simple roof

  • Обща политехника
  • едноскатен покрив
199 допълнителни резултата:
политех.aggregate of simple eventsмножество от елементарни събития
политех.arch-shaped roofдъгообразен свод
политех.arched roofсводест покрив
мин.articulated roof beamшарнирна капа
политех.asphaltic cardboard roofпокривно покритие от напоен с битум картен
мин.atriculated-roof barшарнирна капа
политех.barrel roofцилиндричен покрив
политех.barrel-roof ribребро на цилиндричен покрив
политех.broach roofшатровиден покрив
политех.built-up roofсложен покрив
политех.cardboard roofпокрив с мушамена покривка
политех.channel roof slabвълниста плоча за покривно покритие
политех.collar roofвисяща покривна ферма
политех.composite roofкомбиниран покрив
политех.conical roofконичен покрив
политех.curb roofмансарден покрив
политех.curved roofдъгообразен свод
политех.dead-level roofсъвършено плосък покрив
политех.deck roofплосък покрив
политех.deck roofплосък свод
политех.dome-shaped roofкуполен покрив
политех.double-pitched roofдвускатен покрив
мин.false roofлъжливо горнище
политех.fantail roofстъпаловиден покрив
политех.fence roofнавес
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
политех.flat roofплосък свод
политех.flat roofплосък покрив
политех.folding roofсгъващ се покрив
политех.frame of roofпокривна мертечна система
политех.french roofмансарден покрив
политех.furnace roofтаван на огнище
политех.furnace roofсвод на пещ
политех.gable-roofфронтонен покрив
политех.gable-roofдвускатен покрив
политех.gambrel roofмансарден покрив
политех.gas-bag roofполусферичен покрив на нефтов резервоар
политех.gentle-grade roofпокрив с много малък наклон
политех.glazed roofстъклен покрив
политех.gothic roofготически покрив
политех.half-pitch roofдвускатен покрив с наклон на скатовете 1:1
политех.helm roofшатровиден четирискатен покрив
политех.high-pitched roofстръмен покрив
мин.high-roofвисок
политех.hip roofчетирискатен покрив
политех.hip roofвълнообразен покрив
мин.immediate roofнепосредствено горнище
политех.inside roof liningвътрешна облицовка на покрива на каросерия
мин.jacking of roofзакрепване на горнище
политех.knee roofмансарден покрив
политех.lamella roofдървен решетъчен свод
политех.lathing of roofобшивка на покрив
политех.lattice roofпокрив от решетъчни ферми
политех.lean-to roofедноскатен покрив
мин.linked roof barметална съставна капа
политех.long-span roofпокрив с голям отвор между опорите
политех.low-pitched roofпокрив с полегати скатове
политех.low-rise roofпокрив с полегати скатове
политех.mansard roofмансарден покрив
политех.monitor roofпокрив с оберлихт
политех.north-light roofшедов покрив
политех.pantiled roofпокрив с холандски керемиди
политех.paper roofпокрив с мушамена покривка
политех.pent roofедноскатен покрив
политех.pie-crust roofсвод със защитна мазилка
политех.pitched roofстръмен покрив
мин.primary roof controlпървично закрепване на горнище
политех.projecting roofстряха
политех.purlin roofрешетъчна покривна конструкция
политех.pyramidal roofшатровиден покрив
политех.railway roofнавес над перон
политех.ribbed roofпокрив с ребра
политех.ridge roofфронтонен покрив
политех.ridged roofфронтонен покрив
политех.rise of roofстрела на арка
roofтаван (на минна галерия)
roofподелен
roofнадпокривен
roofпокрив
геол.roofскали в горнище
геол.roofгорнище
политех.roofслагам покрив
политех.roof antennaпокривна антена
политех.roof battenтънко бичени материали за обков на покрив
мин.roof beamкапа
политех.roof boardingпокривен кофраж
мин.roof boltщанга
политех.roof boltанкерен болт
мин.roof bolterуниверсална машина за пробиване на дупки и монтиране на анкерни болтове
мин.roof boltingзакрепване на горнище с анкерен крепеж
мин.roof collapsобрушаване на горнище
мин.roof controlуправление на горнище
мин.roof convergenceслягане на горнище
политех.roof coveringпокривно покритие
политех.roof craneкран, закрепен към мостова конструкция
политех.roof craneмостов кран
мин.roof deflectionпровисване на горнище
политех.roof deflectionпровисване на покрив
политех.roof drainпокривна водосточна тръба
мин.roof flexibilityподатливост на горнище
политех.roof gateкапаковиден затвор
политех.roof hipчетирискатен покрив с било
политех.roof insulatorпокривен изолатор
анат.roof of skullкалвария
политех.roof planплан на покрив
мин.roof saggingпровисване на горнище
политех.roof sheathingобшивка на покрив
политех.roof slabпокривна плоча
политех.roof slopeскат на покрив
мин.roof stoneнепосредствено горнище
мин.roof supportзакрепване на горнище
политех.roof trussпокривна ферма
политех.roof ventilationвентилационни отвори на покрив
политех.roof woodworkдървена ребрена покривна конструкция
политех.roof-bolting stoperмашина за пробиване на дупки за анкерен крепеж
политех.saddle roofфронтонен покрив
политех.saw-tooth roofтрионообразен покрив
политех.shed roofшедов покриб
политех.shed roofшедов покрив
политех.shell roofпокрив черупка
simpleлекарство от билки
simpleлесен, прост
simpleмалоумен
simpleобикновен/прост човек
simpleнеусложнен
simpleсъщински, истински, чист
simpleглупак
simpleестествен, непринуден, искрен, простодушен
simpleлековита билка
simpleпрост (не сложен)
simpleлековерен, наивен, прост, глупав
муз.simpleравноделен
simpleпрост, неукрасен (за стuл и пр.), семпъл, скромен, обикновен (и за произход)
стр.simpleедноскатен
политех.simple alternating currentпрост синусоидален ток
политех.simple beamпроста греда
геол.simple bossпрост щок
ак.simple chordакорд от два тона
политех.simple contourпрост контур
политех.simple cycleпрост цикъл
политех.simple equationлинейно уравнение с едно неизвестно
политех.simple etherпрост етер
политех.simple eventелементарно събитие
политех.simple expressionпрост израз
политех.simple flat slab deckплоча на две опори
политех.simple frameworkпроста ферма
политех.simple functionпроста функция
политех.simple functionеднозначна функция
политех.simple glassобикновено стъкло
политех.simple graphобикновен граф
политех.simple indexingпросто делене
ик.simple interestпроста лихва
политех.simple ketoneпрост кетон
муз.simple meterравноделен размер, равноделен такт
политех.simple motionпросто движение
политех.simple numberеднозначно число
политех.simple potentiometerлинеен потенциометър
политех.simple quantityеднозначно число
политех.simple rectificationдиодно детектиране
политех.simple rectifierтокоизправител с проста схема на комутация
мат.simple sampleпроста извадка
изч.simple sectionпрост разрез
политех.simple sound sourceненасочен източник на звук
мат.simple statementпросто съждение
политех.simple stressпросто напрегнато състояние
политех.simple structureстатистически определима конструкция
политех.simple sugarмонозахарид
политех.simple surge tankизравнителен съд с постоянно сечение
политех.simple theoryопростена теория
simple timesimple meter
политех.simple toneсинусоидно трептене със звукова честота
политех.simple toneчист тон
политех.simple trussгредова ферма
политех.simple trussферма-греда
политех.simple turbineедностъпална турбина
политех.simple twistсъединяване чрез просто усукване
политех.simple vaultцилиндричен свод
политех.simple-deck palletедноподова палета
политех.simple-expansion engineеднодействаща парна машина
политех.simple-geared trainпредавка с една задна двойка
политех.simple-geared trainпроста зъбна предавка
стр.simple-pitchедноскатен
политех.simple-ratio channelsсъобщителни канали с просто отношение
политех.simple-span bridgeмост с един отвор
политех.single-pitched roofедноскатен покрив
политех.slanting roofнаклонен покрив
политех.slated roofпокрив, покрит с плочи
авто.sliding roofшибидах
политех.sliding roofподвижен покрив
мин.sliding-wedge roof boltанкерен болт с плъзгащ се клин на закотвящото устройство
политех.slope of roofскат на покрив
политех.span roofдвускатен покрив
политех.sprung roofразпъващо-арков свод
политех.steep roofпокрив със стръмни скатове
политех.stepped roofстъпаловиден покрив
политех.suspended roofвисящ свод
политех.thatched roofсламен покрив
политех.thin-shell barrel roofцилиндричен покрив-черупка
политех.timber-and-tile roofпокрив с керемиди
добави значение или превод тук