span roof

  • Обща политехника
  • двускатен покрив
184 допълнителни резултата:
политех.anchor spanанкерна междина
политех.approach spanсветъл отвор на подстъп
политех.arch-shaped roofдъгообразен свод
политех.arched roofсводест покрив
мин.articulated roof beamшарнирна капа
политех.asphaltic cardboard roofпокривно покритие от напоен с битум картен
мин.atriculated-roof barшарнирна капа
политех.barrel roofцилиндричен покрив
политех.barrel-roof ribребро на цилиндричен покрив
политех.beam spanразстояние между опорите на греда
политех.belt spanширочина на фазната зона
политех.bridge spanотвор на мост
политех.broach roofшатровиден покрив
политех.built-up roofсложен покрив
политех.cardboard roofпокрив с мушамена покривка
политех.catenary cross-span systemгъвкаво напречно верижно окачване на контактен проводник
политех.channel roof slabвълниста плоча за покривно покритие
политех.clear spanсветъл отвор
политех.clearance of spanвисочина на светъл отвор
политех.clearance of spanподмостов габарит
политех.collar roofвисяща покривна ферма
политех.composite roofкомбиниран покрив
политех.conical roofконичен покрив
политех.curb roofмансарден покрив
политех.curved roofдъгообразен свод
политех.dead-level roofсъвършено плосък покрив
политех.deck roofплосък свод
политех.deck roofплосък покрив
политех.deck spanвръхна коонструкция с път
политех.depth-to-span ratioотношение на височината към светлия отвор
политех.dip of spanстрелка на провисване
политех.dome-shaped roofкуполен покрив
политех.double-pitched roofдвускатен покрив
стр.double-spanдвуотворен
политех.draw spanподвижна връхна конструкция
политех.effective spanразстояние между осите на две опори
политех.effective spanизчислителен отвор
мин.false roofлъжливо горнище
политех.fantail roofстъпаловиден покрив
политех.fence roofнавес
политех.fixed spanнеподвижна връхна конструкция
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
политех.flat roofплосък покрив
политех.flat roofплосък свод
политех.folding roofсгъващ се покрив
стр.four-spanчетириотворен
политех.frame of roofпокривна мертечна система
политех.french roofмансарден покрив
политех.furnace roofтаван на огнище
политех.furnace roofсвод на пещ
политех.gable-roofдвускатен покрив
политех.gable-roofфронтонен покрив
политех.gambrel roofмансарден покрив
политех.gas-bag roofполусферичен покрив на нефтов резервоар
политех.gentle-grade roofпокрив с много малък наклон
политех.glazed roofстъклен покрив
политех.gothic roofготически покрив
политех.half-pitch roofдвускатен покрив с наклон на скатовете 1:1
политех.helm roofшатровиден четирискатен покрив
политех.high-pitched roofстръмен покрив
мин.high-roofвисок
политех.hip roofчетирискатен покрив
политех.hip roofвълнообразен покрив
мин.immediate roofнепосредствено горнище
политех.inside roof liningвътрешна облицовка на покрива на каросерия
мин.jacking of roofзакрепване на горнище
политех.knee roofмансарден покрив
политех.lamella roofдървен решетъчен свод
стр.large-spanширокоопорен
политех.lathing of roofобшивка на покрив
политех.lattice roofпокрив от решетъчни ферми
политех.lean-to roofедноскатен покрив
мин.linked roof barметална съставна капа
политех.long-span roofпокрив с голям отвор между опорите
политех.low-pitched roofпокрив с полегати скатове
политех.low-rise roofпокрив с полегати скатове
политех.main spanглавен отвор
политех.mansard roofмансарден покрив
политех.monitor roofпокрив с оберлихт
стр.multi-spanмногоотворен
политех.multi-span structureконструкция с много полета
политех.north-light roofшедов покрив
политех.pantiled roofпокрив с холандски керемиди
политех.paper roofпокрив с мушамена покривка
политех.pent roofедноскатен покрив
политех.pie-crust roofсвод със защитна мазилка
политех.pitched roofстръмен покрив
ел.pole spanполюсна дъга
политех.pressure spanобхват на налягане
мин.primary roof controlпървично закрепване на горнище
изч.print spanширочина на печатане
политех.projecting roofстряха
политех.purlin roofрешетъчна покривна конструкция
политех.pyramidal roofшатровиден покрив
политех.railway roofнавес над перон
политех.ribbed roofпокрив с ребра
политех.ridge roofфронтонен покрив
политех.ridged roofфронтонен покрив
политех.rise of roofстрела на арка
стр.rise-to-span ratioотношение на височината към междуопорното разстояние
roofподелен
roofнадпокривен
roofпокрив
roofтаван (на минна галерия)
геол.roofскали в горнище
геол.roofгорнище
политех.roofслагам покрив
политех.roof antennaпокривна антена
политех.roof battenтънко бичени материали за обков на покрив
мин.roof beamкапа
политех.roof boardingпокривен кофраж
мин.roof boltщанга
политех.roof boltанкерен болт
мин.roof bolterуниверсална машина за пробиване на дупки и монтиране на анкерни болтове
мин.roof boltingзакрепване на горнище с анкерен крепеж
мин.roof collapsобрушаване на горнище
мин.roof controlуправление на горнище
мин.roof convergenceслягане на горнище
политех.roof coveringпокривно покритие
политех.roof craneмостов кран
политех.roof craneкран, закрепен към мостова конструкция
мин.roof deflectionпровисване на горнище
политех.roof deflectionпровисване на покрив
политех.roof drainпокривна водосточна тръба
мин.roof flexibilityподатливост на горнище
политех.roof gateкапаковиден затвор
политех.roof hipчетирискатен покрив с било
политех.roof insulatorпокривен изолатор
анат.roof of skullкалвария
политех.roof planплан на покрив
мин.roof saggingпровисване на горнище
политех.roof sheathingобшивка на покрив
политех.roof slabпокривна плоча
политех.roof slopeскат на покрив
мин.roof stoneнепосредствено горнище
мин.roof supportзакрепване на горнище
политех.roof trussпокривна ферма
политех.roof ventilationвентилационни отвори на покрив
политех.roof woodworkдървена ребрена покривна конструкция
политех.roof-bolting stoperмашина за пробиване на дупки за анкерен крепеж
политех.saddle roofфронтонен покрив
политех.saw-tooth roofтрионообразен покрив
политех.shed roofшедов покриб
политех.shed roofшедов покрив
политех.shell roofпокрив черупка
политех.shore spanмеждубрегов светъл отвор
политех.simple roofедноскатен покрив
политех.simple-span bridgeмост с един отвор
политех.single-pitched roofедноскатен покрив
стр.single-spanедноотворен
стр.single-spanедносводест
политех.single-span bridgeмост с един отвор
политех.slanting roofнаклонен покрив
политех.slated roofпокрив, покрит с плочи
авто.sliding roofшибидах
политех.sliding roofподвижен покрив
мин.sliding-wedge roof boltанкерен болт с плъзгащ се клин на закотвящото устройство
политех.slope of roofскат на покрив
жп.spanмеждугарие
тех.spanмеждустълбие
политех.spanсветъл отвор
политех.spanмаксимално разстояние
стр.spanпролет
политех.span of applicationобласт на приложение
стр.span pieceригел
политех.span ropeнеподвижно въже за поддържане на мачта
политех.span ropeобтяжка
политех.span-wire suspensionеластично напречно окачване на контактен проводник
политех.span-wire suspensionжл
политех.sprung roofразпъващо-арков свод
политех.steep roofпокрив със стръмни скатове
политех.stepped roofстъпаловиден покрив
политех.suspended roofвисящ свод
политех.suspended spanотвор на висящ мост
политех.thatched roofсламен покрив
политех.thin-shell barrel roofцилиндричен покрив-черупка
стр.three-spanтриотворен
политех.timber-and-tile roofпокрив с керемиди
политех.time spanпериод от време
политех.tower spanотвор между пилони на висящ мост
арх.two-spanдвукорабен
политех.unsound roofпокрив с нетрайно покритие
ав.wing spanразпереност на крила
политех.zebra roofкомбиниран зебров покрив
добави значение или превод тук