railway roof

  • Обща политехника
  • навес над перон
199 допълнителни резултата:
политех.arch-shaped roofдъгообразен свод
политех.arched roofсводест покрив
мин.articulated roof beamшарнирна капа
политех.asphaltic cardboard roofпокривно покритие от напоен с битум картен
мин.atriculated-roof barшарнирна капа
политех.barrel roofцилиндричен покрив
политех.barrel-roof ribребро на цилиндричен покрив
жп.belt railwayпръстен
политех.belt railwayоколовръстен линия
политех.broach roofшатровиден покрив
политех.built-up roofсложен покрив
политех.cable railwayвъжен линия
политех.cable railwayфуникулер
политех.cardboard roofпокрив с мушамена покривка
политех.channel roof slabвълниста плоча за покривно покритие
жп.circular railwayпръстен
политех.circular railwayоколовръстна линия
политех.cog-wheel railwayзъбчат железница
политех.collar roofвисяща покривна ферма
политех.composite roofкомбиниран покрив
политех.conical roofконичен покрив
политех.curb roofмансарден покрив
политех.curved roofдъгообразен свод
политех.dead-level roofсъвършено плосък покрив
политех.deck roofплосък покрив
политех.deck roofплосък свод
политех.district railwayлокален железница
политех.dome-shaped roofкуполен покрив
политех.double-pitched roofдвускатен покрив
политех.double-track railwayдвоен железен път
политех.electric street railwayелектрически градски жп линия
политех.elevated railwayнадземна жп линия
мин.false roofлъжливо горнище
политех.fantail roofстъпаловиден покрив
политех.fence roofнавес
политех.field railwayвременен жп линия
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
политех.flat roofплосък покрив
политех.flat roofплосък свод
политех.folding roofсгъващ се покрив
политех.frame of roofпокривна мертечна система
политех.french roofмансарден покрив
политех.full-gauge railwayнормален железопътен линия
политех.funicular railwayфуникулер
политех.funicular railwayнадземен зъбчат линия, надземен въжен линия
политех.furnace roofтаван на огнище
политех.furnace roofсвод на пещ
политех.gable-roofдвускатен покрив
политех.gable-roofфронтонен покрив
политех.gambrel roofмансарден покрив
политех.gas-bag roofполусферичен покрив на нефтов резервоар
политех.gentle-grade roofпокрив с много малък наклон
политех.girdle railwayоколовръстен линия
политех.girdle railwayжп пръстен
политех.glazed roofстъклен покрив
политех.gothic roofготически покрив
политех.half-pitch roofдвускатен покрив с наклон на скатовете 1:1
политех.helm roofшатровиден четирискатен покрив
политех.high-pitched roofстръмен покрив
мин.high-roofвисок
политех.hip roofвълнообразен покрив
политех.hip roofчетирискатен покрив
мин.immediate roofнепосредствено горнище
политех.inside roof liningвътрешна облицовка на покрива на каросерия
мин.jacking of roofзакрепване на горнище
политех.knee roofмансарден покрив
политех.lamella roofдървен решетъчен свод
политех.lathing of roofобшивка на покрив
политех.lattice roofпокрив от решетъчни ферми
политех.lean-to roofедноскатен покрив
жп.light railwayелектричка
политех.light railwayтеснолинеен жп линия
политех.light-railway carтеснолинеен вагон
мин.linked roof barметална съставна капа
политех.long-span roofпокрив с голям отвор между опорите
политех.low-pitched roofпокрив с полегати скатове
политех.low-rise roofпокрив с полегати скатове
политех.mansard roofмансарден покрив
политех.metropolitan railwayградски електрически железница
политех.monitor roofпокрив с оберлихт
политех.narrow-gauge railwayтеснолинеен жп линия
политех.north-light roofшедов покрив
политех.pantiled roofпокрив с холандски керемиди
политех.paper roofпокрив с мушамена покривка
политех.pent roofедноскатен покрив
политех.pie-crust roofсвод със защитна мазилка
политех.pitched roofстръмен покрив
мин.primary roof controlпървично закрепване на горнище
политех.projecting roofстряха
политех.purlin roofрешетъчна покривна конструкция
политех.pyramidal roofшатровиден покрив
политех.rack railwayзъбчат железница
railwayжп линия, железница
railwayеднорелсов път, (под) кранов път
railwayжелезопътен
политех.railwayжелезопътен линия
разг.railwayжепейски
политех.railway bedбаластна настилка
политех.railway bridgeжелезопътен мост
политех.railway buildingжелезопътно строителство
политех.railway carжелезопътен вагон
политех.railway carriageпътнически вагон
политех.railway collisionсблъскване на влакове
политех.railway crossingжп прелез
жп.railway crossing barбариера
политех.railway engineлокомотив
политех.railway engineerинженер-специалист по железопътен транспорт
жп.railway engineeringинженерство
политех.railway equipmentжелезопътни съоръжения
политех.railway ferryжелезопътен ферибот
политех.railway formationземно платно на жп линия
политех.railway gaugeмеждурелсие
политех.railway gunоръдие, монтирано върху жп платформа
политех.railway junctionжелезопътен възел
политех.railway lineжелезопътна линия
политех.railway manжелезничар
политех.railway menжелезничар
политех.railway mountingсглобяване на железопътна платформа
политех.railway networkжелезопътна мрежа
политех.railway operationексплоатация на железници
жп.railway serviceсъобщения
политех.railway serviceобслужване на жп инсталации
политех.railway sleeperжелезопътна траверса
railway stationжп гара
жп.railway stationгаров
жп.railway stationгара
политех.railway trackжелезопътна линия
политех.railway transportжелезопътен транспорт
жп.railway wagonвагон
разг.railway workerжепеец
жп.railway yardразпределителна гара
политех.railway-traffic controlрегулиране на жп движение
политех.ribbed roofпокрив с ребра
политех.ridge roofфронтонен покрив
политех.ridged roofфронтонен покрив
политех.rise of roofстрела на арка
roofпокрив
roofтаван (на минна галерия)
roofподелен
roofнадпокривен
геол.roofскали в горнище
геол.roofгорнище
политех.roofслагам покрив
политех.roof antennaпокривна антена
политех.roof battenтънко бичени материали за обков на покрив
мин.roof beamкапа
политех.roof boardingпокривен кофраж
мин.roof boltщанга
политех.roof boltанкерен болт
мин.roof bolterуниверсална машина за пробиване на дупки и монтиране на анкерни болтове
мин.roof boltingзакрепване на горнище с анкерен крепеж
мин.roof collapsобрушаване на горнище
мин.roof controlуправление на горнище
мин.roof convergenceслягане на горнище
политех.roof coveringпокривно покритие
политех.roof craneмостов кран
политех.roof craneкран, закрепен към мостова конструкция
мин.roof deflectionпровисване на горнище
политех.roof deflectionпровисване на покрив
политех.roof drainпокривна водосточна тръба
мин.roof flexibilityподатливост на горнище
политех.roof gateкапаковиден затвор
политех.roof hipчетирискатен покрив с било
политех.roof insulatorпокривен изолатор
анат.roof of skullкалвария
политех.roof planплан на покрив
мин.roof saggingпровисване на горнище
политех.roof sheathingобшивка на покрив
политех.roof slabпокривна плоча
политех.roof slopeскат на покрив
мин.roof stoneнепосредствено горнище
мин.roof supportзакрепване на горнище
политех.roof trussпокривна ферма
политех.roof ventilationвентилационни отвори на покрив
политех.roof woodworkдървена ребрена покривна конструкция
политех.roof-bolting stoperмашина за пробиване на дупки за анкерен крепеж
политех.saddle roofфронтонен покрив
политех.saw-tooth roofтрионообразен покрив
политех.secondary railwayвторостепенен жп линия
политех.shed roofшедов покриб
политех.shed roofшедов покрив
политех.shell roofпокрив черупка
политех.simple roofедноскатен покрив
политех.single-pitched roofедноскатен покрив
политех.single-way railwayединичен железен път
политех.slanting roofнаклонен покрив
политех.slated roofпокрив, покрит с плочи
авто.sliding roofшибидах
политех.sliding roofподвижен покрив
мин.sliding-wedge roof boltанкерен болт с плъзгащ се клин на закотвящото устройство
политех.slope of roofскат на покрив
политех.span roofдвускатен покрив
политех.sprung roofразпъващо-арков свод
политех.standard gauge railwayнормален железопътен линия
политех.steep roofпокрив със стръмни скатове
политех.stepped roofстъпаловиден покрив
политех.street railwayградски жп линия
политех.suburban railwayкрайградски жп линия
политех.suspended railwayвъздушен жп линия
добави значение или превод тук