
monitorмониторирам
мин.monitorхидромонитор
тлв.monitorвидеоконтролно устройство
политех.monitorрегистратор, уред за непрекъснато измерване, дежурен, контрольор
политех.monitorконтролирам, следя
херп.monitorваран
тлв.monitor amplifierконтролен усилвател
политех.monitor controlконтрол с монитор
политех.monitor counterконтролен брояч
политех.monitor kinescopeконтролен кинескоп
политех.monitor lampконтролна лампа
херп.monitor lizardваран
политех.monitor pilotлетец-оператор на телеуправляем самолет
политех.monitor receiverконтролен приемник
политех.monitor roomконтролно помещение
политех.monitor signalконтролен сигнал
политех.monitor spoutтръба на хидромонитор
ядр.neutron monitorнеутронен монитор
политех.north-light roofшедов покрив
политех.output monitorконтролен изходен монитор
политех.panoramic monitorанализатор на честотен спектър
политех.pantiled roofпокрив с холандски керемиди
политех.paper roofпокрив с мушамена покривка
политех.pent roofедноскатен покрив
политех.performance monitorконтролно устройство
политех.personal monitorиндивидуален дозиметър
политех.phase monitorфазоиндикатор
тлв.picture monitorвидеоконтролно устройство
политех.pie-crust roofсвод със защитна мазилка
политех.pitched roofстръмен покрив
политех.pollution monitorмонитор на замърсяването
политех.preview monitorкамерен монитор
мин.primary roof controlпървично закрепване на горнище
политех.programme monitorглавен монитор
политех.projecting roofстряха
политех.purlin roofрешетъчна покривна конструкция
политех.pyramidal roofшатровиден покрив
физ.radiation monitorдозиметър
физ.radiation monitorрадиометър
ядр.radiation monitorрадиационен дозиметър
политех.radio monitorрадиомонитор
политех.radioactivity monitorконтролен индикатор на радиоактивността
политех.railway roofнавес над перон
политех.regional monitorрегионална станция за мониторинг
политех.remote monitorдистанционно контролно-измервателно устройство
политех.ribbed roofпокрив с ребра
политех.ridge roofфронтонен покрив
политех.ridged roofфронтонен покрив
политех.rise of roofстрела на арка
roofнадпокривен
roofпокрив
roofтаван (на минна галерия)
roofподелен
геол.roofскали в горнище
геол.roofгорнище
политех.roofслагам покрив
политех.roof antennaпокривна антена
политех.roof battenтънко бичени материали за обков на покрив
мин.roof beamкапа
политех.roof boardingпокривен кофраж
мин.roof boltщанга
политех.roof boltанкерен болт
мин.roof bolterуниверсална машина за пробиване на дупки и монтиране на анкерни болтове
мин.roof boltingзакрепване на горнище с анкерен крепеж
мин.roof collapsобрушаване на горнище
мин.roof controlуправление на горнище
мин.roof convergenceслягане на горнище
политех.roof coveringпокривно покритие
политех.roof craneкран, закрепен към мостова конструкция
политех.roof craneмостов кран
мин.roof deflectionпровисване на горнище
политех.roof deflectionпровисване на покрив
политех.roof drainпокривна водосточна тръба
мин.roof flexibilityподатливост на горнище
политех.roof gateкапаковиден затвор
политех.roof hipчетирискатен покрив с било
политех.roof insulatorпокривен изолатор
анат.roof of skullкалвария
политех.roof planплан на покрив
мин.roof saggingпровисване на горнище
политех.roof sheathingобшивка на покрив
политех.roof slabпокривна плоча
политех.roof slopeскат на покрив
мин.roof stoneнепосредствено горнище
мин.roof supportзакрепване на горнище
политех.roof trussпокривна ферма
политех.roof ventilationвентилационни отвори на покрив
политех.roof woodworkдървена ребрена покривна конструкция
политех.roof-bolting stoperмашина за пробиване на дупки за анкерен крепеж
политех.saddle roofфронтонен покрив
политех.saw-tooth roofтрионообразен покрив
политех.shed roofшедов покриб
политех.shed roofшедов покрив
политех.shell roofпокрив черупка
политех.simple roofедноскатен покрив
политех.single-pitched roofедноскатен покрив
политех.slanting roofнаклонен покрив
политех.slated roofпокрив, покрит с плочи
авто.sliding roofшибидах
политех.sliding roofподвижен покрив
мин.sliding-wedge roof boltанкерен болт с плъзгащ се клин на закотвящото устройство
политех.slope of roofскат на покрив
политех.sound monitorзвуково контролно устройство
политех.span roofдвускатен покрив
политех.sprung roofразпъващо-арков свод
политех.steep roofпокрив със стръмни скатове
политех.stepped roofстъпаловиден покрив
ядр.survey monitorтърсач
политех.survey monitorтърсещ дозиметър
политех.suspended roofвисящ свод
политех.thatched roofсламен покрив
политех.thin-shell barrel roofцилиндричен покрив-черупка
политех.timber-and-tile roofпокрив с керемиди
маш.tool life monitorустройство за контрол на износването на режеш инструмент
политех.transmission monitorкрайно видеоконтролно устройство
политех.unsound roofпокрив с нетрайно покритие
тлв.video monitorвидеомонитор
waveform monitorосцилоскоп
политех.zebra roofкомбиниран зебров покрив
добави значение или превод тук