roofing sheet

  • Обща политехника
  • покривна стоманена ламарина
199 допълнителни резултата:
мин.air sheetвъздушна завеса
политех.asphalt sheetбитумиран картон
фин.balance sheetбалансов отчет
balance-sheetбалансов отчет, търговски баланс
геод.base sheetполеви оригинал
политех.bitumen sheetбитуминиран картон
политех.calendered sheetкаландриран лист
политех.cap sheetпокривен картон
политех.cast sheetлято фолио
политех.characteristic sheetтаблица с условни знаци
политех.checkered sheetрифелова ламарина
пласт.cigarette-proof sheetогнеустойчива плоча
политех.code sheetбланка за кодиране
геод.compilation sheetполеви оригинал
стр.concrete sheet pilingстоманенобетонна шпунтова стена
политех.copper sheetмедна ламарина
политех.copper sheetмедно фолио
политех.core sheetмеждинен лист
политех.core sheetсърцевина
политех.corrugated roofingвълнисто покривно покритие
политех.corrugated roofingгофриран покрив
политех.corrugated sheetгофриран листов материал
политех.corrugated sheet ironрифелна стоманена ламарина
cover sheetчелен лист
cover sheetтитулен лист
политех.cover sheetобшивен лист
политех.data sheetспецификация
политех.data sheetтаблица
политех.decorative sheetдекоративен лист
политех.design sheetизчислителен формуляр
double sheetдвулистов
double-sheetдвулистов
ел.dynamo sheetдинамоламарина
политех.dynamo sheetтрансформаторна ламарина
политех.electric grade sheetелектротехническа стоманена ламарина
политех.electrical grade sheetелектротехническа стоманена ламарина
политех.embossed sheetрелефован листов материал
политех.enameled sheetемайлирана ламарина
политех.extruded sheetекструдиран листоб материал
политех.ferrite sheetферитна пластинка
геод.field sheetръчна скица
геод.flat sheetплан на местност
мин.flat sheetпластов залеж
политех.flat sheetгладък лист
политех.flat sheetплоча
политех.flat-sheet laminateламинати
политех.flexible sheetмеко фолио
политех.fluted sheetрифелован лист
полигр.folding of sheetфалцоване
политех.folding of sheetпрегъване
политех.galvannealed sheetпоцинкована стомана със здрав цинков слой
политех.grid sheetфолио с мрежеста армировка
политех.gusset sheetъглов обков
политех.gusset sheetъглово съединение
политех.hammered sheet ironпрокована стоманена ламарина
политех.high sheet cloudвисокослоест облак
политех.hyperboloid of one sheetпрост хиперболоид
inspection sheetконтролна карта
политех.isolation sheetизолационен лист
политех.job sheetтехническа инструкция
политех.laminated sheetлист от слоеста пластмаса
политех.laminated sheetслоеста плоча
политех.light sheetтънък листов материал
политех.master sheetоригинал
material safety data sheetинформационен лист за безопасност
политех.metal roofingпокривна ламарина
политех.mica sheetслюдена пластинка
сч.off-balance-sheetзадбалансов
политех.paper sheetхартиен лист
политех.perforated sheetперфориран листов материал
политех.pickled sheetдекапирана стоманена ламарина
политех.pickled sheet steelдекапирана стоманена ламарина
политех.plane-table sheetмензулен планшет
геод.plotting sheetпланшет
политех.post-forming sheetслоеста пластмаса, поддаваща се на допълнително формоване
политех.precoated sheetлист с нанесено покритие
политех.pressed sheetпресован лист
полигр.printed sheetпечатна кола
политех.profiled sheet ironпрофилна стоманена ламарина
политех.protective sheetзащитен лист
политех.riffled sheetрифелована ламарина
политех.rigid sheetплоча твърдо фолио
политех.rigid sheetтвърд лист
политех.rolled sheetвалцована ламарина
политех.rolled sheetкаландриран лист
roofingпокрив
мин.roofingкрепеж
мин.roofingгорнище на изработка
политех.roofingпокривно покритие, покривни работи
политех.roofingматериал в горнището на изработка
политех.roofing feltпокривен картон
стр.roofing feltтол
политех.roofing ironпокривна стомана
политех.roofing ironпокривна ламарина
политех.roofing materialпокривен материал
политех.roofing nailгвоздей за покривна ламарина
политех.roofing paintбоя за покриви
стр.roofing paperпокривна мушама
политех.roofing slateпокривна плоча
политех.roofing tongsклещи за покривни ламарини
политех.route sheetмаршрутна технологична карта
политех.rubber sheetлист суров каучук
политех.rubber sheetкаучук на плочи
политех.second sheetкопие
sheetна листа
sheetвестник, брошура
sheetчаршаф
sheetлея се на потоци
sheetкорабно платно
sheetшкот
sheetлист (с) пощенски марки
sheetпопона
sheetточа/разточвам на листа
sheetповърхност, пространство
sheetпредна/задна част на гребна лодка
sheetкарта, схема, диаграма
sheetплоска тава (за печене)
геол.sheetпласт
полигр.sheetпечатна кола
тех.sheetрежа на листове
мет.sheetтънколистов
политех.sheetфолио, плоча
политех.sheetлистов
sheetпокривам, увивам (с чаршаф и пр.)
sheetлист (хартия, метал и пр.), тънък пласт
политех.sheet anionслоест анион
политех.sheet anodeлистов анод
политех.sheet asphaltасфалтов разтвор
политех.sheet asphaltбитумен разтвор
политех.sheet barлистова заготовка
политех.sheet billetлистова заготовка
политех.sheet calenderкаландър за листов материал
политех.sheet constructionлистова конструкция
политех.sheet copperмедно фолио
политех.sheet deliveryлистоизвеждащо устройство
политех.sheet depositпластообразно находище
политех.sheet erosionерозия на повърхностния земен слой
политех.sheet erosionравномерно свличане на тънък пласт почва от наклонен скат
политех.sheet extrusionекструдиране на листове
тех.sheet feederлистоподаващо устройство
политех.sheet for liningлист за обшиване
политех.sheet formingформоване на фолиа
политех.sheet gaugeизмервателен калибър за ламарини
политех.sheet glassлистово стъкло
геол.sheet groundхоризонтален руден залеж с неголяма мощност и голямо простиране
политех.sheet groundпластово находище, пластообразно находище
полигр.sheet holderзахващане на листа
политех.sheet iceледена покривка
политех.sheet ironстоманена ламарина
политех.sheet leadоловен лист
политех.sheet levellerмашина за изправяне на ламарини
политех.sheet lightningплоска мълния
политех.sheet materialлистов материал
политех.sheet metalлистов метал
политех.sheet metalламарина
политех.sheet metal gaugeизмервателен калибър за ламарини
политех.sheet metal workизделия от ламарина
политех.sheet micaлюспеста слюда
политех.sheet millлистовалцовъчен агрегат
политех.sheet outразвалцовам
политех.sheet pileшунтов пилот
стр.sheet pilingшпунтов ред
стр.sheet pilingшпунтови пилоти
стр.sheet pilingшпунтова стена
политех.sheet resistanceсъпротивление на слой
политех.sheet rollлистовалцовъчен валец
политех.sheet rollingвалцоване на листове
политех.sheet rubberкаучук на листа
политех.sheet steelлистова стомана
политех.sheet tinкалай на листове
политех.sheet veinпластова жила
политех.sheet zincцинк на листове, цинкова ламарина
политех.sheet-asphalt pavementпокритие с асфалтови плочи
политех.sheet-bending pressабкантмашина
полигр.sheet-fed photogravureлистов дълбок печат
политех.sheet-fed printingлистов печат
полигр.sheet-fed printing machineлистова печатарска машина
политех.sheet-fed rotaryлистова ротативна печатарска машина
тех.sheet-feedлистоподаващ
тех.sheet-feedingлистоподаващ
полигр.sheet-folding machineфалцмашина
политех.sheet-iron craneкран за пренасяне на ламарини
политех.sheet-iron encasementламаринена общивка
политех.sheet-iron plateстоманена ламарина
политех.sheet-iron tongsчелюсти за ламарини
политех.sheet-likeпластинков
политех.sheet-likeлистовиден, слоест
политех.sheet-metal laggingламаринена обшивка
политех.sheet-metal-bladed fanвентилатор с лопатки от ламарина
стр.sheet-pile wallшпунтова стена
политех.sheet-rolling millлистовалцовъчен агрегат
политех.sheet-roundbending machineмашина за огъване на ламарини
полигр.sheet-signature lineред, съдържащ нормата и сигнатурата на кола
политех.shrinkage sheetтермосвиваемо фолио
политех.slate roofingпокривни етернитови плочи
политех.sliced sheetфолио, изрязано от блок
политех.specification sheetлист с данни
полигр.spoilt sheetмакулатура
геод.survey sheetръчна скица
добави значение или превод тук